Slovensko rodoslovno društvo

Slovenian Genealogical Society

 

 

Obiskanost:
Valid HTML 4.01 Transitional

Valid CSS!

Sprememba strani /
page updated:
28.dec.2006


Indeks imen / Name index

Zadnja sprememba podatkov / Data updated: 03.jul.2007

Ta spisek priimkov, imen, datumov in krajev rojstva je narejen iz združene datoteke, v katero so rezultate svojega dela posredovali številni rodoslovci, ki so navedeni v uvodnem pojasnilu.

A, B, Bj, C, Č, Ć, D, d, Đ, E, F, G, H, I, J, K, Km, L, M, Mi, N, O, P, PL, R, Q, S, Sn, Š, T, U, V, v, W, X, Y, Z, Ž, Ostalo

Opozorilo!

Za verodostojnost podatkov ne more jamčiti noben posameznik kot tudi ne Slovensko rodoslovno društvo! Zavedati se je treba, da imanjo zakonsko veljavo samo dokumenti, ki jih izda za to pooblaščena uradna oseba. Tu zbrani podatki so nastali tako, da so jih vnašali posamezniki po lastnem poznavanju ali poznavanju drugih oseb, ki so jim posredovale podatke, nabirali so jih v objavah, predvsem pa v zasebnih in javnih arhivih, civilnih in cerkvenih.

Širše vidike rodoslovnega dela in objavljanja rezultatov rodoslovnih raziskav smo v Slovenskem rodoslovnem društvu večkrat obravnavali in poglede na te vidike objavljali v časopisu Drevesa. Pomembnejše prispevke povzemamo v Društvenih pogledih.

Če bi se dosedanjim sodelavcem želel še kdo pridružiti z rezultati svojega dela, naj svojo (BK ali GEDCOM) datoteko prinese na društveni računalnik ali jo po e-pošti pošlje administratorju.