GVD 2005/2006
Pomůcky platné v období od 11. prosince 2005 do 25. února 2006

Vydávané odborem řízení provozu a organizování drá?ní dopravy
Kni?ní jízdní řády (KJŘ)
Nákresné jízdní řády (NJŘ)
Se?itové jízdní řády (SJŘ)  /formát DOC/
Se?it jízdních řádů zvlá?tních vlaků
Rozkaz o zavedení GVD
Příloha k rozkazu o zavedení GVD - Přehled omezení jízdy vlaků
Příloha k rozkazu o zavedení GVD
Brno            Ostrava           Č.Třebová
Plzeň           Praha             ?stí n.L.
Podklady generované IS SENA
Seznamy vlaků pro zaměstnace
formát dbf, čitelný např. v EXCELU
Příjezdy a odjezdy vlaků pro cestující
Program na tvorbu vývěsných příjezdů a odjezdů vlaků pro cestující
Vydávané odborem osobní dopravy a přepravy
Vlaky osobní dopravy, část 13
Vlaky osobní dopravy, část 4 (řazení os vlaků)
?vod
Brno+Jihlava    Ostrava+Olomouc+Zlín    Hr.Králové+Pardubice+Liberec    Plzeň+Č.Budějovice    Praha    ?stí n.L.+K.Vary
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, se?it 1
Rozkaz o doprovodu vlaků vlakovými četami, se?it 2
Brno+Jihlava    Ostrava+Olomouc+Zlín    Hr.Králové+Pardubice+Liberec    Plzeň+Č.Budějovice    Praha    ?stí n.L.+K.Vary
Čekací doby a opatření při zpo?dění vlaků osobní dopravy
Brno+Jihlava    Ostrava+Olomouc+Zlín    Hr.Králové+Pardubice+Liberec    Plzeň+Č.Budějovice    Praha    ?stí n.L.+K.Vary
Vydávané odborem nákladní dopravy a přepravy
Plán řadění nákladních vlaků ND
Plán vlakotvorby   /Rozkaz o přechodu do nového plánu vlakotvorby/
Přehled vlaků nadřazeného systému přepravy přednostní zátě?e
Vlaky pro přepravu po?ty
Plány spojů pro dopravu vozů se sběrným zbo?ím
Dal?í informace
Tabulky tra?ových poměrů
Kalendář
Plánky stanic
Mapy ?elezniční sítě
Seznam tra?ových úseků pro turnusování Lv jízd
Katalog nabídkových tras provozovatele dráhy
Oběhy vozidel a turnusy lok. čet
Oběhy SK
Technické informace, kontakty
Fonty SENA
Fonty ASO