Stockholm stads logotype
Se anpassad webbsajt
Se lättläst webbsajt
Se uppläst webbsajt
Idrottsförvaltningen
Telefon: 08-508 26 000
E-post: idrott@idrott.stockholm.se
Fakta om fartyget

af Chapman sedd från sidan
Fartyget af Chapman (ex. Dunboyne, ex. G.D. Kennedy) är en tremastad fullriggare byggt 1888 i England med nitat stålskrov och trädäck på stålbalkar. Skrovet är till stor del i originalskick, och stålmaterialet (s.k. thomasstål) är huvudsakligen det ursprungliga. Riggen
är delvis byggd av stål med övre delar av trä. Längden på fartyget uppgår till 74,7 m (71,1 m i vattenlinjen och bredden till 11,4 m. Djupgåendet är ca 4,5 m (som vandrarhem). Fartyget ägs av Stockholms Stad och har sedan 1949 använts som vandrarhem och köptes från marinen för detta ändamål. Ombord finns en hotellinredning huvudsakligen på mellandäck, under poopdäck i aktern samt i däckshusen på huvuddäck. Fartyget ligger allt sedan invigningen av vandrarhemmet som drivs av Svenska Turistföreningen, permanent förtöjd utmed Västra Brobänken på Skeppsholmen i Stockholm.

Ritning över af Chapman
www.stockholm.se - Stockholms stads webbportal.
Ansvarig: Idrottsförvaltningen

Utskrift av Fakta om fartyget
Idrottsförvaltningen | idrott@idrott.stockholm.se | 08-508 26 000
www.stockholm.se - Stockholms stads webbportal.