Klikk her for å komme til forsiden template Klikk her for å komme til ordførerens side
template template Forsiden | Nyheter | Tjenestetilbud | Politikk | Om Ski | Kontakt oss | Follo | Selvbetjening | Kart | template
 
Nyheter
 
Se flere aktiviteter
Registrer en ny aktivitet

Åpen anbudskonkurranse - rammeavtale elektrikertjenester


Les mer | 30.01.2007
Helse- og sosialetaten, virksomhet habilitering søker tilkallingsvikarer

Trenger du jobb av og til? Vi har utfordrende og interessante jobber!

Vi trenger tilkallingsvikarer  til arbeid i bolig og arbeids-/aktivitetsavd. for mennesker med utviklingshemming og til avlastningsbolig for barn og unge.


Les mer | 23.01.2007
Ferier og fridager skole- og barnehageåret 2007-2008


Les mer | 16.01.2007
Kart over Follo

Follokommunenes Web-kart er under oppgradering. Vi beklager at løsningen har vært, og i noen tid fremover vil være ustabil.


Les mer | 16.01.2007
Økonomiplan 2007-2010

Kommunestyret behandlet økonomiplan 2007-2010 den 13. desember d.å.
Les mer | 09.01.2007
Krav til listeforslag

De partiene som skal stille lister til høstens kommune og fylkestingsvalg må merke seg at listeforslaget må være kommet frem til kommunen innen 31. mars. Det er altså ikke nok at det er postlagt innen den dato. Lever eller postlegg listeforslaget i god tid!
Les mer | 04.01.2007
Forurensning fra gammelt alundskiferdeponi på Taralerud ved E6

Et gammelt alunskiferdeponi på Taraldrud forurenser nå vassdraget som går fra Snipetjern via Greverudbekken og ned til Gjersjøen. Ski og Oppegård kommune har satt i gang undersøkelser som viser at det er behov for snarlige tiltak for å stanse forurensningen som blant annet består av tungmetaller. Saken sendes nå til fylkesmannen som kan pålegge tiltak etter forurensningsloven.
Les mer | 21.12.2006
Utsetter lansering

Den annonserte lanseringen av ny internettside for Ski kommune er utsatt til januar 2006.

Les mer | 19.12.2006
Forslag til reguleringsplan for gang og sykkelvei på strekningen Koppen – Østre Solbergs vei

Det faste utvalg for plansaker har i møte 06.12.06 vedtatt å legge ovennevnte planforslag ut til offentlig ettersyn.
Les mer | 15.12.2006
Sørmarka - bokpresentasjon

Torsdag 7. desember kl. 18.00 på Ski Bibliotek
Les mer | 01.12.2006
Har du lyst til å jobbe med barn ?

Det er behov for flere vikarer i barnehagene i Ski kommune.
Les mer | 30.11.2006
Økonomiplan 2007 - 2010 - Formannskapets innstilling


Les mer | 24.11.2006
Helse og sosialetaten, Follo omsorgsboliger søker virksomhetsleder

I helse- og sosialetaten er det ledig 100 % fast stilling som virksomhetsleder ved Follo omsorgsboliger.
Les mer | 20.11.2006
Omsorgsarbeider/hjelpepleier 100 % - vikariat

Pleie- og omsorgsetaten, virksomhet hjemmetjenester, sone sør som er lokalisert på Kråkstad, søker etter omsorgsarbeider/hjelpepleier i 100 % stilling, vikariat.

Les mer | 12.11.2006
 
Se flere artikler i denne kategorien


Holde deg oppdatert?
Ønsker du å få en e-post når det kommer nye artikler i denne kategorien?

Skriv inn din e-postadresse i feltet under så sender vi deg en e-post når vi legger ut noe nytt i denne kategorien.
 

Din e-postadresse:

Ski kommune

Postboks 3010, 1402 Ski

Telefon: +47 64 87 87 00
Telefaks: +47 64 87 87 70

E-post:
postmottak@ski.kommune.no

Redaktør:
Jan Werner Bjørklund
 
Utviklet i samarbeid med
Sem & Stenersen Prokom