Warunki pracy, niewolnictwo


Strony o warunkach pracy i niewolnictwie współczesnym.


An Initiative Against Child Labour (ang. fr. niem.)
www.care-fair.com -- Organizacja zwalczająca wyzysk dzieci w fabrykach. Dotuje budowę szkół, szpitali i podobnych ośrodków dla dzieci w Pakistanie, Indiach i Nepalu.
Anti-Slavery International (ang.)
www.antislavery.org -- Istniejąca od r. 1839 organizacja, walcząca z niewolnictwem, wyzyskiem dzieci i kobiet. Poprzez kampanie informacyjne wpływa na opinię społeczną i polityków. Wydaje czasopismo "Reporter".
Anti-Slavery Society (ang.)
www.anti-slaverysociety.addr.com -- Artykuły o niewolnictwie w wielu częściach świata.
American Anti-Slavery Group (ang.)
www.iabolish.com -- Amerykaństa organizacja antyniewolnicza. Posiada dużą liczbę petycji internetowych.
Coop America's Sweatshop.org (ang.)
www.sweatshops.org -- Organizacja przeciwdziałająca skrajnemu wykorzystywaniu ludzi w przemyśle.
European-wide Clean Clothes Campaign (ang., niderlandzki)
www.cleanclothes.org -- Organizacja walcząca o poprawę warunków pracy robotników w światowym przemyśle odzieżowym.
Global March Against Child Labour (ang.)
www.globalmarch.org -- Ruch przeciwko wykorzystywaniu dzieci do pracy. Zawiera także strony grupy 400 organizacji walczących z wyzyskiem dzieci w Południowej Azji.
Global March Against Child Labour (niem.)
www.globalmarch.org -- Ruch przeciwko wykorzystywaniu dzieci do pracy. Wersja niemiecka.
Homenet (ang.)
www.gn.apc.org -- Międzynarodowa sieć organizacji działająca na rzecz poprawy warunków życia i pracy ludzi wykonujących swój zawód w domu.
Human Right Watch - (ang.)
www.hrw.org/reports/2002/ecuador/ -- Raport Human Right Watch na temat pracy dzieci na plantacjach bananów w Ekwadorze.
ILO - International Labour Organisation
www.ilo.org -- Światowa Organizacja Pracy. Strona w wielu wersjach językowych.
Stiftung STEP (niem., ang., fr.)
www.step-foundation.ch -- Fundacja walcząca o poprawę warunków życia i pracy ludzi przy produkcji ręcznie tkanych dywanów. Obok tego walczy z wykorzystywaniem w tej pracy dzieci.
The Farmworkers Website / el website campesino (ang., hiszp.)
www.farmworkers.org -- Strona Sin Fronteras Organizing Project, poświęcona położeniu ludzi pracujących na roli - mężczyzn, kobiet i dzieci z regionu El Paso del Norte na pograniczu USA i Meksyku.
Trócaire (ang.)
www.trocaire.org -- Kampanie przeciwko niesprawiedliwemu wykorzystywaniu ludzi przy produkcji bananów, zabawek i odzieży sportowej.
US National Labor Committee (ang.)
www.nlcnet.org -- Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka i pracownika.
Women Working Worldwide (ang.)
www.poptel.org.uk/women-ww/ -- Organizacja walcząca o prawa kobiet pracujących w przemyśle światowym.

Notatka

Jeśli któryś z linków stracił aktualność lub są z nim inne problemy, bardzo prosimy nas powiadomić.

Lista przedstawionych linków jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować stron, do których odsyłamy. Dlatego może się zdażyć, że niektóre z nich prezentują treści lub opinie, których nie podzielamy.