GVD 2005/2006
Pomůcky platné v období od 11. prosince 2005 do 25. února 2006

Vydávané odborem řízení provozu a organizování drážní dopravy
Knižní jízdní řády (KJŘ)
Nákresné jízdní řády (NJŘ)
Sešitové jízdní řády (SJŘ)  /formát DOC/
Sešit jízdních řádů zvláštních vlaků
Rozkaz o zavedení GVD
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Přehled omezení jízdy vlaků
Příloha k rozkazu o zavedení GVD
Brno            Ostrava           Č.Třebová
Plzeň           Praha             Ústí n.L.
Podklady generované IS SENA
Seznamy vlaků pro zaměstnace
formát dbf, čitelný např. v EXCELU
Příjezdy a odjezdy vlaků pro cestující
Program na tvorbu vývěsných příjezdů a odjezdů vlaků pro cestující
Vydávané odborem osobní dopravy a přepravy
Vlaky osobní dopravy, část 1–3
Vlaky osobní dopravy, část 4 (řazení os vlaků)
Úvod
Brno+Jihlava    Ostrava+Olomouc+Zlín    Hr.Králové+Pardubice+Liberec    Plzeň+Č.Budějovice    Praha    Ústí n.L.+K.Vary
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, sešit 1
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, sešit 2
Brno+Jihlava    Ostrava+Olomouc+Zlín    Hr.Králové+Pardubice+Liberec    Plzeň+Č.Budějovice    Praha    Ústí n.L.+K.Vary
Čekací doby a opatření při zpoždění vlaků osobní dopravy
Brno+Jihlava    Ostrava+Olomouc+Zlín    Hr.Králové+Pardubice+Liberec    Plzeň+Č.Budějovice    Praha    Ústí n.L.+K.Vary
Vydávané odborem nákladní dopravy a přepravy
Plán řadění nákladních vlaků ND
Plán vlakotvorby   /Rozkaz o přechodu do nového plánu vlakotvorby/
Přehled vlaků nadřazeného systému přepravy přednostní zátěže
Vlaky pro přepravu pošty
Plány spojů pro dopravu vozů se sběrným zbožím
Další informace
Tabulky traťových poměrů
Kalendář
Plánky stanic
Mapy železniční sítě
Seznam traťových úseků pro turnusování Lv jízd
Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy
Oběhy vozidel a turnusy lok. čet
Oběhy SK
Technické informace, kontakty
Fonty SENA
Fonty ASO