Stockholm stads logotype
Se anpassad webbsajt
Se lättläst webbsajt
Se uppläst webbsajt
Valnämnden
Telefon: 08-508 29 000
E-post: valnamnden@stadshuset.stockholm.se
Resultat från folkomröstningen - hela staden

Folkomröstning miljöavgifter/trängselskatt i Stockholms stad.
 

Total röstsammanställning - slutresultat

461 distrikt av 461 har räknats

 

Röst

Antal

Procent

Ja 243055 51,3%
Nej 215731 45,5%
Blanka 9535 2%
Ogiltiga* 5825 1,2%

Antal avgivna röster

474146

Antal röstberättigade

620915

Andel röstdeltagande (%)

76,4%
 
* = Ogiltiga röstsedlar kan vara röstsedlar från andra kommuners folkomröstningar eller röstsedlar där någon skrivit, ritat eller på annat sätt påverkat innehållet.
 
 
www.stockholm.se - Stockholms stads webbportal.
Ansvarig: Valnämnden

Utskrift av Resultat från folkomröstningen - hela staden
Valnämnden | valnamnden@stadshuset.stockholm.se | 08-508 29 000
www.stockholm.se - Stockholms stads webbportal.