Evropský školský projekt
Materiály, Informace, Pomoc

Evropský školský projekt je asociací podporující učitele i studenty při účasti v mnoha mezinárodních předem připravených výukových projektech využívajících technologie. Hlavním cílem je vzájemná komunikace, poznání a navázání přátelských vztahů mezi různými národy. Zároveň přináší podněty ke zkvalitnění a modernizaci výukových metod.

Hlavní koordinační centrum ESP, které spolupracuje s koordinátory v mnoha nejen evropských zemích, je na Pedagogické fakultě Amsterodamské univerzity.

V České republice ESP koordinuje oddělení informační výchovy KITTV Karlovy univerzity Pedagogické fakulty v Praze. Zde je možno získat bližší informace, případně zažádat o individuální členství v asociaci ESP (viz kontakt).


Basic Information

Hlavní Web

Projekty

Kontakt

21. ESP konference - 7-11. březen 2007, Piešťany, Slovensko

20. ESP konference - 9-12. březen 2006, Amsterdam, Holandsko
zpráva národního koordinátora

19. ESP konference - 10-13. březen 2005, Järvenpää, Finsko
příspěvek národního koordinátora
zpráva národního koordinátora

18. ESP konference - 25-28. březen 2004, Praha, ČR
příspěvek národního koordinátora

17. ESP konference - 6-9. březen 2003, Řím, Itálie
zpráva národního koordinátora


©2006 IT KITTV UK PedF