Hitta rätt

Täby kommun
183 80 Täby
Tel: 08-768 90 00
Fax: 08-768 92 01
tabykommun@taby.se

Täbys logotype

Sökväg: Startsida / Kungaparets besök / Program / Näsby Slott

Näsby Slott

Näsby slott ligger vid Näsbyviken av Stora Värtan i Täby kommun. Slottet är idag konferensanläggning med hotell och restaurang. Pliktverket ligger i anslutning till slottet.

Näsby slott tillhörde på 1300-talet Uppsala ärkebiskopsstol och innehades på 1520-talet av Kristina Gyllenstierna. 1571 donerades det till riksrådet Gustav Axelsson Banér (död 1600). Hans dotterson, rikstygmästaren Per Larsson Sparre, lät efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä. uppföra den slottslika huvudbyggnaden.

På midsommardagen 1897 eldhärjades slottet. Endast yttermurarna och den magnifika trappan till entrén kunde bevaras. 1902 inköptes slottet av ingenjören Carl Robert Lamm. Denne lät 1903-1904 med ledning av Tessins bevarade ritningar återställa det vad som brunnit ned 1897, dock med en del moderniseringar.

En omfattande konstsamling byggdes också upp, med både skulpturer och tavlor av kända konstnärer. Idag återfinns konstverk av bland andra Bruno Liljefors, Anders Zorn och Carl Milles. Mellan 1941 och 1987 bedrev Kungliga Sjökrigsskolan utbildning på slottet. Från 1989 är slottet konferenshotell. Slottet, stallbyggnaden, parken och alléerna är sedan 1943 kulturminnesmärkta.


Senast uppdaterad: 2007-04-30 av: Helena Norén