København får mere metro

Cityringen eller Metroringen er Metroens 4. etape og består af en underjordisk ringbane under City, brokvartererne og Frederiksberg.

 

Med en Cityring bliver København og Frederiksberg en banebetjent by. I kombination med S-togslinier og metroens etape 1-3 kommer der et finmasket banenet i centrum af hovedstaden. Det betyder, at 85 procent af alle boliger, arbejds- og studiepladser i de tætteste bydele ligger indenfor 600 meters afstand af en Metro eller en S-togsstation. For de fleste bliver der mindre end 10 minutters gang til den nærmeste station. I alt vil 180.000 beboere og 187.000 arbejdspladser og studiepladser være i gangafstand fra en Metrostation på Cityringen.

 

Cityringen vil fuld indkørt få cirka 275.000 passagerer om dagen og samtidig øges passagerantallet på de eksisterende metrolinier. Cityringen vil blive en central del af byens kollektive trafik med tog med få minutters mellemrum og korte rejsetider. 

 

 Se eksempler på rejsetider med Cityringen

 

Den samlede anlægsudgift skønnes til 15 milliarder kroner og Cityringen kan tidligst åbne i år 2017

 

/upload/politik og demokrati/byens planer/metro/luftfoto_med_cityringens_linjeforing.jpg

Klik på billedet for større billede

 

Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Regeringen har indgået en principaftale om etableringen og finansieringen af en Metro Cityring. Der er indgået aftale om; 

 

Med denne aftale fastlægges finansieringen af Cityringen og Nordhavnsvejen, samt de fremtidige økonomiske vilkår for Ørestadsselskabet og Københavns Havn.

 Se mere om Nordhavnsvejprojektet her

 

Københavns Kommunes finansiering af Metro Cityringen består således af flere dele.

 

 Københavns Kommunes samlede finansiering af Cityringen

 

På Christiansborg er der indgået en bred aftale mellem regeringen og Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om en Metro Cityring og en ny organisering af Ørestadsselskabet I/S og Københavns Havn A/S."