OM TKT

  Bedriftsinformasjon
  Telemark Kollektivtrafikk er et busselskap som eies av Nettbuss Sør (73%) og Telemark Bilruter (27%). Vi har vunnet anbud om busstrafikken i Grenland i 5 år, med oppstart 27. juni 2005. TKT tilbyr et enkelt og godt busstilbud med tre Metrobusslinjer og tre Pendelbuss-linjer. Disse dekker de fleste av Grenlands innbyggere. Metrobussene har avganger inntil hvert 15. minutt, mens Pendelbussene stort sett har avganger hver time. Vi håper og tror denne forenklingen og forbedringen av rutetilbudet i Grenland vil bidra til at vi når vårt ambisiøse mål om 100% trafikkøkning før 2010!
 
TKT-nytt Nr 1, 2005
TKT-nytt Nr 2, 2005
 
  Kundegaranti
Gjennom våre fem serviceløfter garanterer vi at bussturen blir en god opplevelse:

1. Vi kjører når vi skal
- alle avganger skal kjøres i henhold til ruteheftet,
  hvis ikke annet er kunngjort.
- vi skal aldri kjøre fra holdeplassene før angitt klokkeslett.
- vi gjør vårt beste for å unngå forsinkelser.

2. Du skal ikke være usikker når du reiser med oss
- bussene skal skiltes med riktig linjenummer og destinasjon.
- sjåføren skal være vennlig og serviceinnstilt, og gi deg
   svar på hvor du bør bytte til andre linjer.

3. Du får god og oppdatert informasjon
- holdeplassinformasjon skal som et minimum finnes på
  holdeplasser som trafikkeres av Metrobussene.
- internettsiden www.metrobuss.no skal alltid være oppdatert med   riktig og aktuell informasjon.
- på bussen skal det være rutehefter til utdeling.

4. Bussene er rene og i god stand
- våre busser skal være godt rengjort og vedlikeholdt både    innvendig og utvendig.
- den tekniske standarden på bussene skal sørge for at du får en    trygg og sikker reise.

5. Det nytter å kontakte oss
- ris og ros blir arkivert og brukes til å heve kvaliteten på våre   tjenester.
- skriftlige henvendelser besvares innen 10 arbeidsdager.
- mener du at vi har brutt kundegarantien? Da hører vi gjerne fra   deg.
    

Telemark Kollektivtrafikk      Vi kjører bussene i Grenland!