Breech-loaded Guns and Cannon used by the Swedish Armed Forces


20 - 37 mm


40 - 57 mm


6 - 7,5 cm


8 - 9 cm


10 - 10,5 cm


12 - 13 cm


15 - 15,5 cm


16 - 30,5 cm


Manufacturers and designers of ordnance:

Åkers styckebruk
Åkers styckebruk, Åker, Sweden
Anciens Etab Cail
Societe Anonyme des Anciens Etablissements Cail, Paris, France
ASEA
Allm. Svenska Elektro AB, Wästerås, Sweden
Bofors
AB Bofors-Gullspång (Bofors AB), Karlskoga, Sweden
Böhler
Gebrüder Böhler & Co. AG., Kapfenberg, Austria
Breda
Breda Meccanica Bresciana SpA, Brescia, Italy
Dortmund
Dortmund-Hörder Hüttenverein A.G., Dortmund-Hörde, Germany
Elswick
Sir W. G. Armstrong & Co. Elswick Ordnance Works, Newcastle-upon-Tyne, England
F.C.M.
La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée, La Seyne-sur-Mer, Toulon, France
Finspong
Finspång, Sweden
GF
Carl Gustafs Stads Gevärsfaktori, Eskilstuna, Sweden
Hispano-Suiza
S.A. Hispano Suiza, Geneva, Switzerland
KMF
Kungliga Marinförvaltningen, Stockholm, Sweden
Karlskrona Örlogsvarv, Karlskrona, Sweden
Krupp
Freid. Krupp A.G., Essen, Germany
Le Havre
La Société des Forges et Chantiers de la Méditerranée, Le Havre, France
Mavag
Magyar Királyi Állami Vas-, Acél és Gépgyárak, Hungary
Manchester
Manchester Ordnance & Rifle Co. (former Whitworth Ordnance Co.), Manchester, England
Motala
AB Motala Verkstad, Motala, Sweden
Oerlikon
Oerlikon-Contraves, Switzerland
ÖS
Österreischishe Staatsfabrik, Wien, Austria
Poznan
H. Cegielski Sp. Akc., Poznan, Poland
Rheinmetall
Rheinische Metallwaren- und Maschinenfabrik Aktiengesellschaft, Düsseldorf, Germany
Royal Ordnance
Royal Ordnance Factory Nottingham, Nottingham, England
Seraing
Société John Cockerill, Seraing, Belgium
SFAC
Société des Forges et Ateliers du Creusot, Le Creusot, France
Skoda
Aktiengesellschaft vormals Skodawerke, Pilsen, Czechoslovakia
Stafsjö
Stafsjö bruk, Stafsjö, Sweden
Starachowize
Towarzystwo Starachowickich Zakladow Gorniczych, Starachowize, Poland
Stockholms Vapenfabrik
Stockholms Vapenfabrik, Stockholm, Sweden
Svenska artilleriverkstäderna
Svenska artilleriverkstäderna, Stockholm, Sweden
Vickers-Terni
Vickers-Terni Società Italiana d'Artiglieria ed Armamente, Italy

References:

 1. Anshelm, Jan. (Editor): Det svenska artilleriet 1794-1994.
  Stockholm 1994.
 2. Cyrus, Allan.: Kungl kustartilleriet 1902-1952.
  Stockholm 1952.
 3. Danckwardt, Jean-Carlos.: Kustartilleriet i Sverige under andra världskriget.
  Marinlitteraturföreningen nr 73, Karlskrona 1992.
 4. Fransson, Stig A.: Bofors 350 år.
  Stockholm 1996.
 5. Granholm, Fredrik.: Från Hajen till Södermanland.
  Marinlitteraturföreningen nr 89, Karlskrona, 2003.
 6. Hammarhjelm, Bengt.: Beredskap på Gotland 175 år, 1811--1986.
  Uddevalla 1986.
 7. Herlitz, Carl. (Editor): Luftvärnets historia.
  Militärhistoriska förlaget, Kristianstad 1980.
 8. von Hofsten, Gustaf. Waernberg, Jan.: Örlogsfartyg.
  C B Marinlitteratur, Luleå 2003.
 9. Holmquist, Bengt M. Gripstad, Birger.: Svensk armémateriel under 350 år.
  Stockholm 1990.
 10. Insulander, Per. Ohlsson, Curt S.: Pansarskepp.
  C B Marinlitteratur, Falkenberg 2001.
 11. Lindberg, Wilh.: Vapenlära för kungl. Krigsskolan.
  Stockholm 1918.
 12. Lindberg, Wilh.: Vapenlära för kungl. Krigsskolan, Bilagshäfte.
  Stockholm 1918.
 13. Olsson, Ulf.: Upprustning och verkstadsindustri i Sverige under det andra världskriget.
  Göteborg 1973.
 14. Scheutz, Sven. (Editor): Kunglig Wendes artilleriregementes historia 1794--1990.
  Kristianstad 1993.
 15. Sjöberg, Ragnar. (Editor): Svenska armén genom tiderna.
  Stockholm 1949.
 16. Steckzén, Birger.: Bofors : en kanonindustris historia.
  Stockholm, 1946.
 17. Thorson, Ivan. (Editor): Svenska artilleriet förr och nu.
  Stockholm 1944.
 18. Törnberg, Lennart.: Flottans fartyg och fartygens vapen 1850-2001.
  CD-ROM
 19. Westerlund, Karl-Erik.: Svenska örlogsfartyg 1855-1905.
  Marinlitteraturföreningen nr 75, Karlskrona, 1992.
 20. Åhlund, Bertil.: Historia kring Flottans kanoner.
  Marinlitteraturföreningen nr 84, Karlskrona, 1998.
   
 21. Amkat data/bild A.
  Försvarets materielverk. 1994.
 22. Amkat data/bild FV.
  Försvarets materielverk. 1994.
 23. Amkat data/bild GM.
  Försvarets materielverk. 1994.
 24. Amkat data/bild M.
  Försvarets materielverk. 1990.
 25. Ammunitionskatalog, Data och bilder, Armén.
  Försvarets materielverk. 1975.
 26. Ammunitionskatalog, Data och bilder, Marinen.
  Försvarets materielverk. 1977.
 27. Ammunitionsregister för armén.
  Ammunitionsavdelningen vid Tygdepartementets 1. Materialbyrå.
  Stockholm 1942.
 28. Bofors AK 40/70B technical description.
  Bofors.
 29. Fästnings- och Positionsartilleriets materiel.
  Artilleristaben, Stockholm 1897-1910.
 30. Janes weapon systems 1987-88.
  London 1987.
 31. Kustartilleriet 75 år.
  Stockholm 1977.
 32. Lärobok i artilleri för kungl. sjökrigsskolan, del I.
  Stockholm 1949
 33. Lärobok i artilleri för kungl. sjökrigsskolan, del II.
  Stockholm 1950
 34. Tillverknings och kontrollbestämmelser för marinens artillerimateriel.
  1951
 35. Typexemplar för artilleripjäser.
  FMV, Huvudavdelningen för marinmateriel, 1975
 36. Uppgifter rörande Flottans refflade artilleripjeser.
  Kongl. Marinförvaltningens artilleridafdelning.
  Stockholm 1899.
 37. Undervisning för manskapet vid Flottan, III Artilleri och handvapen.
  Kungl. Boktryckeriet. P.A. Nordstedt & Söner.
  Stockholm 1899.
 38. Uppgifter rörande Marinens artillerimateriel och eldhandvapen.
  Stockholm 1931.
 39. Vapenregister för armén.
  Kungl arméförvaltningens tygavdelning.
  Stockholm 1951.
 40. Åkande Fältartilleriets materiel.
  Artilleristaben, Stockholm 1912-1918.
 41. Various field manuals
Thanks to:

[ Till min hemsida | Till min vapensida | To my home page | To my weapons page ]

Valid HTML 4.0!

Disclaimer
© Copyright Mats Persson 1997
Mats T Persson 971220
Last modified: September 17, 2002.
http://www.mtek.chalmers.se/~m95perm/vapen/kanon/