Strona główna

Szanowni Państwo

Niezależnie od informacji dotyczących dekretu o przejęciu niektórych lasów, otrzymaliśmy od Pana Stanisława Ziemeckiego kolejne materiały, z których wynika, iż dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej nie był aktem jednorazowym (nie wywierał jednorazowego skutku prawnego), jak się to dziś powszechnie przyjmuje.

Dekret ten był - jak wynika z zebranych dokumentów i przedstawionych argumentów prawnych - wyłącznie podstawą prawną dla działań władz administracyjnych prowadzących do wywłaszczenia wymienionych w nim nieruchomości ziemskich w drodze wydawania odpowiednich konstytutywnych decyzji administracyjnych.

Powyższe prowadzi do wniosku, że prawo własności nieruchomości ziemskich wymienionych w dekrecie z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, nie przechodziło bynajmniej na Skarb Państwa z chwilą opublikowania dekretu, tylko pozostawało przy ówczesnych właścicielach do chwili wydania odpowiedniej decyzji administracyjnej o przejęciu danej nieruchomości ziemskiej na cele reformy rolnej. Natomiast w przypadkach (bardzo licznych) w których takich decyzji nie wydano Skarb Państwa nigdy prawa własności nie nabył.

W chwili obecnej podjęliśmy starania w celu uzyskania odpowiednich opinii prawnych i wszelkie materiały będziemy chcieli opublikować na naszych stronach najdalej w maju br.Przejdź na początek strony