Wijzig Pagina

Borgstelling

Een borgstelling is geen lening. U kunt het zien als een verzekering voor het geval u uw lening niet terug kunt betalen. Anderen staan hierbij garant voor een bepaald bedrag. Heeft u een borgstelling op zak, dan is een bank eerder geneigd u geld te lenen. Er zijn verschillende vormen van borgstelling ('garanties'):

Privé-garantie

De meest voor de hand liggende vorm van borgstelling is de privé-garantie. Hierbij is uw eigen huis bijvoorbeeld het onderpand. Ook het overleggen van de borgstelling via een familielid valt hieronder. Vaak staan ouders borg voor een bepaalde investering.

Privé-garantie geeft de bank een stuk zekerheid. Daarnaast krijgt de bank hierdoor inzicht in uw vertrouwen in de onderneming.

Bankgarantie

Ook de bankgarantie is een vorm van borgstelling. Deze vorm van krediet hoeft niet direct in geld te worden opgenomen. De bank moet direct na het eerste verzoek van de begunstigde onvoorwaardelijk een vooraf overeengekomen bedrag betalen aan de begunstigde.

Er bestaat een vorm die afwijkt van de normale bankgarantie: het documentair accreditief. Hierbij moet de bank betalen aan de begunstigde als aan een aantal vooraf overeengekomen voorwaarden is voldaan. Ondernemers kiezen vaak voor deze vorm wanneer zij goederen internationaal leveren tegen het aanbieden van vooraf overeengekomen documenten.

Overheidsgarantie (BBMKB)

Met de Borgstellingsregeling voor het Midden- en Kleinbedrijf (BBMKB) wil de overheid de kapitaalmarkt toegankelijker maken voor het MKB. Het Ministerie van Economische zaken stelt zich daarbij borg voor een deel van het door de bank te verlenen krediet.

Voor banken zijn zekerheden belangrijk bij kredietverlening. Een borgstelling van het Ministerie kan een eventueel tekort aan zekerheden compenseren. Daardoor kunnen banken toch het gewenste bankkrediet aan u verstrekken.
De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 100 werknemers (inclusief de meeste ondernemers die een vrij beroep uitoefenen). Voor starters en innovatieve ondernemers zijn er ruimere faciliteiten.

Banken voeren de regeling voor het overgrote deel uit. Bij hen moet u uw aanvraag voor een borgstellingskrediet indienen.

Tot slot

U blijft uiteraard aansprakelijk voor het door u geleende bedrag. Informeer bij uw bank naar de mogelijkheid van borgstelling die het beste bij u past. Heeft u vragen over het borgstellingskrediet? U kunt hiervoor terecht in het discussieforum.