_________________________________________________________________
   ."___ _   ___ ___ ___   _  ___ ___ ___ ___   _  ___ _____':
  ." | _ \ |  | _ \ __/ __|  /_\ / __|/ __|_ _|_ _|__ /_\ | _ \_  _|:
 ."  | _/ |__ _|  / _| (__ _ / _ \\__ \ (__ | | | |___/ _ \|  / | | :
."   |_| |____(_)_|_\___\___(_)_/ \_\___/\___|___|___| /_/ \_\_|_\ |_| :
:________________________________________________________________________:
:  .----------.   .----------.   .----------.   .----------.  ':
:  |  Home  |   | F.A.Q. |   | Galeria |   | Download |  :
:  '----------'   '----------'   '----------'   '----------'  :
:  .----------.   .----------.   .----------.   .----------.  :
:  |Grupowicze|   | Tutorial |   |Sygnaturki|   | Linki  |  :
:  '----------'   '----------'   '----------'   '----------'  :
:  .----------.   .----------.   .----------.   .----------.  :
:  | Historia |   |Statystyki|   | FIGlet |   | Nerdboy |  :
:  '----------'   '----------'   '----------'   '----------'  :  
:        ________________________________________________________."
:       ."      (                (     ':
: Webmaster :        )                )     :
:  Wilu   :      _.-~(~-.         .-.,--^--. _     :
:       :     (@\`---'/.        \\| `---' |//     :
:       :     (' `._.' `)        \|    /      :
:  logfile is missing  :     `-..___..-'   niki    _\_______/_      :
 "-___  ___-" "-________________________________________________________-"
   | |                           | |
  __| |_____________________________________________________| |________ 
 ."                ___                 ".
 :       /\ |\       | o)       Hej.         :
 :      / \\ | \ ___ ____ _ ||_/_ ___ _ _   ,          :
 :      (o |\\| o)_ / ___/ /|| o)  / / /  OO          :
 :      \ | \\ / __/ / _ / || / / /_ /  .||.          :
 '-__  _______\|__\/___/_/____/__|__/___/___/_____db________  ________-`
  __| |_____________________________________________________| |________ 
 ."                                   ".
 :  Na tej stronie znajdują się polskie tłumaczenia komiksu Nerd-Boy  :
 : (www.nerd-boy.net) autorstwa Joaquima Gândary. Wszystkie tłumaczenia :
 : dostępne na stronie są autorstwa buga bądź Ani Góreckiej.       :    
 '-__  _____________________________________________________  ________-`
  __| |_____________________________________________________| |________
 ."                                   ".
 :  1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 :         
 :  111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-171           :
 "-_____________________________________________________________________-"