CIB BANK álláslehetőségek (Frissítve: 2006-07-25)


2006/ősz pályázati kiírás


A módosított adatlap letölthető innen (2006.05.02, 11:37)

A pályázat célja:

A Schönherz Kollégium lakóinak értelmiségivé válását segítő szakmai, tudományos és közösségi tevékenységének támogatása, szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények finanszírozása, a kari hagyományok őrzése, ápolása, a kollégiumok állagmegóvása, a kollégiumi épületek felújítása.

A pályázók köre:

A Schönherz Kollégiumban működő öntevékeny csoportok, körök és reszortok. A pályázat felelőse az a személy lehet, aki az egység aktív tagja, a BME VIK aktív hallgatója és felelősséget vállal a pályázati cél lebonyolításáért, megvalósulásáért.

Nem pályázhatnak:

Azon egységek, amelyek az előző évben kizárásra kerültek a 2006. évi pályázatból, illetve aki nem felel meg a fenti feltételek egyikének sem.
Azok a pályázatok, amelyek a 2006. tavaszi pályázaton részt vettek és pozitív elbírálásban részesültek nem támogathatók (pénzügyi kifizetésben nem részesülnek) mindaddig, amíg előző nyertes pályázatukat nem számolták el a pályázatot kiíró szervezetek felé.

Támogatható célok:

A) Kis értékű beruházás
B) Nagy értékű beruházás
C) Program, rendezvény, tábor (kiemelten támogatott rendezvények: 45 éves Öregtalálkozó, Schönherz Qpa, VIK Gólyabál, VIK Gólyatábor, Schönherz Csillagtúra, VIK Szakest)

Támogatás formája, mértéke és felhasználása:

A minimális megpályázható összeg minden esetben 50 000 Ft.
Az elbíráló bizottság a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja.
A támogatás 2006. szeptember 11-től 2007. április 30-ig használható fel.
A támogatás felhasználásáról a pályázó köteles folyamatosan egyeztetni az elbíráló bizottság által megjelölt személlyel, és a felhasználásról 2007. május 31-ig beszámolni.

A pályázat benyújtásának határideje:

2006. május 12. déli 12 óra

A pályázattal kapcsolatos további információk:

Schönherz Kollégiumért Alapítvány, alapitvany@sch.bme.hu

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázati felhívás az útmutatóval és a pályázati adatlappal együtt alkot egységet, kérjük mindhárom dokumentum alapos áttanulmányozását! A dokumentumok letölthetőek az oldal alján lévő linkekről.
A pályázatot a kitöltött pályázati adatlappal együtt e-mailben az alapitvany@sch.bme.hu címre és két nyomtatott példányban a Schönherz Kollégium Gazdasági irodájába (1717) kell eljuttatni.
A pályázathoz árajánlat és előzetes költési ütemterv kötelezően csatolandó!
Az adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható. A pályázatot a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a pályázati formanyomtatvány minden kérdésére választ adva, aláírva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

A pályázók értesítése:

Az elbíráló bizottság a pályázókat írásban és e-mailben értesíti a döntésről.

Hiányos, aláírással el nem látott, formailag nem megfelelő vagy határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban elfogadni!