Gå direkt till innehållet på sidan
Statens fastighetsverk

Våra fastigheter / sverige / Amiralitetshuset på Skeppsholmen i Stockholm

Amiralitetshuset på Skeppsholmen

Huset för Sveriges sjöstridskrafters högsta ledning

Amiralitetshuset, som ligger på Skeppsholmen i Stockholm, började byggas 1647 och togs i bruk 1650. Arkitekt var sannolikt holländaren Louis Gillis. Ursprungligen inrymde huset amiralitetets kansli och sammanträdessal samt på översta våningen segelmagasin. Amiralitetshuset har genomgått flera ombyggnader men portalen i sandsten är från denna tid.

Från spannmålsmagasin till kasern och återigen amiralitetshus

Flottan flyttade 1680 till Karlskrona och från slutet av 1600-talet användes Amiralitetshuset som arkiv. Arkivet flyttade ut under 1750-talet och i stället byggdes huset om till spannmålsmagasin. I samband med det förändrades exteriören drastiskt. Från 1794 användes delar av byggnaden som kasern.

Åren 1844-46 gjordes en stor ombyggnad och restaurering med Fredrik Blom som arkitekt. Huset blev då helt och hållet kasern och fick sin nuvarande exteriörutformning som ansluter till byggnadens ursprungliga utseende. Hörntornen är dock nytillskott.

År 1952 byggdes huset om med Rudolf Cronstedt som arkitekt för att tjäna som kansli för Ostkustens marindistriktsstab och blev således åter amiralitetshus.

Amiralitetshuset är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Amiralitetshuset, Skeppsholmen

Foto: Anna Karlsson, SFV

Amiralitetshuset togs i bruk 1650.

Fakta

  • Byggår: 1647-50, ombyggnad 1844-46 och 1952
  • Arkitekter: 1647-50 Louis Gillis, 1844-46 Fredrik Blom, 1952 Rudolf Cronstedt
  • Hyresgäst: Svenska Turistföreningen
  • Besöksadress: Skeppsholmen, Stockholm
  • Förvaltare: Åsa Albihn, Statens fastighetsverk, tel 08 696 73 21, e-post asa.albihn@sfv.se

Läs mer

*För att läsa pdf-filer krävs Acrobat Reader. Hämta programvaran Acrobat Reader här.

Tillgänglighetscertifierad. Länk till Funka Nu:s webbplats med mer information om certifieringen, öppnas i nytt fönster. © Statens fastighetsverk | Postadress: Box 2263, 103 16 Stockholm | Besöksadress huvudkontor: Järntorget 84, Stockholm
Tfn: 08 696 70 00 (vxl) | E-post: redaktion@sfv.se | Om webbplatsen