Udenrigsministeriet

Søg
Presse Nyheder Publikationer Abonner Kontakt Sitemap A-AA English
Borgerservice Udenrigspolitik Udviklingspolitik Eksportrådgivning EU Om os


Forside > Udenrigspolitik > Landefakta > Afrika > Landefakta Somalia

LANDEFAKTA SOMALIA

Geografi
Hovedstad Mogadishu (800.000 indb)
Areal 637.660 km2 (Danmark 43.000 km2)
Indbyggertal 8,863,338 mio. (2006)
Befolkningsvækst pr. år 2,85 % (2006)
Befolkning Somali 85%, andre herunder bantu og arabere 15%
Sprog Somali (officielt), arabisk, italiensk og engelsk.
Religion Sunni muslimsk
Tidsforskel 3 timer efter dansk vinter tid.

Økonomi
BNI pr. capita N/A
Vækst i BNP pr. capita N/A
Gældssituation (år) Højt forgældet, langfristet offentlig udlandsgæld: 1.860 mio. USD. (2003). Landet betegnes af FN som blandt verdens mindst udviklede.
Udenlandsk bistand pr. capita 18,2 USD (2003)
Dansk projekt/programbistand 45 mio. kr. i nærområdebistand 2003-2005
Dansk eksport Udgjorde for 2004 1,5 mio. kr.
Valuta 1000 somaliske schilling er ca. 4 DKK (januar, 2007)

Regering
Statsoverhoved Præsident Abdullahi Yusuf Ahmed
Regeringsleder Premier minister Ali Mohamed Ghedi
Udenrigsminister Abdullahi Sheik Ismail

Styreform: Republik. I 1991 faldt den daværende regering i Somalia og landet har ikke frem til 2006 haft nogen fungerende anerkendt central regering.

 

Den indenrigspolitiske situation, herunder menneskerettigheds-situationen:

Somalia kan groft deles op i tre områder: Nordvest (Somaliland), nordøst (Puntland) samt det centrale og sydlige Somalia. Særligt Somaliland, men også Puntland, har bevæget sig mod politisk, økonomisk og social stabilitet. Det centrale og sydlige Somalia har med enkelte undtagelser været præget af lovløshed og klan- og militslederes indbyrdes stridigheder. De mange års fravær af en central regering har ført til, at især uddannelses- og helbredssituationen for den somaliske befolkning er blevet gradvist forringet gennem de sidste 15 år, særligt i områder hvor internationale NGO'er ikke har haft adgang. Menneskerettighedskrænkelser har hørt til dagens orden i Somalia, hvor politi og retsvæsen i visse dele af landet er stort set fraværende.

Den seneste i en lang række af fredskonferencer for Somalia blev påbegyndt i 2002 i Kenya. Processen foregik under ledelse af den regionale samarbejdsorganisation for Afrikas Horn IGAD (Inter-Governmental Authority on Development). Det bemærkes, at Somaliland ikke har ønsket at deltage i konferencen. I løbet af 2004 viste freds- og forsoningsprocessen gode fremskridt, som især blev tilskrevet et hidtil uset engagement fra nabostaterne, som resulterede i et stærkt pres på de forskellige somaliske grupperinger. En overgangsforfatning for Somalia blev vedtaget i 2004, og i løbet af efteråret blev et overgangsparlament på 275 medlemmer taget i ed og en ny præsident indsat.

Parallelt med udpegelsen af en overgangsregering var sammenslutningen af islamiske domstole i fremmarch både administrativt og militært i dele af Somalia. Konflikten mellem domstolene og overgangsregeringen om centralmagten i Somalia eskalerede i løbet af 2006 med gentagne militære sammenstød. Styrkeforholdet mellem parterne ændredes, da overgangsregeringen i december 2006 indledte en etiopisk støttet offensiv mod domstolene. Offensiven førte i løbet af få dage til domstolenes opløsning og premierminister Ghedi kunne den 29. december sammen med etiopiske tropper rykke ind i Mogadishu. Etiopiens premierminister Meles Zenawi har erklæret, at de etiopiske styrker vil forlade Somalia indenfor nogle få uger.

Den økonomiske situation:

Somalia er blandt verdens allerfattigste lande. Det er vanskeligt at opgøre den reelle økonomiske status, men det anslås, at Somalias årlige BNI er ca. 600 USD per indbygger. Borgerkrig, flygtningestrømme, tørke samt gentagne fødevarekriser og humanitære katastrofer har ført til økonomisk kollaps. De fleste somaliere er afhængige af overførsler fra slægtninge bosat i udlandet, særligt på den arabiske halvø.

Den udenrigspolitiske situation:
 

Siden 1992 har Somalia været omfattet af en våbenembargo (FNs Sikkerhedsråd, Resolution 733). Siden juli 2002 har forskellige ekspertpaneler løbende underrettet Sikkerhedsrådet om gentagne brud på våbenembargoen. Den 6. december 2006 vedtog FN’s Sikkerhedsråd enstemmigt resolution 1725, der giver mandat til en international styrke i Somalia (IGASOM). Samtidig godkendtes en begrænset dispensation fra våbenembargoen med henblik på indsættelsen af IGASOM. Situationen i Somalia har været præget af regional indblanding fra de omkringliggende lande. Den fredsbevarende styrke skal derfor danne grundlag for, at alle andre udenlandske styrker, der befinder sig i Somalia, kan trækkes ud.


Dansk bistandssamarbejde:

Danmark yder primært humanitær bistand til Somalia, både via danske humanitære organisationer, bl.a. Dansk Flygtningehjælp og Red Barnet, og via FN. Folketingets Finansudvalg godkendte i maj 2003 endvidere bistand til Somalia (primært Somaliland) indenfor rammerne af regeringens Nærområdeinitiativ. Formålet med indsatsen er at reducere fattigdom blandt flygtninge, tilbagevendende flygtninge og værtsbefolkningen i fattige udviklingslande. Støtten til Somalia via Nærområdeindsatsen udgør ca. 45 mill. kr. fra perioden 2003-2005. Bistanden skal forbedre levevilkårene og understøtte positive politiske og økonomiske udviklingstendenser med henblik på fremme af stabilitet og forsoning i hele Somalia.

Redigeret 3. januar 2007
Flag

© Udenrigsministeriet
 |  Om www.um.dk
Abonner på siden  | 
Tilbage  |  Til top  |  Print  |  Send