České koordinační centrum ESP


Odděleni informační výchovy
Katedra informačních technologií a technické výchovy
Pedagogická fakulta Karlovy univerzity
M.D.Rettigové 4
116 39 Praha 1
tel: +4202 21900239
fax: +4202 24947150

Bořivoj Brdička
národní koordinátor ESP


© 2005 IT KTchV PedF UK