News Sections
 
Weekly in Print
Columnists
 
Control
 
Siam Chronicle -- > รุกฆาต > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7
ถ้าวันนี้ไม่มี ทักษิณ ชินวัตร
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Mar 07, 2006
หลังจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุด 1 ปีเศษๆ ที่ผ่านมาไม่มีใครคาดคิดว่า เหตุการณ์ทของการ เมืองไทย จะอุบัติไปในทางวิปริตอย่างนี้ และถึงใคร คาดเดามาก่อน ก็คงอุมานได้ยากว่า รัฐบาลของพรรคไทยรักไทย ซึ่งได้เสียงสนับสนุนอย่างสุดโต่งจะถูกโค่นล้มลงเพราะการกระทำ ของคนเป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นนายกรัฐมนตรี
ม็อบ 26 กุมภาพันธ์ 2549 กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Feb 27, 2006
ตั้งแต่ต้นรายการเมืองไทยสัญจรฯ ของสนธิ ลิ้มทองกุล เป็นต้นมาประเด็นหลักข้อหนึ่งก็คือ การชูป้ายฟ้องพฤติกรรมของ นายกรัฐมนตรี ทักษิณ ชินวัตร กรณีการจ้วงจาบพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งหลายกรรมหลายวาระ แล้วในลำดับต่อมา การชูประเด็นดังว่าเลยแขวน ป้ายมาตลอด ด้วยสโลแกนว่า �เรารักในหลวง�
ขู่ยุบสภาฯ เสียงจาก ทักษิณ ชินวัตร
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Feb 21, 2006
ในช่วงที่สถานการณ์การเมืองไทย ขยายแนว �ไม่เอาทักษิณ� เริ่มขยับเป็นวงกว้าง และทำทีท่าว่าจะเป็นการกดดันอย่างต่อเนื่อง ทักษิณ ชินวัตร ก็เริ่มตั้งหลักต้านเพื่อตอบโต้ กับสถานการณ์ที่เขาเป็นรองหลายด้าน ซึ่งลำดับมาให้เห็นภาพบ้างโดยสังเขป
สถานการณ์การเมืองไทยๆ �ทักษิณ� - นายกรัฐมนตรีที่ไม่มีคำตอบ
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Feb 10, 2006
ตราบใดที่การชุมนุมยังคงขึ้นต้นด้วยคำว่า �ขอต้อนรับสู่รายการเมืองไทยสัญจร ครั้งที่ ..... � เช่นนี้ ก็อย่าหวังว่าจะได้แนวร่วมหรือพลังหนุนจากองค์กรต่างๆทั่วประเทศเลย
หตุผลที่ประชาชน พิพากษา ทักษิณ ชินวัตร (ตอนที่ 2)
นายบุญกร่าง เกิดตุลา Feb 07, 2006
นักการเมืองคนสำคัญของโลกที่มีพฤติกรรมมัวหมองโกงชาติ โกงประชาชน คอรัปชั่นบ้าน เมืองในยามที่เรืองอำนาจ อยู่บนบัลลังก์การเมือง มีกี่คนที่หนีพ้นการพิพากษาของสังคม และของประชาชนไปได้
Siam Chronicle -- > รุกฆาต > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7