In English! På svenska!
Pohjan Neito Encampment
Ordo Templi Orientis




RAUHA,
SUVAITSEVAISUUS,
TOTUUS

Tervehdys kaikille
kolmion kärjille

Tee mitä tahdot on oleva koko Laki.


Kirjaimet O.T.O. tulevat latinankielen sanoista Ordo Templi Orientis, mikä kääntyy Idän Templareiden (tai temppelin) ritarikunnaksi. O.T.O. on ulkoinen theleminen järjestö, joka on pyhitetty yksilön vapauden turvaamiseen ja sen edistämiseen valossa, viisaudessa, ymmärryksessä, tiedossa ja voimassa rakkauden, rohkeuden ja järjen kautta, universaalin veljeyden pohjalta.

O.T.O. on ensimmäisen vanhan aikakauden järjestöistä, joka hyväksyi Aleister Crowleyn vuonna 1904 e.v. vastaanottaman Lain Kirjan. Tämä kirja julistaa uuden aikakauden koiton inhimillisessä ajattelussa, kulttuurissa ja uskonnossa. Tämä uusi aikakausi nousee yhdestä ylimmästä käskystä: Theleman laista, joka on Tee mitä tahdot. Tätä ei tule tulkita luvaksi antautua jokaiselle ohimenevälle oikulle, vaan jumallalliseksi mandaatiksi Todellisen Tahdon ts. elämän toden tarkoituksen löytämiseksi ja sen toteuttamiseksi; antaen toisten tehdän saman omilla ainutlaatuisilla tavoillaan.

Tässä prosessissa käytetyt menetelmät ja käytännöt ovat lukuisia ja vaihtelevia, vaikka ne ryhmitetäänkin yhden yleistermin alle. Tämä termi on "Magick". Mitä hyvänsä tekoa mikä ei ole kohdistettu Todellisen Tahdon löytämiselle ja toteuttamiselle pidetään pahansuopana ja "mustana magiana". Tähän kuuluu puuttuminen kenen hyvänsä toisen yksilön oikeuteen löytää ja toteuttaa oma Todellinen Tahtonsa.

O.T.O. sisältää myös spesifisesti liturgisen haaran, Ecclesia Gnostica Catholican (E.G.C.) tai suomeksi, Gnostilais-katolisen kirkon, jonka tärkein rituaali on Gnostinen Messu. E.G.C. juhlii myös vuotuisia juhlia, suurimpia yksilön elämän käännekohtia ja muita uskonnollisia toimituksia. Jäsenyys E.G.C.:ssä saadaan kasteen ja konfirmaation kautta. Hyvämaineiset O.T.O. jäsenet voivat hakea papilliseen vihkimykseen E.G.C.:ssä. Monet O.T.O. paikallisosastot juhlivat Gnostista messua säännöllisesti, eikä useimmissa paikoissa vaadita muodollista jäsenyyttä messuun osallistumiseksi.

O.T.O. on pitkään toiminut läheisessä yhteistyössä A.'. A.'.:n kanssa, joka on se järjestö, joka ensimmäisenä julisti Theleman lain maailmalle. A.'. A.'. on opetus- ja vihkimysjärjestelmä, joka pyhitetty yksilöjäsenten henkilökohtaisen henkisen kehityksen edistämiseen. A.'. A.'.:ssa kaikki palvelut ovat ilmaisia, eikä mitään sosiaalisia tapahtumia järjestetä. Vaikkakin nämä kaksi ovat hyvin erilaisia järjestöjä, O.T.O. on usein auttanut A.'. A.'.:ta niissä käytännön asioissa, jotka eivät lukeudu sen luonteeltaan puhtaasti hengelliseen tehtävään.

O.T.O. toimii tätänykyä kahdeksassatoista eri maassa ympäri maailmaa, ja aktiivijäseniä sillä on yli 3000. Theleman laajan kontekstin sisällä, O.T.O. toimii veljellisenä, vihkimyksellisenä, sosiaalisena sekä opetuksellisena uskonnollisena järjestönä.


Rakkaus on laki, rakkaus tahdon alla.


 • Pohjan Neito -leiri
 • O.T.O. historiaa
 • O.T.O. jäsenyys

 • Englanninkieliset dokumentit
 • Suomenkieliset käännökset

 • Clickable Map of the Online Bodies in Europe

 • These pages in English!
 • Detta sidor på svenska!

 • This Site is Maintained by Pohjan Neito Encampment of the Ordo Templi Orientis, which Assumes Full Responsibility for Its Content. The Site is Hosted by Netlife Ltd. Internet Services.


  Contents Copyright (C) 1997-1998 Ordo Templi Orientis