Broar och slussar

Ändring av uttrycket "fri höjd" i sjökort 6141

Stockholms hamn har tillskrivit Sjöfartsverket om att ändra beteckningen"Fri höjd" till "Segelfri höjd". Inga broar med fri höjd mindre än eller lika med tre (3) m har korrigerats. För de broarna byts "Fri höjd" ut mot "Segelfri Höjd". Definitionen "Fri höjd" refererar till medelvattenytan och "Segelfri höjd" refererar till medelhögvattenytan.

Korrigeringar har i Saltsjön gjorts enligt följande:

 • Förväntad maximal sjöhävning har satts till 0,5 m.
 • Medelhögvattenytan är +0,6 m högre än medelvattenytan.

Korrigeringar har i Mälaren gjorts enligt följande:

 • Förväntad maximal sjöhävning har satts till 0,5 m
 • Medelhögvattenytan +0,3 m högre än medelvattenytan.

Här nedan kommer nu en lista med samtliga broar. I listan finns angivet den äldre beteckningen "Fri höjd" samt "Segelfri höjd" Alla broars höjder har korrigerats till "Segelfri höjd". Vissa höjder är markerade med en asterisk. Den visar att den angivna höjden endast gäller i farledens mitt.
Bro Fri höjd (m) Farledsbredd (m) Segelfri höjd (m) S = Saltsjön
M = Mälaren
Djurgårdsbrunnsbron 3,1 9,5 3 S
Lila Sjötullsbron 3,1 10 3 S
Djurgårdsbron 4,1 12,8 3* S
Kastellholmsbron 1,3 10 3 S
Beckholmsbron 2,1 3 3 S
Skeppsholmsbron 3,1 26 3 S
Strömbron 2,6 10 3 S
Norrbro 5,3 15,3 4,5* S
Riksbron Sjötrafik förbjuden
Vasabron Sjötrafik förbjuden
Norra centralbron Sjötrafik förbjuden
Södra centralbron 5,4 13 4,6 M
Södra Centralbron (tunnelbanebron) 5,4 13 4,6 M
Karl Johans broar 4,6 10 3,8 M
Danviksbron 12,8 30 11,7 S
Skanstullsbron 32,1 30 31,3 S
Skansbron 12,8 17,4 11,7* S
Johanneshovsbron 29 17,4 25,2 M
Årstabron Norra 21,5 24 20,7 M
Årstabron Södra 29 75 25,2 M
Liljeholmsbron rörliga spannet 14,5 24 13,7 M
Liljeholmsbron fasta spannet 15,5 33 14,7 M
Reimersholmsbron 2,6 8,4 3 M
Långholmsbron 3,6 10,5 3* M
Pålsundsbron 3,8 15 3 M
Stadshusbron 4,1 14 3,3* M
Klarabergsbron 5,5 13,5 4,7 M
Blekholmsbron 4,1   3,3 M
Barnhusbron 14,5 55 13,7* M
S:t Eriksbron 10 33 9,2 M
Ekelundsbron 5,9 10 5,1 M
Karlsbergsbron 17,6 15 16,8 M
Tranebergsbron 26 45 25,2 M
Mariebergsbron 12 27 11,2 M
Fredhällsbron 9 20 8,2 M
Essingebron 16 30 15,2 M
Gröndalsbron 26 50 25,2 M
Västerbron över Pålsundet 12 10 11,2 M
Västerbron över Riddarfjärden 24 50 23,2 M
Nya Lidingöbron 12,6 22 11,5 S
Gamla Lidingöbron 6,3 135 5,2 S
Ålkistan järnvägsbron 6,5 4 5,4 S
Ålkistan motorvägsbron 8,1 4 7 S
Sickla Kanalbro 3 16,6 3 S

Alla brohöjder har minskas med 0,8 m i Mälaren och 1,1 m i Saltsjön. OBS! om den fysiska/fria höjden är högre än 3,0 m över medelvatten så "rättas" den segelfria höjden aldrig till en höjd understigande 3,0 m

* Gäller farledens mitt

Hammarbyleden

De rörliga broarna över Hammarbyleden öppnas vid anmodan på följande tider, under förutsättning att tågtrafiken (Danviksbroarna) ej hindras. OBS! Kontrollera i aktuell UFB! Ändringar kan ha skett efter pressläggningen. Stockholms hamnplanerar under året förändringar av öppettider för Liljeholmsbroarna, Skansbron och Hammarbyslussen. Förändringar meddelas på Stockholms hamnars hemsida www.stockholmshamn.se

Begränsning av broöppningar på Danviksbron
  Danviksbroarna Skansbron *Liljeholmsbron
Vardagar 00.00-06.56
09.05-16.07
17.58-24.00
00.00-06.30 07.00-07.20 08.45-16.00 18.00-24.00 00.00-06.15
09.00-16.00
18.30-24.00
Annan dag före helgdag än lördag 00.00-06.13 07.00-07.18 09.03-12.00 14.30-24.00 00.00-06.30 07.00-07.20 08.45-12.00 14.30-24.00 00.00-16.15
09.00-12.00
14.30-24.00
Lördag, söndag och helgdag Hela dygnet Hela dygnet Hela dygnet
Brohöjder (Segelfri höjd) 11,7 m 11,7 m Klaff 13,7 m fasta 14,7 m
Bro och slussignaler Se sjökort 6141 SE Se sjökort 6141 SE Se sjökort 6141 S

Undantag: Midsommarafton, dag före Alla Helgons Dag, Dag före Kristi Himmelfärds dag, Nyårsafton, Skärtorsdag. Öppnar dygnet runt

* Bemannad fr. o m maj månad. Övrig tid kallas brovakten vid:
Skansbron 08-670 28 12 eller på VHF,
Danviksbron 08-670 28 11 eller på VHF resp.
Liljeholmsbron 08-670 28 13 eller på VHF.
Hammarbyslussen 08-670 28 15.

Med reservation för ev. ändringar. Kontrollera i aktuell UFB.


 

Södertäljeslussen

Mälaren >> Saltsjön: 15 min över hel timme,
Saltsjön >> Mälaren: 30 min över hel timme,
Slussningen är avgiftsfri Södertäljeslussen.
Trafiksignaler vid Södertälje sluss:
Se båtsportskort 6181.
Tfn: 08-554 227 20.

Eriksundsbron

Broöppningstider för landsvägsbron vid Eriksund

 • 1 maj - 15 oktober: öppnas bron från 10 till 20 minuter över varje hel timme kl. 06.10 - 22.20 efter anmälan till brovakten vid Stäket, tfn. 08-583 518 75
 • 16 oktober - 30 april:
  öppnas bron helgfri måndag - fredag kl. 07.00 - 16.00 efter förhandsbeställning på vägmästarkontoret i Jakobsberg, tfn. 08-580 103 05.

Södertälje kanal

Broarna för järnväg och motorväg har 26,5 m fri höjd över MW. Klaffbron vidsödra slussportarna manövreras från manövertornet

Mälarbron med fri höjd 15 m öppnas

 • Från säsongstart t.o.m. den 31 maj varannan timme med start 07.00 och med undantag av 17.00.
 • Fr.o.m. den 1 juni t.o.m. den 30 september, varje hel timme med undantag av kl.17.00 vardagar.
 • Fr.o.m. den 1 oktober till säsongsslut varannan timme med start 07.00 och med undantag för kl. 17.00 vardagar.
Renovering av slussen: Preliminära begränsningar

Hjulstabron

fri höjd över MW: 6,0 meter.

Bron öppnas efter anmälan till brovakten under hela dygnet med undantag för trafik med fritidsbåtar under tiden 1 maj - den 15 oktober, då bron för dessa båtar endast öppnas under tiden 10 minuter över till 20 minuter över varje hel timme.

Upplysningar kan lämnas av brovakten på VHF kanal 68 eller per tfn. 0171-44 90 82.

Tosteröbron, Strängnäs

 fri höjd över MW: 3,80 meter

Bron hålls öppen för fritidsbåtar: 16/10 - 30/4 alla dagar 06.00-22.00 1/5 - 15/10 alla dagar 06.00 - 22.00 med 5 minuter efter varje hel timme samt 21.50 - 22.00. Upplysningar kan lämnas av brovakten, Hjulstabron, på VHF kanal 68 eller per tfn: 0171-44 90 82.

Stallarholmsbron

Fri höjd över MW: 3,20 meter.

Bron hålls öppen för fritidsbåtar: 16/10 - 30/4 alla dagar 06.00 - 22.00 1/5 - 15/10 alla dagar 06.00 - 22.00 med begränsning till 10 minuter före varje halvtimme samt 21.50 - 22.00.

Kvicksundsbron

Fri höjd över MW: 4,5 meter.

Kvicksundsbron öppnar för fritidsbåtar 1/5 - 15/10 10 minuter i hel timme dygnet runt, dvs. 05.50 - 06.00, 06.50 - 07.00 osv. 16/10 - 30/4 efter anmälan tfn: 016-35 46 65, brovakten.

Gamla Lidingöbron

Segelfri höjd 6 m.
Enligt besked från Lidingö stads tekniska kontor kommer bron inte att öppnas under 2006

Nya Lidingöbron

Fast bro med fri höjd över MW 12,6 m.

Nockebybron

Brohöjd över MW 12,5 m; 13,9 meter under fast spann.

 • 1 maj - 15 oktober: efter anmälan till brovakten; dagligen de första 10 minuterna efter varje hel timme ,kl.. 06.00 - 22.10 utom helgfri måndag till fredag, kl. 06.10 - 09.00 och kl. 16.10 - 18.00 samt ej heller söndag eller helgdag närmast för vardag kl.16.10 - 18.00.
 • 16 oktober - 30 april: Dagligen kl. 09.00 - 16.00 efter förhandsbeställning hos vägverket tfn.08-580 103 05.

Tappströmsbron

fri höjd över MW 6,0 meter.

 • 1 maj - 15 oktober: Efter anmälan till brovakten; dagligen 10 minuter efter halv timme, kl. 06.30 - 21.40 (kl. 06.30 - 06.40, 09.30 - 09.40 osv.) utom helgfri måndag till fredag kl. 06.40 - 09.30 och 15.40 - 17.30 samt ej heller sön- och helgdag närmast före vardag kl.15.40 - 17.30.
 • 16 oktober - 30 april Dagligen kl. 09.00 - 16.00 efter förhandsbeställning hos vägverket tfn. 08-580 103 05.

Almarestäket

Landsvägsbron vid Stäket. 2,5 m fri höjd vid MW, öppnas vissa perioder efteranmälan till brovakten vid Stäket på lokaltelefon vid ledverk eller 08-580 518 75, andra perioder efter förhandsbeställning till vägmästarkontoret i Jakobsberg, tfn. 08-580 103 05. Mellan ca.06.00 och ca 23.00 är passage i regelmöjlig vid ett tillfälle varje timme. För uppgift om exakta tider se kommande utgåvor av UFB eller tag kontakt enligt ovan. Nya järnvägsbron. Fast spann med fri höjd över MW 16 meter. Vid båtsportled väster om leden 18 m vid MW. Pegel visar aktuell fri höjd

Flottsunds- och Kungsängsledsbron

Broöppningstider för fritidsbåtar.

1 maj - 31 augusti alla dagar vid behov utan förhandsbeställning enligt följande:
Flottsundsbron Kungsängsledsbron
10.45 - 11.00 10.00 - 10.30
12.30 - 12.45 11.30 - 12.00
16.30 - 16.45 17.00 - 17.30
19.45 - 20.00 19.00 - 1930

Övriga broar

Fasta broar Sväng/S Klaff/K Fri höjd över MW Öppningstider (S, K)
Muskö kanal   3,0  
Nackanäsbron   1,3  
Sickla bro   4,4  
Kolström   11,5 Se Båtsportkort nr 6145
  Strömma kanal K 2,7 se Båtsportkort nr 6145
Djuröbron   20,0  
Farstasundet   22,0  
Djurgårdsbrunn   3,0  
Rindösundet   4,6  
Pålsundet   4,0  
Söderkullsundet   4,0  
Ålkistekanalen   6,5  
Stocksundsbron   5,9  
Söderström   5,4  
Karl Johan slussen   4,9  
Vätösundet   18,0  
Åkersberga jvg.   2,1  
Åkersberga lvg   2,2  
  Tottnäsbron S 2,0 1/6 - 30/8
  Klintsundet  S 3,0  
Lullehovsbron   1,6  

Fri höjd under övriga broar inom Stockholms farvatten framgår av sjökort 6141