Matematikuppgifter
från tidigare givna prov

Uppgifter är kopierade från gamla böcker och skrivningar, därför garanterar jag inte att alla frågor är entydiga och svar är korrekta.
Obs! För att läsa PDF-filerna behöver du Acrobat Reader, som du hämtar gratis på http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html
A
Algebra - G Algebra - VG Algebra - MVG
Aritmetik - G Aritmetik - VG Aritmetik - MVG
Funktionslära - G Funktionslära - VG Funktionslära - MG
Geometri och trigonometri - G Geometri och trigonometri - VG Geometri och trigonometri - MVG
Statistik - G Statistik - VG Statistik - MVG
B
Algebra - G Algebra - VG Algebra - MVG
Funktionslära - G Funktionslära - VG Funktionslära - MVG
Geometri - G Geometri - VG Geometri - MVG
Sannolikhetslära och statistik - G Sannolikhetslära och statistik - VG Sannolikhetslära och statistik - MVG
C
Algebra och funktionslära - G Algebra och funktionslära - VG Algebra och funktionslära - MVG
Potens och logaritm - G Potens och logaritm - VG Potens och logaritm - MVG
Differentialkalkyl - G Differentialkalkyl - VG Differentialkalkyl - MVG
D
Differential- och integralkalkyl - G Differential- och integralkalkyl - VG Differential- och integralkalkyl - MVG
Trigonometri - G Trigonometri - VG Trigonometri - MVG
E
Algebra - G Algebra - VG Algebra - MVG
Differential- och integralkalkyl - G Differential- och integralkalkyl - VG Differential- och integralkalkyl - MVG
Diskret matematik
Heltal Delbarhet - G Heltal Delbarhet - VG Heltal Delbarhet - MVG
Induktion, rekursion och grafer - G Induktion, rekursion och grafer - VG Induktion, rekursion och grafer - MVG
Kombinatorik - G Kombinatorik - VG Kombinatorik - MVG
Logik - G Logik - VG Logik - MVG
Mängdlära - G Mängdlära - VG Mängdlära - MVG
Relationer - G Relationer - VG Relationer - MVG