Vilniaus romų bendruomenė

Vilniaus mieste ir apylinkėse gyvena 790 romų tautybės žmonių. 450 iš jų gyvena romų gyvenvietėje Vilniaus miesto Kirtimų rajone. Čia jie sėsliai gyvena apie 60 metų. Likusi dalis gyvena išsiskirstę po visą Vilniaus miestą. Jie turi butus arba privačius namus. Yra romų šeimų,  gyvenančių Vilniaus apylinkėse. Vilniaus Nemenčinės rajone gyvena 5 romų šeimos. Labai skurdžiai gyvena Eišiškių romai Šalčininkų rajone. Šio rajono romai yra Vilniaus  bendrijos "Čigonų laužas" nariai.  Čia yra daug vienišų romų moterų, kurios neturi vyrų ir vienos augina vaikus. Iš viso šioje apylinkėje gyvena 34 šeimos.

Didelė dalis Vilniaus romų yra bedarbiai. Jie registruojasi darbo biržoje, tačiau, neturėdami išsilavinimo bei profesijos, negali įsidarbinti. Moterys prekiauja Kalvarijų  ir Gariūnų turguje - taip uždirba pinigų šeimai išlaikyti. Vienos turi leidimus - patentus prekybai, kitos prekiauja nelegaliai.

Dauguma romų porų yra susituokę bažnyčioje arba gyvena nesusituokę. Dėl to, kad Civilinės metrikacijos biure neįregistruojamos romų santuokos, romų moterys, pagimdžiusios vaikus, tampa vienišomis motinomis, joms yra mokamos pašalpos.

94 romų vaikai lanko 58 vidurinę mokyklą. Kitose Vilniaus miesto vidurinėse mokyklose mokosi dar 15 vaikų. Gerosios Vilties mokykloje besimokantis Stepas Stankevičius buvo geriausiai įvertintas matematikos olimpiadoje. Rada Bagdanovič už gerą mokymąsi apdovanota aukso medaliu. Deja yra nemažai vaikų visai nelankančių mokyklos.

Lietuvos Vaikų  Fondas ir Prancūzijos nevyriausybinė organizacija "Un Enfant Par La Main" vykdo projektą "Kirtimų romų bendruomenės centras"(macro project 99-0231), kurį finansuoja Europos Sąjungos PHARE LIEN programa.

2001 m. rugsėjo 7 d. atidarytas Romų visuomenės centro pastatas Kirtimuose. Šiame centre yra dvi parengiamosios klasės, kur mokoma lietuvių kalba bei papildomasis ugdymas. Iš viso mokosi 24 vaikai. Čia taip pat vyksta lietuvių kalbos pamokos suaugusiems, kompiuterių ir siuvimo kursai, vyksta  repeticijos naujai susikūrusios romų šokių grupės ir ansamblio.

Vilniuje yra įregistruotos trys romų bendrijos. Aktyviausia  yra bendrija "Čigonų laužas". Šios bendrijos daugumą sudaro romai, gyvenantys Kirtimų gyvenvietėje. Bendrovės prezidentas - Josif Tyčina  atstovauja savo bendruomenę seminaruose, konferencijose, pasitarimuose.

2001 m. rugpjūčio 25 d. bendrijos "Čigonų laužas" iniciatyva Vilniaus Vingio parke įvyko antrasis Lietuvos romų festivalis, skirtas pirmojo romų paminėjimo Lietuvos istoriniuose šaltiniuose 500 metų sukakčiai.

Surinktais duomenimis 62  Vilniuje  gyvenantys romų tautybės žmonės yra nukentėję nuo holokausto vokiečių okupacijos laikotarpiu 19941 -44 metais.

Paruošė Kazimieras Aleksandravičius.

 Panevėžio romų bendruomenė

1
2
3
4