Archive for the 'Uncategorized' Category

Klargörande av senaste tidens mediahändelser

Tuesday, October 31st, 2006

Efter forfrogan redovisar jag har vad jag skrev i mitt initial inlagg sa kan ni sjalv avgora:

 “Problemet kan liknas vid HIV; det är inte HIV viruset som dödar, utan förkylningen kroppen inte kan bekämpa. På samma sätt är det med Europa. Eftersom vi har blivit så svaga, lyckas vi inte bekämpa immigrationen som liksom förkylningen kommer bryta sönder våra samhällen.”

Alltsa ser vi att jag pa jamforde invandringen med en forkylning, inte HIV som Sydsvenskan satte som rubrik. Var det en onodig kommentar? Jo det var det. Var det en hemsk kommentar? Ytterst tveksamt.

Jag anvande en metafor som var onodig, det koper jag. Jag tog bort den av den anledningen. Jag kunde gjort en mer passande liknelse, men tankte tyvarr inte att media gor en hona av en fjader.

Sydsvenskan skrev forst att jag “jamforde invandring med HIV” och satte det som rubrik. Denna rubrik ar nu andrad och star nu inget om jamforelse med HIV. De insag sitt misstag med att misskreditera mig och att jag inte alls hade gjort nagot sadant. Men skadan ar skedd. Ska de inte gottgora deras smutskastande med samma iver som de forst smutskastade? Sjalvklart ska de gora det.

Jag kommer krava att:

  • Sydsvenskan med samma styrka och medial uppmarksamhet som de anklagade mig kommer ursakta sig for att de pastod att jag jamfort invandring med HIV.\
  • Jag kommer krava att jag far utrymme i tidningen att motsaga deras anklagelser och vad denna felaktiga mediabild har gett upphov till. Det ar det minsta man kan forvanta sig av denna smutskastning som Sydsvenskan statt for.

Jag var omtyckt pa ambassaden av de som jobbade dar. Det fanns inga klagomal pa de arbetsuppgifter jag utforde och jag fick t.o.m. kommentaren att jag var “en frisk flakt”. Jag fick inget annat an berom for mina arbetsinsatser och vi trivdes ypperligt med varandra pa ambassaden. Jag vill darmed tacka alla de anstallda jag jobbade med for deras hjalpsamhet, vanlighet och varma emottagande.

Ska ocksa namnas att jag ar en stor Israel-van vilket alla kan intyga (inkl de pa ambassaden) sa det kan knappast heller varit anledningen till avskedandet.

“Gemensam moralkod i Sverige och Väst”

Monday, October 16th, 2006

Vi i Sverigedemokraterna talar ofta om den svenska kulturen, värderingarna och den svenska etiken. Vi ser också samhörigheten med liknande länder såsom Norge, Danmark men även England, Tyskland och USA. Alla dessa länder är en del av den västerländska kultursfären och vi har gemensamma värderingar och uppfattningar i mångt och mycket. Denna uppfattning kritiseras ofta av somliga och de ifrågasätter denna gemensamma kultur som vi i Sd pratar om. De försöker i relativismens tecken sudda ut de uppenbara skillnader som föreligger mellan olika kulturer och folk. Därmed är det en frisk fläkt att läsa dagens artikel i SvD där Michel Onfray, fransk författare, filosof och föreläsare, själv menar att:

– Vår syn på mycket präglas av att vi lever i en kultur som bygger på judisk-kristen etik. De flesta talar, tänker, drömmer, fantiserar, handlar med utgångspunkt i judisk-kristna perspektiv. Det sitter djupt; det handlar om en moralkod som vi i väst har burit med oss i tvåtusen år.

Även om Onfray säkerligen skiljer sig mycket från vår uppfattning i politiken är han i alla fall medveten om det arv som den svenska kulturen nu vilar på. Att inse att Sverige i sig har en viss moralkod blir ytterst viktigt för bevarandet av denna. Att vi dessutom har mycket av denna kultur gemensamt med andra västländer borde få oss att inse att vi är varandras naturliga allierade, inte fiender. Tyvärr är vi i västvärlden alltför illojala mot våra naturliga allierade och tar istället parti för andra, såsom t.ex den islamska världen. Allt detta borde vara en väckarklocka dels för att våga stå upp för den svenska kulturen och också att utöka sympatin och sammanhållning inom västvärlden.  

Onfray yttrar också en annan sanning som ivrigt försöker förklaras bort eller gömmas av vänstern: 

 – I USA är det den kristna högern som växer, i antal och inflytande, och i Europa och Mellanöstern ökar den muslimska fundamentalismen [min anmärkning].

I sin bok skriver Onfray bl a: “Allt som karaktäriserar fascismen återfinns i det islamska styrets teori och praktik“. Även om man kan ha synpunkter mot den kristna högern i USA kan dock en slutsats dras: USA går mot självbevarandets väg medan Europa igen hänfaller åt totalitära krafter. Det kommer inte dröja länge innan USA igen måste ut och rädda Europa från våra egna misstag. Det gäller även Sverige.