Ανθρωποκεντρική   

Διακήρυξη
 Ιδεολογική Διακήρυξη του Δημοκρατικού Κόμματος   

Σε μια εποχή που τα παλαιού τύπου ιδεολογικά πλαίσια αλλοιώνονται, συγχέονται, διαπλέκονται ή αναπροσαρμόζονται, πρέπει να προσδιορίζεται σαφώς η ιδεολογική πρόταση των πολιτικών κομμάτων.

Το Δημοκρατικό Κόμμα προτείνει προς την Κυπριακή Κοινωνία την πολιτική φιλοσοφία του Κοινωνικού Κέντρου, που στη σημερινή εποχή εκφράζεται στον ευρωπαϊκό χώρο κυρίως από τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα.

Η πολιτική φιλοσοφία του Κοινωνικού Κέντρου δεν είναι αφηρημένη κατασκευή. Είναι ένα σύνολο αρχών και αξιών που προσφέρουν στον τόπο κοινωνική συνοχή, πολιτική προοπτική, βελτίωση των όρων ζωής και εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού.

Η ιδεολογία του Κέντρου δεν περιέχει δόγματα ούτε περιορίζεται σε θεωρητικά σχήματα. Έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο και στοχεύει στη διαρκή καλυτέρευση της ζωής του. Όχι μιας ζωής που αρχίζει και εξαντλείται στην ύπαρξη του μεμονωμένου ατόμου, αλλά μιας ζωής του συνόλου, που δεν μπορεί να μοιραστεί σε ολιγάριθμες προνομιούχες ομάδες.

Η ιδεολογία και η φιλοσοφία του Κοινωνικού Κέντρου παράγονται μέσα από ένα σταθερό και συνεχή διάλογο με την κοινωνία, την οικονομία, τις εξελίξεις, τα προβλήματα, τις διαφορετικές απόψεις. Είναι η ιδεολογία της αναπροσαρμογής και της εξέλιξης με βάση τις αλλαγές των δεδομένων αλλά με σταθερά κριτήρια την αξιοπρέπεια, τα δικαιώματα και την ευημερία των ανθρώπων. Είναι η φιλοσοφία που οδηγεί την κοινωνία προς ανώτερους δείκτες πολιτισμού και που διασφαλίζει συνθήκες σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής δικαιοσύνης, ισονομίας και ισοπολιτείας.

Η ιδεολογία του Κέντρου εμπεδώνει και διευρύνει τη δημοκρατία σε όλες τις λειτουργίες του κράτους και της κοινωνίας. Είναι η θεωρία της ισορροπίας και της αρμονίας και της δημιουργικής συνύπαρξης των ανθρώπων με τη φύση και την τεχνολογία.

Η πολιτική φιλοσοφία του Κοινωνικού Κέντρου θέλει το κράτος να έχει αποτελεσματικό κοινωνικό παρεμβατικό ρόλο και καθοδηγητή της συνεχούς πορείας προς την πρόοδο και την ανάπτυξη. Η ιδεολογία του Κέντρου είναι ιδεολογία που εμπνέεται από ένα γενικότερο εθνικό και κοινωνικό όραμα. Λέει όχι στις γενικές και αόριστες ιδέες και στους αφηρημένους και αυθαίρετους αφορισμούς. Προσδιορίζει το περιεχόμενο της με συγκεκριμένες προτάσεις, τις οποίες διαμορφώνει σε διάλογο με την κοινωνία. Επιβεβαιώνει στην πράξη τις διακηρύξεις της αξιολογώντας τα συμφέροντα των επιμέρους ομάδων του πληθυσμού με βάση πάντοτε τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Στο επίπεδο της οικονομίας θεωρεί το μεικτό σύστημα, που συνδυάζει την ιδιωτική πρωτοβουλία με τον κρατικό σχεδιασμό, ως το αποτελεσματικότερο οικονομικό σύστημα, το οποίο εναρμονιζόμενο προς τα σημερινά δεδομένα της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της ευρωπαϊκής προοπτικής, διασφαλίζει την πρόοδο και την ανάπτυξη της Κύπρου και του λαού της. Επιδιώκει και διασφαλίζει παράλληλα μια πιο δίκαιη κατανομή του εθνικού πλούτου και των οικονομικών βαρών. Επιθυμεί και επιδιώκει την συνεχή ανάπτυξη της οικονομίας αλλά εκεί όπου η ανάπτυξη επηρεάζει το περιβάλλον επιδεικνύει ιδιαίτερη οικολογική ευαισθησία.

Στο επίπεδο της Κοινωνικής πολιτικής η ιδεολογία του κέντρου καθοδηγεί ένα σύστημα που διασφαλίζει, διευρύνει και ενισχύει την κοινωνική συνοχή, την κοινωνική αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την κοινωνική δημοκρατία. Διασφαλίζει τα βασικά κοινωνικά δικαιώματα των πολιτών στην υγεία, την παιδεία, την εργασία, την ασφάλεια.

Στο επίπεδο της πολιτικής η ιδεολογία του Κέντρου δεν πιστεύει στις πολιτικές διακρίσεις,. Απορρίπτει τους διαχωρισμούς μεταξύ δεξιάς και αριστεράς και δεν δίνει δυνατότητες συγκάλυψης πολιτικών προθέσεων, πεποιθήσεων και προγραμμάτων που εξακολουθούν ανομολόγητα να εμπνέονται από τους ξεπερασμένους διαχωρισμούς. Η ιδεολογία του Κέντρου απευθύνεται σε όλους και κτίζει ένα μέλλον καλύτερο και δίκαιο για όλους.

Η ιδεολογία του Κοινωνικού Κέντρου θέλει τον πολίτη ενημερωμένο , ενεργό, κριτικό, απαιτητικό, διεκδικητικό και συμμέτοχο στο πολιτικό γίγνεσθαι και όχι ουραγό ή έξωθεν και εκ των υστέρων κριτή.

Η ιδεολογία του Κοινωνικού Κέντρου θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση να διαμορφώνει ένα σύστημα αρχών και αξιών που να την καθιστά ένωση λαών και πολιτισμών και όχι όργανο πολιτικών και οικονομικών κέντρων εξουσίας.

Η Ιδεολογική Διακήρυξη εγκρίθηκε από το Καταστατικό Συνέδριο του Δημοκρατικού Κόμματος που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 16 Απριλίου 2000

  Powered by DHKO    Terms Of Use      Privacy Statement Copyright 2006, DH.KO