Ollscoil Uladh Teangacha agus Litríochta
Baile UU | Cúrsaí | Taighde | Teagmháil le UU | Innéacs Láithreáin

Dámh na nEalaíon

An Scoil Teangacha agus Litríochta
Cúrsaí
Taighde
Teagasc
Foireann

Déan staidéar i:
mBéal Feirste
gCúil Raithin
nDoire

Teagmháil

Cuardaigh láithreán na Scoile

An Scoil Teangacha agus Litríochta - Gaeilge 
 

Tá áit lárnach ag Ollscoil Uladh i dteagasc theanga agus litríocht na Gaeilge ag an tríú leibhéal in Éirinn.  Mhol Quality Assurance Agency na Breataine a cúrsaí Gaeilge as a bhfeabhas i measúnú múinteoireachta a rinneadh orthu in 2001, agus ghnóthaigh an tÁbhar an grád is airde 24/24 san athbhreithniú ábhair is deireanaí.

 

Teagasctar cúrsaí Gaeilge ar thrí champas san Ollscoil: Cúil Raithin, Coláiste Mhig Aoidh agus Béal Feirste, agus i roinnt ionad seachtrach chomh maith. Tá réimse leathan cúrsaí lánaimseartha agus páirtaimseartha ar fáil chun go mbeidh mic léinn in inmhe an cúrsa is fóirsteanaí a roghnú. Cliceáil anseo chun teacht ar an Lámhleabhar Cúrsa.

Tá baill foirne i mbun taighde i réimse leathan ábhar, m.sh. an tsean- agus an nualitríocht, teanga agus teangeolaíocht, canúinteolaíocht, staidéar ainmneacha, agus foclóireacht. Shaothraigh taighde sa Léann Éireannach agus Ceilteach san Ollscoil 5* sa Bheartaíocht Measúnaithe Taighde is deireanaí (2001).

English version of this site

Cóipcheart © 2004 Ollscoil Uladh