Stenåldern Bronsåldern Järnåldern Vikingatiden Medeltiden 1500-talet 1600-talet 1700-talet 1800-talet 1900-talet 2000-talet
Hem   Hem   1600-talet  

1600-talet
Skånes befolkning hade sedan slutet av 1500-talet levt i fred, men dessa dagar var nu räknade. Snart skulle kyrkklockorna ringa och varna för krig. Skåne tillhörde Danmark under en stor del av århundradet, men Danmark tvingades en dag i februari 1658 lämna landsdelen till de svenska erövrarna.
1600-talets regentlängd

Maila denna sida som en länk1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   skriv ut Utskriftsversion  
Från att ha varit en stor och viktig del i det danska riket, hamnade Skåne i Sveriges utkant.

Men 1600-talet var inte bara ett krigets århundrade. Perioden från reformationen 1536 till 1660, då kungligt envälde infördes, kallas i dansk historia för adelvældens tid, adelväldets tid. Adeln samlade gods och gårdar genom byte och köp. Adeln hade dessutom ett stort inflytande över landets styre eftersom Danmark var ett valrike – regenttiteln ärvdes inte, istället valde ett riksråd regent.

Den katolska kyrkans gods, t.ex. det lundensiska ärkebiskopsdömets och de många rika skånska klostrens gods, lade kronan (alltså kungamakten) beslag på, som ett led i reformationen. Men kung Frederik II ville för egen del samla så många kronogods som möjligt på Själland och bytte därför gärna bort kronans gods i Skåne till adeln. År 1650 ägde därför adeln över hälften av alla gårdar i Skåne.

Från att under medeltiden ägt ganska små jordområden, så skapade godsägarna under både 1500- och 1600-talet stora odlingsområden under sina gods. Marsvinsholm och Krageholm var de största godsen. Där ägde godsherren 20 gånger större areal odlingsmark än en normal bondgård.
Klicka för uppförstoring

 

© Terra Scaniae™ | e-post till webbredaktionen: infots@skane.se | postadress: Box 267, 261 23 Landskrona