Bananrepubliken Sverige


Sverige och demokrati går hand i hand. Politiska åsikter respekteras i Sverige, demokrati uppmuntras och åsiktsregistrering motarbetas. Eller?
Min bror Kent blev idag avskedad från den svenska ambassaden i Tel Aviv, Israel. Katalysatorn var ett inlägg på hans blogg där han i starka ordalag kritiserar den svenska invandringspolitiken. Sydsvenskan tar upp den delen där Kent jämför de befolkningsmässiga konsekvenserna av den politiska korrektheten med en sjukdom. Det politiska sveket i sig är som ett HIV-virus i den mening att man inte kan rubba det, samtidigt som det inte är viruset i sig som åsamkar skada, utan det försvagade immunförsvaret som gör kroppen sårbar. Det är en magstark jämförelse som även jag anser aldrig skulle skrivits men Sydsvenskan gör en stor sak av det hela och försöker framställa Kent som en person med rasistiska åsikter. Om man faktiskt läser vad han skrev på sin blogg är det kritik mot hur politiker vanskött immigrationspolitiken och inte en en jämförelse med invandrare.

Ambassaden säger att Israel är ett “känsligt område” och därför kan Kent inte vara kvar på ambassaden.

Vilken fars - Kent är troligen den största Israel-vän som någon ambassad i Israel har anställd idag! Han har skrivit åtskilliga artiklar där han försvarar Israels rätt till självförsvar och rätt att agera mot islamistiska mördare. Han har alltid stått upp för den judiska staten i ord och handling och ambassadens referenser till Israel som ett “känsligt område” blir än mer barrockt när man hör varför ambassaden egentligen avskedar honom: Han tillhör ett parti som man inte får tillhöra. Sverigedemokraterna och dess medlemmar förföljs för att de är medlemmar i ett demokratiskt parti. Det var den uttryckliga anledningen till varför min bror avskedades. De påpekade också att han inte meddelat att han var medlem i Sverigedemokraterna när han skickade in sin ansökning för jobbet. Det verkar snarare som om Sverige är ett “känsligt område” istället för Israel. Detta innbär alltså att det är fritt fram för arbetsgivare att åsiktsregistrera och avskeda efter behag beroende på politisk uppfattning. Dessvärre är det inte första gången detta händer i Sverige - åtminstone inte för en Sverigedemokrat.

En jämförelse som känns nära till hands:
Den förra svenska regeringen pratade högt om vikten att uppmuntra demokrati och demokratiska regimer men valde ändå att bjuda in islamistiska och nazistiska Hamas till Sverige. De är kallblodiga mördare och antisemiter med ett partiprogram som ämnar utplåna staten Israel. Dessa kan man prata med. Men Sverigedemokraterna , som endast har en avvikande åsikt gällande immigrationspolitiken och inte vill utplåna stater eller folk, är tabu.

Man ska respektera arabernas val av terrorister som ledare, men man kan inte acceptera en persons åsikt om att invandringspolitiken i Sverige spårat ur totalt.

Kungadömet Sverige borde döpas om till Bananrepubliken Sverige.

Jag vill skicka en uppmaning till min bror Kent: Stå på dig! Demokrati måste försvaras, inte bara från islamister utan även från den svenska diplomatkåren och Sveriges media!

 

Previous Articles

SD bloggare


Welcome to Teds blog

Thank you for taking the time to visit my blog! Take a second to peek around and check out some of my previous posts. Of course, I would love to find out what you think as well, so make sure to comment. See you around!