Perustutkinnot

Tietoa lähtöpisteistä, valintakoekirjoista ja -aikatauluista

Erityishakijaryhmät

Yliopisto-opiskelijaksi

 

Ruotsin kielen taitoiset hakijat
Helsingin yliopisto on kaksikielinen. Yliopistossa on aloja, joissa ainoana yliopistona Suomessa annetaan ruotsinkielistä opetusta. Ruotsin kielen taitoiset hakijat voivat halutessaan hakea omassa kiintiössään biotieteelliseen (biologian ruotsinkielinen valinta), farmasian (proviisorin ko), humanistiseen (suomen kieli), käyttäytymistieteelliseen (logopedia),oikeustieteelliseen ja lääketieteelliseen (lääketieteen ko) tiedekuntaan. Maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan valinnoissa hakijoille annettiin niin sanotut ruotsinkielisyyspisteet.

Ruotsin kielen taitoisena kokeisiin ilmoittautuneen on yleensä vastattava valintakoekysymyksiin ruotsin kielellä.

Niiden ruotsin kieltä taitavien kiintiössä pyrkivien, joilla ei ole päästötodistusta ruotsinkielisestä koulusta tai valtion tutkintolautakunnan todistusta täydellisestä ruotsin kielen taidosta, tulee pääsääntöisesti osallistua tiedekunnan järjestämään kielikokeeseen. Lisätietoja saat tiedekuntien valintaoppaista. Valtion tutkintolautakunnan järjestämästä täydellisen kielitaidon kokeesta (ns. iso kielikoe) löydät tietoa opetushallituksen verkkosivuilta: www.oph.fi > Tutkintopalvelut > Valtion kielitutkinnot.

Ruotsinkieliset voivat hakea joko suomenkieliseen (edellytetään suomen kielen taito) tai kaksikieliseen aineenopettajan koulutukseen. Kaksikieliseen aineenopettajan koulutukseen hakijalta edellytetään täydellistä ruotsin kielen hallintaa ja hyvää suomen kielen taitoa.

Tarkempia tietoja ruotsin kielen taitoisena hakemisesta saat ruotsinkielisiltä verkkosivuilta, tiedekuntien valintaoppaista ja opintotoimistoista.

Suomen Akatemian tiedekilpailussa (Viksu) palkittujen valinta
Valintamenettelystä saat lisätietoja tiedekuntien valintaoppaista ja opintotoimistoista.

Vaikeavammaiset hakijat
Tiedekunta voi myöntää opiskeluoikeuden sellaiselle vaikeasti vammaiselle hakijalle (vamman laatu osoitetaan lääkärintodistuksella), joka ei tiedekunnan valintaperustein ole tullut hyväksytyksi, mutta jonka voidaan olettaa valintakokeen ja ylioppilastutkinnon tai sitä vastaavan tutkinnon tai vastaavan suorituksen perusteella selviytyvän yliopisto-opinnoista. Hakemisesta saat tarkempia tietoja tiedekuntien opintotoimistoista. Mikäli hakija vamman tai sairauden takia tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakokeessa (irtopöydän, valintakoekysymykset pistekirjoituksella, lisäaikaa tms.), hänen on esitettävä erityisjärjestelypyyntönsä kirjallisesti yleensä hakulomakkeen liitteenä. Lisätietoja saa vammaisten opiskelijoiden asioita hoitavilta suunnittelijoilta, puh. (09) 191 22 796, vammaisneuvonta@helsinki.fi
tai tiedekuntien opintotoimistoista ja valintaoppaista.