It Fryske Gea

Buismans Einekoai Piaam en DyksfeartenIn het westen van de provincie, bij het IJsselmeer, heeft It Fryske Gea een aantal stukjes van de dijkvaart in beheer, samen 18 hectare groot. Als verbindingszones zijn ze van groot belang. Het gaat om delen van de vaart bij Piaam, Sotterum, Gaast en Doniabuorren. Ook de Lytse Feart en de Lange Fliet horen bij dit geheel aan natuurstroken. De Buismanskoai is de eendenkooi van Piaam.
 

Toegankelijkheid

De stukjes Dijksvaart zijn vanaf de oude weg langs de IJsselmeerdijk te bewonderen. De eendenkooi bij Piaam is te bezichtigen op aanvraag.Bekijk overzichtskaart


Dijksvaart bij Gaast; foto: Dico de Klein

Een dijksvaart en een kooi
De stukjes Dyksfeart die It Fryske Gea beheert, zijn maar klein. Toch zijn ze waardevol, vooral als ecologische verbindingszones. Het zijn de veel voorkomende watervogels als wilde eend en meerkoet die in de rietkragen broeden, maar ook de kleine karekiet zoekt hier zijn heil. Overbemesting heeft er voor gezorgd dat de bijzondere vegetatie verdwenen is. Grassoorten als kamgras en kruipertje voeren nu de boventoon.
Wie een wandeling maakt over de IJsselmeerdijk ziet in ieder jaargetijde wel iets wat de moeite waard is. Altijd is er het prachtige uitzicht over het weidse landschap aan beide kanten van de dijk. Zelfs de grijze basaltblokken hebben iets moois te bieden. Tussen de stenen groeien haagwinde en akkerwinde. Ook moerasandoorn, vlasbekje en muurpeper verdrijven het monotone beeld van de stenen.
Buismans Einekoai Piaam; foto: Tjerk KunstIn de buurt van Piaam valt in het weiland de Buismanskoai op. Deze eendenkooi kwam in 1963 in eigendom It Fryske Gea, als legaat van Hein Buisman zelf. Toen de Zuiderzee nog niet was afgesloten, werden in deze kooi heel veel vogels gevangen. Ook is de kooi nog eens tijdelijk in gebruik geweest voor ringonderzoek. De eendenkooi bij Piaam is van het Overijsselse type, met gebogen pijpen. Dat is niet verwonderlijk, omdat Overijsselse kooikers deze vangvoorziening hebben gemaakt. De kooi biedt een goede broedgelegenheid in de oudere bomen. Buizerd en ransuil broeden er, in sommige jaren de boomvalk en soms ook de wielewaal en de buidelmees. Hoewel er geen eend meer wordt gevangen, wordt de kooi nog wel vangklaar gehouden. Dat is noodzakelijk voor het behoud van het Recht van Afpaling, dat de rust in de omgeving garandeert. Het betekent wel dat er geregeld onderhoudswerk moet worden gedaan. Dat gebeurt onder andere door vrijwilligers.
Naar boven