Get Current Time with World Time Server
world time server Enter a country or city:

Vad är standard?   Henry Ford, 1927  —  om Johanssons passbitar

Ned

Det är en huvudsak för ekonomisk fabriksdrift, att delar kunna utbytas. … Detta innebär en noggrannhet i produktionen, som övergår allt.. Om icke delarna passa in precis förlorar hopsättningsfabriken sin produktionskraft, och ekonomin i planläggningen går om intet. Detta förde oss till ett tvingande behov av absolut precision i produktionen - en precision, som i vissa fall går ända till en tiotusendels tum. Under vanliga omständigheter kunna icke mitten hållas så exakta; det är naturligtvis endast i undantagsfall vi arbeta med sådan noggrannhet, men i många, kanske de flesta av våra måttoleranser går vi ned till en tusendels tum.

Och för att uppnå denna noggrannhet sökte vi ut den enda man i världen, som bildat ett företag för absolut precision, och införde honom i vår organisation
— Carl E. Johansson.   Som förman vid Svenska Statens Gevärsfaktori i Eskilstuna, fick han idén att kombinera solida, mästerligt utförda mått, som använts i produktion av exakt arbetade gevärsdelar, så att ett större antal dimensioner kunna erhållas av ett litet antal block. Den första satsen producerades 1897. I dag erkännes Johanssons mått over hela varlden som det mest exakta precisionsinstrument man äger. Vi inköpte fabrikationsrättigheter för Amerika till Johanssons mått, liksom fabriken i Poughkeepsie N. Y. Och, vad som betyder mer, Herr Johansson gick in i vår organisation såsom medlem av ingenjörsstaben for att vidare utarbeta sina precisionsmått. Johanssons kombinerade mått bestå av rektangulara stycken av verktygsstål, vilka härdats, slipats och hopfogats. Deras ytor äro fullkomligt jämna och parallella, en av de mest anmärkningsvärda prestationer inom mekaniken, då svårigheten att göra en stålyta alldeles parallell med en annan är ett allmänt erkänt problem. Professar J. Hjelsley, som förestår den matematiska avdelningen vid Köpenhamns Universitet, konstaterar, att dessa stålstyckens ytor närma sig mer det fullkomliga teoretiska planet an någon annan yta, som producerats av mänsklig hand. Dessa ytor äga utomordentliga egenskaper; då de gnidits emot handflatan och sedan bragts i kontakt med varandra, hänga de tillsammans med en kraft, likvärdig med trettiotre atmosfärer.

Vetenskapsman ha framlagt olika teorier såsom förklaring på detta fenomen - atmosfarens tryck, molekular attraktion eller förefintligheten av en ytterst tunn hinna av fuktighet på kontaktytorna. Möjligen är det alla tre orsakerna i förening. Två sådana stycken, som gnidits emot skinnet och pressats tillsammans med en lindrigt glidande rörelse, ha kunnat motstå en direkt dragningskraft av tvåhundratio pounds, vilket visar, att det är något annat utom lufttrycket, som kommer dem att häfta fast vid varandra. Några av måttsatserna skilja sig på högst en tiotusendel av en tum, under det andra skilja sig på så litet som en hundratusendel av en tum. En tiotusendel är ungefar den lägsta gränsen för noggrannhet vid finare verktygstillverkning, men detta synes nästan grovt mått, då man använder Johanssons passbitar.

Det yppersta resultatet har emellertid uppnåtts med en sats, som skiljer sig på delar av en milliondels tum. Denna är så känslig, att t.o.m. värmen från personen, som använder den, påverkar resultatet på ett avstånd av flera fot. Den är den enda i världen i sitt slag. Då vi ha monopol på dessa mått, blev vår första strävan, efter att ha förvärvat rättigheterna för Amerika, att förbättra fabrikationsprocesserna, öka avsättningen och nedbringa priserna, så att dessa mått kunde komma inom räckhåll för varje maskinverkstad och verktygsproducent - vilket i forbigående sagt visar, att kvalitetsvara och massproduktion mycket väl kunna förenas.

Henry Ford: I dag och i morgon (tryckt 1927)
news
blog

Pakistan strikes border militants

Saturday 11 March 2006, 9:53 Makka Time, 6:53 GMT  
 
Security forces have carried out a series of raids in the region 

Related: Landmine kills dozens in Pakistan Pakistan attacks pro-Taliban fighters Dozens dead in Pakistan clashes Bush hails Pakistan as anti-terror ally
Tools: Email Article Print Article Send Your Feedback

Pakistani soldiers backed by helicopter gunships have killed about 30 militants in a raid on their hideout near the border with Afghanistan, a military spokesman has said. General Shauklat Sultan said the attack was launched late Friday near Miran Shah, the main town in volatile North Waziristan and the scene of repeated clashes between security forces and militants in the past week. "We got information that some local and foreign miscreants were hiding in the vicinity of Miran Shah. We launched strikes with Cobra and other helicopters," General Sultan said. "According to our initial information 25 to 30 militants were killed" in the raids, he said. No security forces were hurt and all those present at the hideout were killed, he said, adding that the attack had triggered blasts at a huge cache of weapons which the militants had stored for use against security forces. The spokesman did not reveal the identity or nationalities of the slain men and only said the army was still investigating.
However, an intelligence official in the region said the targeted compound belonged to a pro-Taliban cleric, Maulvi Sadiq Noor, but it was not clear whether he was present at the time. Target Pakistan is urging tribal elders to evict foreign militants Noor and some other pro-Taliban tribesmen have been the target of a hunt since earlier this week when their armed men captured government buildings following a military attack on an al-Qaida hideout near Miran Shah that killed dozens of people. The army raid last week on that al-Qaida hideout sparked clashes between hundreds of tribal militants and security forces that left over 100 militants dead. Eight Pakistani soldiers also died in the raid.
Pakistan is a key ally of the United States in its war on terror and has asked tribal elders to evict foreign militants and their supporters from their areas or face military action. The recent clashes in North Waziristan were the worst in Pakistan's tribal regions since 2004, when scores of al-Qaida militants, troops and local fighters died in fighting in the neighboring South Waziristan region. The unrest has forced thousands of residents to flee to safer areas.

Update:   2006-11-20
URL:      http://ejnar.se/passbitar.html
U p p

Retur till index