Arla.se
Bildarkiv
Orderwebben
Företaget Arla Foods
För restaurang & storkök
Unga kockar
 


Historien bakom namnet Arla Foods
När svenska Arla och danska MD Foods gick samman den 17 april 2000 blev det nya företagsnamnet Arla Foods. Marknadsförarna som arbetade med namnförslag valde att inte ta med de lite fyrkantiga och formella bokstäverna MD i namnet eftersom de var svåra att göra en logotype på. Dessutom ansågs namnet Arla vara mjukare och rundare. Det lämpar sig bra för livsmedel och förmedlar intryck av fräschhet och naturlighet.

MD Foods
Medan Sverige under hela 1900-talet upplevde många sammanslagningar av små mejerier för att bilda några stora mejeriföretag har Danmark haft en lite annan historia. Landet hade länge en mängd småmejerier, och inte förrän på 1960-talet kom tankarna på att skapa en rikstäckande mejeriförening. 1970 bildades Mejeriselskabet Danmark, som fick förkortningen MD. Under 1980-talet expanderade MD kraftigt genom fusioner och uppköp, och 1988 bytte företaget namn till MD Foods.

Arla
Arla hette från början Lantmännens Mjölkförsäljningsförening u p a och bildades den 26 april 1915 på hotell Kronprinsen i Stockholm. Den dagen har kommit att räknas som Arlas födelsedag. Senare ändrades namnet till Mjölkcentralen, förkortat MC.

Under åren gick en mängd mindre och större företag och mejeriföreningar upp i Mjölkcentralen, och i samband med fusionerna i början av 1970-talet mellan Mjölkcentralen och Lantbrukarnas Mjölkcentral, Sydöstmejerier och Örebro-Ortens Mejeriförening föddes tanken på att företaget skulle anta ett nytt, gemensamt namn. Det blev Mjölkcentralen Arla, som inregistrerades den 31 oktober 1974. Men idén var redan från början att enbart namnet Arla skulle lanseras som företagets varumärke och namn, och det skedde den 15 september 1975. I kontakterna med bönderna bibehölls dock det dubbla namnet ända till 1980.

Beteckningen Mjölkcentralen eller MC gick inte att juridiskt registrera och därmed få ensamrätt till, medan Arla var ett gammalt namn som redan fanns i företagets ägo.

Det fanns flera orsaker till att man valde just namnet Arla
Den första andelsmejeriföreningen som bildades i landet hette Arla Mejeriförening. Den bildades den 23 maj 1881 av ett 30-tal bönder inom Odensvi och angränsande socknar i Västmanland. De första åren fick Arla allt fler medlemmar, och försäljningen gick så bra att en lokal i Stockholm hyrdes för försäljning av företagets produkter. Men föreningens saga blev inte särskilt lång, och 1895 upplöstes den.

Redan i juli samma år bildades dock en ny förening, Arla Nya Mejeriförening, men inte heller den blev någon succé. På varje årsstämma diskuterades föreningens vara eller inte vara fram till 1913, då en av medlemmarna, August Schmidt, övertog hela rörelsen och drev den ett par år tills den slutligen upphörde 1915.
I Göteborg var Arla-Mjölk ett välkänt begrepp fram till 1964. Det kom ursprungligen från det privata Arla Mejeri AB, som bildades 1909 och som köptes in av Lantbrukarnas Mjölkcentral 1935.

Begreppet Arla-Mjölk bestod dock, och LMC behöll Arlanamnet på sina butiker. LMC hade också glasstillverkning, och glassen såldes under namnet Arla-Glass.
Namnet Arla, med dess anspelning på tidig morgon, renhet och svalka, passade också bra in på böndernas verksamhet. Man sneglade dessutom redan då på den internationella marknaden och då passade ett namn utan å, ä eller ö bra, och dessutom ansågs namnet Arla ligga bra i munnen genom att det är kort och slagkraftigt.