Søk:

Tips en venn

Verktøylinje

Dette er Halal

Halal betyr tillatt, og er basert på muslimsk tradisjon.

Dette innebærer at dyret i seg selv er tillatt i islam. Eksempel på dyr som er tillatt er okse, lam og kylling. Av dyr som ikke er tillatt kan nevnes gris og rovdyr.

Dyret må også bli slaktet på en riktig måte. Kveling, pisking eller skyting av dyr er ikke akseptabelt. Dyret skal i følge islam slippe å bli plaget unødvendig og man skal gjøre alt man kan for å få dyret slaktet enklest mulig. Bedøvelse av dyret før slakting er greit nok så lenge bedøvelsen i seg selv ikke dreper dyret.

I Norge finnes det slakterier hvor muslimer slakter dyr etter de islamske forskriftene. I de fleste større byer finnes det butikker som selger slikt kjøtt, og det er oftest merket ”halal”.

I henhold til det norske regelverket må dyrene bedøves før selve slaktingen kan foretas, men dette kan gjøres uten å overtre de islamske normene. Dyret må imidlertid ifølge islamske slakteforskrifter være i live når selve slaktingen finner sted.

Bedøvelsen i norske slakterier foregår etter ulike metoder for de forskjellige dyreartene. Etter bedøvelsen skal avblødningen skje så hurtig som mulig, og som regel innen 20 sekunder.

All slakting i Norge foregår i henhold til Forskrift om dyrevern i slakterier. Fastsatt av Landbruksdepartementet 28. august 1995 med hjemmel i lov 20. desember 1974 nr. 73 om dyrevern § 24c. Se spesielt § 14 – 19.