KATALOG

SVENSKA FÖRFATTARE UTGIVNA AV SVENSKA VITTERHETSSAMFUNDET

I–XXV (häftesutgivningen)

Föreliggande katalog är avsedd att tjäna som handledning vid ordnande och bindning av häftena i serien Svenska författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet. Nedan anges för varje författare dennes nummer i serien, utgivarnas namn, huruvida utgivningen är avslutad eller ej, vilka delar som ingår, delarnas titlar, vilka häften som utgör respektive del (om något häfte saknas för att delen skall vara komplett markeras detta med en asterisk *), utgivningsår (inom parentes) samt titelbladens placering.

Vid inbindning av volymerna föreslås ryggtiteln innehålla upplysningar och utseende enligt följande mall:

SVENSKA/ FÖRFATTARE/ UTG. AV/ SVENSKA/ VITTERHETS-/SAMFUNDET/ III// SAMLADE SKRIFTER/ AV/ ERIK JOHAN/ STAGNELIUS/ I// STOCKHOLM 1911

I. Then Swänska Argus

Then Swänska Argus är utg. av Bengt Hesselman och Martin Lamm. Upplagan, som är avslutad, består av tre delar fördelade på sex häften enligt följande:

I Then Swänska Argus 1733 (1910–1912; häfte 1 omtr. 1938, 1–2 1994): häfte 1–2; titelblad i början av häfte 1
II Then Swänska Argus 1734 (1913–1914; omtr. 1994): häfte 3–4; titelblad i slutet av häfte 4
III Kommentar (1917–1919; omtr.1994): ett ark i slutet av häfte 1, fem ark i slutet av häfte 2 samt häfte 5–6; titelblad i början av häfte 6

Then Swänska Argus finns också bunden i tre delar (1994).

II. Samlade skrifter av Carl Gustaf af Leopold

Samlade skrifter av Carl Gustaf af Leopold är utgivna av Knut Fredlund, Olle Holmberg, Åke-Hugo Hanson och Torkel Stålmarck. Upplagan, som inte är avslutad, består av förra och senare avdelningen, den sistnämnda omfattar åtta delar. Avdelningarna är fördelade på sexton häften och två bundna volymer enligt följande:

I:1 Ungdomsskrifter (1911–1912; häfte 1 omtr. 1996): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
I:2:1 Dikter 1785–1829. Text (2002): bunden volym
I:2,2 Dikter 1785–1829. Kommentar (2003): bunden volym
I:3,1 Teaterstycken (2005): bunden volym
II:1 Brev 1774–1789 (1913–1915): häfte 3–4; titelblad i slutet av häfte 4
II:2 Brev 1790–1796 (1915–1958): häfte 5–7; titelblad i slutet av häfte 7
II:3 Brev 1797–1805 (1968–1970): häfte 8–9; titelblad i slutet av häfte 9
II:4 Brev 1806–1810 (1972): häfte 10; titelblad i början
II:5 Brev 1811–1818 (1976–1977): häfte 11–12; titelblad i slutet av häfte 12
II:6 Brev 1819–1829 (1980): häfte 13; titelblad i början
II:7 Brev. Supplement (1991): häfte 14; titelblad i början
II:8 Kommentar till brev 1790–1829 (1996–2007): häfte 15–17; titelblad i början av häfte 15

III. Samlade skrifter av Erik Johan Stagnelius

Samlade skrifter av Erik Johan Stagnelius är utgivna av Fredrik Böök och Ebbe Tuneld. Upplagan, som är avslutad, består av fem delar fördelade på åtta häften enligt följande:

I Lyriska dikter intill tiden omkring 1818 (1911; omtr. 1965); titelblad i början
II Lyriska dikter efter tiden omkring 1818. Liljor i Saron (1912–1913; häfte 1 omtr. 1965): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
III Episka dikter. Dramatiska dikter I (1914; omtr. 1993); titelblad i början
IV Dramatiska dikter II. Filosofiska uppsatser. Brev o.d. Tillägg (1915); titelblad i början
V Kommentar (1911–1919; häfte 2 omtr. 1993): häfte 1–3; titelblad i slutet av häfte 3

IV. Samlade dikter av Lucidor

Samlade dikter av Lucidor är utgivna av Fredrik Sandwall. Upplagan, som är avslutad, består av två delar fördelade på fem häften enligt följande:

I Första boken, Andra boken och Tredje boken (1914–1915): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 5
II Kommentar (1922–1930): häfte 3–5; titelblad i slutet av häfte 5

V. Dikter av Carl Michael Bellman

Dikter av Carl Michael Bellman är utgivna av Richard Steffen, Olof Byström, Carl Larsson och Magdalena Hellquist. Upplagan, som är av-slutad, består av fyra delar fördelade på sex häften enligt följande:

I Fredmans epistlar. Text (1916); titelblad i början
II Fredmans epistlar. Kommentar (1945–1946): häfte 1–2; titelblad i början av häfte 1
III Ordbok till Fredmans epistlar (1967); titelblad i början; äv. bunden
IV:1 Handskriftsstudier till Fredmans epistlar. 1. Handskrifterna (1977); titelblad i början
IV:2 Handskriftsstudier till Fredmans epistlar. 2. Variantförteckning (1977); titelblad i början

VI. Samlade skrifter av Anna Maria Lenngren

Samlade skrifter av Anna Maria Lenngren är utgivna av Theodor Hjelm-qvist och Karl Warburg. Upplagan, som är avslutad, består av tre delar i tre band, men föreligger också fördelade på nio häften enligt följande:

I Första perioden (1772–1779), Andra perioden (1780–1792) (1916–1917): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
II Andra perioden (Fortsättning), Tredje perioden (1793–1817), >Bref. Tillägg (1917–1918): häfte 3–4; titelblad i slutet av häfte 4
III Tillägg och kommentar (1919–1926): häfte 5–9; titelblad i slutet av häfte 9

VII. Samlade dikter av Gunno Eurelius Dahlstierna

Samlade dikter av Gunno Eurelius Dahlstierna är utgivna av Erik Noreen. Upplagan, som är avslutad, består av två delar fördelade på tre häften enligt följande:

I Dahlstiernas diktning 1679–1707. Den Trogna Heerden (1920–1927; häfte 1 omtr. 1995): häfte 1 samt två ark in på häfte 2; titelbladet två ark in på häfte 2
II Kommentar (1927–1928): åtta ark av häfte 2 samt häfte 3; titelblad i slutet av häfte 3

VIII. Samlade skrifter av Georg Stiernhielm

Samlade skrifter av Georg Stiernhielm är utgivna av Johan Nordström, Bernt Olsson och Per Wieselgren. Upplagan, som inte är avslutad, består av tre delar fördelade på sexton häften enligt följande:

I:1 Poetiska skrifter (1929–1973; häfte 1 omtr. 1990): häfte 1–2; titelblad i början av häfte 2
I:2 Kommentar till Poetiska skrifter (1975–1987): häfte 1–4; titelblad i början av häfte 1
II:1 Filosofiska fragment. Inledning (1924): häfte 1–2; titelblad i början häfte 1
II:2* Ur Stiernhielms filosofiska papper I–II. Anmärkningar (1924): häfte 1
III:1 Brev och inlagor (1937–1948): häfte 1–3; titelblad i slutet av häfte 3
III:2 Kommentar till Brev och inlagor (1951–1957): häfte 4–7; titelblad i slutet av häfte 7

Fortsättning på del II: 2 saknas.

IX. Samlade skrifter av Johan Henrik Kellgren

Samlade Skrifter av Johan Henrik Kellgren är utgivna av Sverker Ek, Allan Sjöding, Otto Sylwan och Birgitta Schyberg. Upplagan, som inte är avslutad, består av nio delar fördelade på trettio häften enligt följande:

I Ungdomsskrifter (1936–1937): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
II Dikter från och med Stockholms Postens begynnande år 1778 (1938–1939): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
III Teaterstycken (1941–1942): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
IV Prosaskrifter från Stockholms Postens begynnande till och med 1784 (1940–1944): häfte 1–3; titelblad i slutet av häfte 3
V:1 Prosaskrifter 1785–1795. Prosaskrifter 1785–1789. Strödda prosaskrifter 1790–1795 (1945–1946): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
V:2 Prosaskrifter 1785–1795. Prosabidrag i Stockholms Posten 1790– 1795 (1946–1947): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
VI Brev (1922–1923): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
VII:1 Kommentar till del I (Ungdomsskrifter) och II (Dikter 1778–1795) (1938–1960): häfte 1–6; titelblad i slutet av häfte 6
VII:2* Kommentar till Teaterstycken (1981): häfte 1
VIII:1 Kommentar till Prosaskrifter från Stockholms Postens begynnande till och med 1789 (1964–1967): häfte 1–3; titelblad i början av häfte 3
VIII:2 Kommentar till Prosaskrifter 1790–1795 (1969–1972): häfte 1–3 titelblad i slutet av häfte 3
IX Kommentar till Breven (1933–1935): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2

En fortsättning på del VII:2 är planerad, liksom en kompletterande brev-volym.

X. Skrifter av Carl August Ehrensvärd

Skrifter av Carl August Ehrensvärd är utgivna av Gunhild Bergh. Upp-lagan, som är avslutad, består av två delar fördelade på tre häften enligt följande:

I Strödde anmärkningar. Sammelsurium på en resa. Resa til Italien. Varianter i Resan til Italien. Underdånigste promemoria. Philosophie om fria konster. Katekhismos. De fria konsters philosophie. Ährind-ringar vid Konsternas philosophie med svar. En nÿ philosophie. Om symetrien. Allmän landthushållning. Fem dagars resa i Skåne. Tal skrivet för Vetenskapsakademien 1796 (1922–1923; omtr. 1994): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
II Utkast styckevis till en philosophie. Frontespice på en moralisk och politisk hand bok (1925; omtr. 1994): häfte 3; titelblad i början

XI. Samlade skrifter av Hedvig Charlotta Nordenflycht

Samlade skrifter av Hedvig Charlotta Nordenflycht är utgivna av Hilma Borelius och Theodor Hjelmqvist. Upplagan, som är avslutad, består av tre delar fördelade på åtta häften enligt följande:

I Dikter första perioden, andra perioden 1741–1752 (1924–1925): häfte 1–2; titelbladet i slutet av häfte 2
II Dikter andra perioden fortsättning, tredje perioden 1753–1763 (1926–1927): häfte 3–4; titelbladet i slutet av häfte 4
III:1 Dikter tredje perioden 1753–1763. Prosa (1929): häfte 5; titelblad i slutet av häfte 8
III:2 Kommentar och tillägg (1936–1938): häfte 6–8; titelblad i slutet av häfte 8

XII. Samlade skrifter av Erik Sjöberg (Vitalis)

Samlade skrifter av Erik Sjöberg (Vitalis) är utgivna av Algot Werin. Upplagan, som är avslutad, består av två delar fördelade på fyra häften enligt följande:

I Dikter 1814–1825 (1926); titelblad i början
II Dikter 1825–1828. Polemiska skrifter 1821–1825. Brev. Kommentar (1927–1932): häfte 1–3; titelblad i slutet av häfte 3

XIII. Samlade skrifter av Jacob Wallenberg

Samlade skrifter av Jacob Wallenberg är utgivna av Nils Afzelius. Upplagan, som är avslutad, består av två delar fördelade på fem häften enligt följande:

I Smärre dikter 1761–1774. Fragment ur Wiborgska smällen. Sanfärdig resebeskrifning. Korrespondensartiklar i Götheborgske spionen 1769–1770. Min son på Galejan (1928); titelblad i början
II Susanna, drama i fem acter. Brev. Bihang till breven. Tillägg. Kommentar (1929–1941): häfte 1–4; titelblad i slutet av häfte 4

XIV. Samlade skrifter av Bengt Lidner

Samlade skrifter av Bengt Lidner är utgivna av Harald Elovson, Bernt Olsson och Barbro Nilsson. Upplagan, som är avslutad, består av fyra delar fördelade på elva häften enligt följande:

I Första perioden 1772–1780, andra perioden 1781–1787 (1930–1932): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
II Andra perioden fortsättning (1935–1937): häfte 3–5; titelblad i slutet av häfte 5
III Andra perioden fortsättning. Tredje perioden 1787–1792. Odaterat. Lidner tillskrivet. Brev (1938–1961): häfte 6–8; titelblad i slutet av häfte 8
IV Kommentar (1991–1992): häfte 9–11; titelblad i början av häfte 9

XV. Samlade skrifter av Thomas Thorild

Samlade skrifter av Thomas Thorild är utgivna av Stellan Arvidson och Casimir Fontaine. Upplagan, som inte är avslutad, består av elva delar fördelade på trettio häften enligt följande:

I Dikter och prosaoden. Prosaskrifter 1778–1783 (1932–1933; häfte 1 omtr. 1992): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
II Prosaskrifter 1784–1790 (1934): häfte 3–4; titelblad i slutet av häfte 4
III Prosaskrifter 1791–1793. Odaterade prosaskrifter på svenska (1936– 1944; häfte 5 omtr. 1992): häfte 5–6, 8; titelblad i slutet av häfte 8
IV Prosaskrifter från Tysklandstiden I (1944–1965): häfte 9, 12, 13; titelblad i slutet av häfte 13
V Prosaskrifter från Tysklandstiden II (1974–1975): häfte 17, 18; titelblad i slutet av häfte 18
VI Brev. Personregister till del I–VI (1976–1980): häfte 19, 20, 21; titelblad i början av häfte 21
VII Tillägg till första delen. Kommentar till första delen, s. 1–291 (1943–1968): häfte 7, 10, 11, 14; titelblad i slutet av häfte 14
VIII Kommentar till första delen (forts.). Kommentar till andra delen (1971–1982): häfte 15, 16, 22; titelblad i början av häfte 22
IX Kommentar till andra delen (fr.o.m. s. 214), till tredje delen (t.o.m. s. 222) samt till engelska texter i femte delen (Supplement) (1988–1990): häfte 25, 26; titelblad i slutet av häfte 26
X Kommentar till tredje delen (forts.). Kommentar till fjärde delen (1994–1996): häfte 27, 28, 29; titelblad i slutet av häfte 29
XII Kommentar till Brev maj 1777–april 1795 (1983–1997): häfte 23, 24, 30; titelblad i slutet av häfte 30

Delarna XI och XIII är planerade.

XVI. Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg

Samlade skrifter av Johan Ludvig Runeberg är utgivna av Sven Rinman, Gunnar Castrén, Gunnar Tideström, Kerstin Nyqvist, Lars Oljelund, Helena Solstrand, Johan Wrede, Lars Huldén, Carl-Eric Thors, Henrik Zilliacus, Paul Nyberg, Olav Panelius, Sixten Belfrage, K.-A. Brändström, Tore Wretö, Krister Nordberg, Inger Haskå, Ulla Terling Hasán, Pia Forssell, Michel Ekman, Pamela Gustavsson, Carola Herberts. Upplagan, som är avslutad, består av tjugo delar fördelade på trettiosju häften enligt följande:

I Dikter I–III (1933); titelblad i början
II Strödda dikter (1934–1935): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
III Episka dikter (1950): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
IV:1 Psalmer (1959); titelblad i början
IV:2 Lyriska översättningar (1962); titelblad i början
V Fänrik Ståls sägner (1974); titelblad i början
VI Dramatik (1966): häfte 1–2; titelblad i början av häfte 1
VII Skönlitterär prosa (1978); titelblad i början
VIII:1 Uppsatser och avhandlingar på latin (1968); titelblad i början
VIII:2 Uppsatser och avhandlingar på svenska. Journalistik (2003); titelblad i början
IX Brev (1970); titelblad i början
X Kommentar till Dikter I–III (1938–1953): häfte 1–6; titelblad i början av häfte 6
XI Kommentar till Strödda dikter (1954–1956): häfte 1–2; titelblad slutet av häfte 2
XII:I Kommentar till Episka dikter: Wargen, Midsommarfesten, Elgskyttarne, Hanna (1971–1981): häfte 1–3; titelblad separat
XII:2 Kommentar till Episka dikter: Julqvällen, Nadeschda, Kung Fjalar (1986–2004): häfte 1–3; titelblad i slutet av häfte 3
XIII:1 Kommentar till Psalmer (1963–1964): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
XIII:2 Kommentar till Runebergs lyriska översättningar (1982); titelblad i början
XIV Kommentar till Fänrik Ståls sägner (1987); titelblad i början
XV Kommentar till Dramatik (2004); titelblad i början
XVI Kommentar till Skönlitterär prosa (2002); titelblad i början
XVII:1 Översättning och kommentar till Uppsatser och avhandlingar på latin (1972); titelblad i början
XVII:2 Kommentar till Uppsatser och avhandlingar på svenska (2005); titelblad i början
XVIII Kommentar till Brev (1973); titelblad i början
XIX Varia. Supplementband (2004); titelblad i början
XX Kommentar till Varia. Supplementband (2005); titelblad i början

XVII. Samlade skrifter av Johan Runius

Samlade skrifter av Johan Runius är utgivna av Erik Noreen, Fredrik Sandwall och Carl Larsson, med musikkommentar av Carl-Allan Moberg. Upplagan, som är avslutad, består av fyra delar fördelade på tolv häften enligt följande:

I Första boken, andliga dikter. Andra boken, bröllops- och gravskrifter (1933–1934): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
II Tredje boken, blandade dikter. Dikter tillskrivna Runius (1934): häfte 3–4; titelblad i slutet av häfte 4
III Fjärde boken, prosaiska skrifter. Kommentar (1934–1950): häfte 5– ett ark in på häfte 10; titelblad början av häfte 10
IV Tilläggskommentarer till Första, Andra och Tredje boken. Kommentar till Fjärde boken (1950–1955): häfte 10 (sex ark)–12; titelblad i slutet av häfte 12

XVIII. Viktor Rydbergs Singoalla

Viktor Rydbergs Singoalla är utgiven av Ingemar Wizelius. Upplagan, som är avslutad, består av en del fördelad på fyra häften:

I Orig. uppl. tr. 1857 och 4:e uppl. 1894. Kommentar. Singoalla dramatiserad (1941–1968): häfte 1–4; titelbladet placerat mellan s. 336 och 337 i häfte 4

XIX. August Strindberg, Mäster Olof

August Strindberg, Mäster Olof är utgiven av Carl-Reinhold Smedmark. Upplagan, som är avslutad, består av två delar fördelade på åtta häften enligt följande:

I Mäster Olof. Prosaupplagan. Mellandramat. Versupplagan. Efterspelet (1947–1948): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
II:1 Kommentar till prosaupplagan och mellandramat (1957–1961): häfte 3–6; titelblad i början av häfte 7
II:2 Kommentar till versupplagan (1975–1979): häfte 7–8; titelblad i början av häfte 8

XX. Brev och dagboksanteckningar av Adolph Törneros

Brev och dagboksanteckningar av Adolph Törneros är utgivna av Nils Afzelius. Upplagan, som inte är avslutad, består av fyra delar fördelade på nio häften enligt följande:

I Brev 1810–1825 (1950–1952): häfte 1–3; titelblad i slutet av häfte 3
II Brev 1826–1829 (1953–1957): häfte 4–6; titelblad i slutet av häfte 6
III Brev 1830–1838 (1958–1960): häfte 7–8; titelblad i slutet av häfte 8
IV Dagboksanteckningar. Sommar-odyssé (1962): häfte 9; titelblad i början

Kommentar till de fyra delarna är planerad.

XXI. Georg Stiernhielm och Samuel Columbus, Spel om Herculis Wägewal

Georg Stiernhielm och Samuel Columbus, Spel om Herculis Wägewal är utgivet av Agne Beijer och Elias Wessén med musikkommentar av Åke Vretblad. Upplagan, som är avslutad, består av en del i ett häfte.

I Text och kommentar (1955); titelblad i början

XXII. Dikter av Johan Olof Wallin

Dikter av Johan Olof Wallin är utgivna av Emil Liedgren och Sten Malmström. Upplagan, som är avslutad, består av fyra delar fördelade på sju häften enligt följande:

I Dikter 1794–1809 (1955–1957): häfte 1–3; titelblad i slutet av häfte 3
II Dikter 1810–1839 (1963); titelblad i slutet
III Kommentar till Dikter 1794–1809 (1958–1959): häfte 1–2; titelblad i slutet av häfte 2
IV Kommentar till Dikter 1810–1839 (1967); titelblad i början

XXIII. August Strindberg, Le Plaidoyer d'un Fou

Le Plaidoyer d'un Fou av August Strindberg är utgiven av Lars Dahlbäck och Göran Rossholm. Upplagan, som är avslutad, består av två delar i två häften.

I Le Plaidoyer d'un Fou. Text (1978); titelblad i början
II Le Plaidoyer d'un Fou. Kommentar (1993); titelblad i början

XXIV. Per Daniel Amadeus Atterbom, Rimmarbandet

Per Daniel Amadeus Atterbom, Rimmarbandet är utgivet av Louise Vinge. Upplagan, som är avslutad, består av en del i ett häfte. Volymen innehåller både text och kommentar.

I Rimmarbandet (1992); titelblad i början

XXV. Samlade skrifter av Haquin Spegel

Samlade skrifter av Haquin Spegel är utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson. Upplagan, som inte är avslutad, består av två delar fördelade på tre bundna volymer enligt följande:

I:1 Guds Werk och Hwila. Text (1998)
I:2 Guds Werk och Hwila. Kommentar (1998)
III:1 Världsliga dikter. Text (2006)

Fr.o.m. nummer XXV utkommer volymerna i serien Svenska Författare utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet i bundet skick. Även Ny serie och faksimilutgåvorna utges i bundna volymer.


SVENSKA FÖRFATTARE. NY SERIE

Andreas Arvidi, Manuductio Ad Poesin Svecanam

Andreas Arvidi, Manuductio Ad Poesin Svecanam, Thet är/ En kort Handledning til thet Swenske Poeterij/ Verß- eller Rijm-Konsten är utgiven av Mats Malm i en del (1996). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

Fredrika Bremer, Famillen H***

Fredrika Bremer, Famillen H*** är utgiven av Åsa Arping i en del (2000). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan, som också finns häftad, är avslutad.

Fredrika Bremer, Grannarne

Fredrika Bremer, Grannarne är utgiven av Carina och Lars Burman i en del (2000). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan, som också finns häftad, är avslutad.

Emilie Carlén, Pål Värning

Emilie Carlén, Pål Värning är utgiven av Johan Svedjedal i en del (2000). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan, som också finns häftad, är avslutad.

Samuel Columbus, Samlade dikter

Samuel Columbus, Samlade dikter är utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson i två delar (I–II) (1994–95). Volymerna innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

Emilie Flygare-Carlén, Ett köpmanshus i skärgården I

Emilie Flygare-Carlén, Ett köpmanshus i skärgården I är utgiven av Yvonne Leffler (2007). Volymen innehåller både text och kommentar. Ytterligare två delar planeras.

Gustaf Fröding, Dikter från hospitalet

Gustaf Fröding, Dikter från hospitalet är utgivna av Eva Jonsson i en del (2005). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

Urban Hiärne, Samlade dikter

Urban Hiärne, Samlade dikter är utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson i en del (1995). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

Israel Holmström, Samlade dikter

Israel Holmström, Samlade dikter är utgivna av Bernt Olsson, Barbro Nilsson, Paula Henrikson och Mats Malm i två delar (1999–2001). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

Lars Johanson (Lucidor), Samlade dikter

Lars Johanson (Lucidor), Samlade dikter är utgivna av Stina Hansson i en del (1997). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

Sophie von Knorring, Illusionerna

Sophie von Knorring, Illusionerna är utgiven av Theres Kessler Agdler i en del (2000). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan, som också finns häftad, är avslutad.

Hans Gustaf Rålamb, En Swensk Adelsman Äfwentyr

Hans Gustaf Rålamb, En Swensk Adelsman Äfwentyr är utgiven av Mats Malm i en del (2001). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

Skogekär Bergbo, Wenerid

Skogekär Bergbo, Wenerid är utgiven av Lars Burman i en volym (1993). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

Jacob Wallenberg, Samlade skrifter

Jacob Wallenberg, Samlade skrifter är utgivna av Torkel Stålmarck och Ingemar Rådberg i tre delar (1998–2004). Volymerna innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

Johan Gabriel Werving, Samlade dikter

Johan Gabriel Werving, Samlade dikter är utgivna av Bernt Olsson och Barbro Nilsson i en volym (1989). Volymen innehåller både text och kommentar. Upplagan är avslutad.

FAKSIMILUTGÅVOR

Våra Försök I–III

Våra Försök är utgivna i faksimil i tre delar (I–III) med en inledning av Torkel Stålmarck i varje del (1975–1976). Upplagan är avslutad.

Witterhets Arbeten I–II

Witterhets Arbeten är utgivna i faksimil i två delar (I–II) med en inledning av Torkel Stålmarck i varje del (1990–1992). Upplagan är avslutad.

UTGIVNING SOM INTE INGÅR I MEDLEMMARNAS ÅRSAVGIFT

C.J.L. Almqvist. Samlade Verk

Samlade Verk består av en huvudserie om 33 volymer och fyra underserier: II Journalistik, III Otryckta verk, IV Brev och V Läroböcker (faksimiltryck).

SV  4, Amorina (1822) utg. av Bertil Romberg (2002)

SV  5, Törnrosens bok I–III, utg. av Olof Holm &  Petra Söderlund (2003)

SV  6, Törnrosens bok IV, utg. av Lars Burman (2002)

SV  7, Törnrosens bok V– VII, utg. av Bertil Romberg (1998)

SV  8, Törnrosens bok VIII–XI, utg. av Bertil Romberg (1996)

SV  9, Törnrosens bok XII–XIV, utg. av Bertil Romberg (1997)

SV 14, Imperialoktavuppl. III:1, utg. av Bertil Romberg (2005)

SV 16, Om Svenska Uppfostringsväsendet, utg. av Lars Burman (2007)

SV 18, Amorina (1839), utg. av Bertil Romberg (2000)

SV 19, Menniskoslägtets Saga, utg. av Jon Viklund (2002)

SV 21, Det går an. Hvarför reser du? utg. av Johan Svedjedal (1993)

SV 23, Amalia Hillner, utg. av Lars Burman (1995)

SV 25, Tre fruar i Småland, utg. av Lars Burman (1998)

SV 26, C.J.L. Almqvist. Monografi, utg. av Bertil Romberg (1995)

SV 27, Smaragdbruden, utg. av Bertil Romberg (2001)

SV 29, Syster och bror, utg. av Lars Burman (1999)

SV 30–31, Herrarne på Ekolsund, utg. av Anders Öhman (1997)

SV III:1, Otryckta verk 1806–1817, utg. av Petra Söderlund (2006)

Konferensvolymer, antologier m.m.

Textkritik. Teori och praktik vid edering av litterära texter

Samlingsvolym red. av Barbro Ståhle Sjönell (1991) innehållande föredrag vid Svenska Vitterhetssamfundets symposium om textutgivning 1990

Vid texternas vägskäl. Textkritiska uppsatser

Konferensvolym red. av Lars Burman och Barbro Ståhle Sjönell (1999) med bidrag från en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 1998

Text och tradition. Om textedering och kanonbildning

Konferensvolym red. av Lars Burman och Barbro Ståhle Sjönell (2002) med bidrag från en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 2001

I vitterhetens tjänst. Textkritiska uppsatser

Vänbok till Barbro Ståhle Sjönell red. av Lars Burman (2003) med bidrag från svenska och nordiska forskare

Vågade verk ur vitterheten

Antologi med dikter från Svenska Vitterhetssamfundets utgivning som i början av förra seklet censurerades av anständighetsskäl, urval och inledning av Petra Söderlund (2007)

Textkritisk utgivning. Råd och riktlinjer

Handledning för Svenska Vitterhetssamfundets redaktörer författad av Paula Henrikson (2007)

Anföranden vid Svenska Vitterhetssamfundets årsmöten

Bernt Olsson, Att ge ut 1600-talstexter (1995, tr. 1996)

Torkel Stålmarck, Att ge ut Jacob Wallenberg (1996, tr. 1997)

Johan Svedjedal, Almqvist på Internet (1997)

Per S. Ridderstad, Textens ansikte i seklernas spegel (1998, tr. 1999)

Örjan Lindberger, Inblickar i en skrivares verkstad (1999)

Lars Burman, Mäns och kvinnors skrivande (2000)

Barbro Ståhle Sjönell, Att ge ut noveller (2001)

Ingemar Rådberg, Att etablera texten till Jacob Wallenbergs predikningar (2002)

Lillemor Santesson, Philosophe – filosof – philosoph. En ortografisk resa i Leopolds dikter (2003)

Lars Huldén, Den problematiske Runeberg (2004, tr. 2005)

Paula Henrikson, Föreskrift och eftertanke. Att skriva riktlinjer för Svenska Vitterhetssamfundets utgivning (2005, tr. 2006)

Petra Söderlund, 100 år av vitterhet. Svenska Vitterhetssamfundets verksamhet och organisation (2006, tr. 2007)


Svenska Vitterhetssamfundets medlemmar och, vad gäller Samlade Verk av C.J.L. Almqvist, Almqvistsällskapets medlemmar får köpa böcker till reducerade priser. Bokpriserna, som är F-priser, inkluderar inte porto


Volymer, som hålls i vårt lager, kan rekvireras från Juan Iborra på Svenska Vitterhetssamfundets adress:

c/o Svenska Akademiens Nobelbibliotek,
Box 2118
S-103 13 Stockholm
per telefon: 08/ 555 125 07, fax 08/ 555 125 99 eller från sekreteraren,
telefon: 08/ 10 19 69, 070/ 712 24 69 eller e-post: barbro@sjonell.se

För information om Svenska Vitterhetssamfundets elektroniska utgivning se www.svenskavitterhetssamfundet.se