Żołnierze wyklęci

Antykomunistyczne podziemie po 1945 roku

w 50 lat po zamordowaniu członków 
IV Zarządu Głównego Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”

„Żołnierze wyklęci” to antykomunistyczne podziemie niepodległościowe na Podkarpaciu po 1944 roku, które prowadziło polityczną i zbrojną walkę przeciwko okupantowi sowieckiemu i jego pepeerowskiej agenturze w Polsce. Na wystawie zaprezentowano centralne (IV Zarząd Główny „WiN” z prezesem - pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim, zamordowanym przez komunistów wraz z sześcioma współpracownikami 1 marca 1951 roku) i rzeszowskie struktury Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, oddziały poakowskie, działaczy Stronnictwa Narodowego, żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i Narodowych Sił Zbrojnych. Przedstawieni zostali m.in.: major Franciszek Przysiężniak – słynny pogromca NKWD w bitwie pod Kuryłówką w maju 1945 roku, a także działający w rejonie Krosna Józef Czuchra „Orski” i Antoni Żubryd z NSZ” – obaj zamordowani przez UB, Józef Cieśla „Topór”, który wytrwał w zbrojnym oporze do 1955 roku oraz  członkowie Rejonu „Południe” i Rady „WiN” Krosno. Uzupełnieniem ekspozycji jest wyposażenie wnętrz ubeckich katowni, fotografie krośnieńskich miejsc kaźni polskich patriotów i plakaty propagandowe „władzy ludowej”. Wystawa jest przypomnieniem i oddaniem hołdu „wyklętym” – ludziom, którzy oddali życie za wolną Polskę, a komunistyczna propaganda skazała ich na zapomnienie, bądź przedstawiała jako ... zdrajców i bandytów. Tymczasem zaprezentowani żołnierze to kolejne pokolenie, które kontynuowaną rozpoczętą Konfederacją Barską walkę w obronie niepodległej Rzeczypospolitej. Ekspozycję polecamy szczególnie nauczycielom oraz młodzieży szkolnej, dla której będzie ona dobrym i ważnym uzupełnieniem lekcji historii najnowszej. 

[strona główna] [wystawy stałe] [wystawy czasowe] [archiwum wystaw] [działalność naukowa] [Trzcinica - Karpacka Troja] [propozycje oświatowe]