Första sidan

 

 

 

 

 Avdelningar:

Fundamentalism

Sekter

Ockultismen

New Age rörelsen

 

 Artiklar & Notiser:

 

Parapsykologisk världskongress i Stockholm

 

Irrationalismens utbredning i Storbritannien

 

Landmark Education lägger ned verksamheten

 

Tidigare liv

 

Mässlingsfallen ökar i EU

 

W.B. Yeats ockultism lanseras på svenska

 

De irrationella européerna

 

Förnimmelse av mord

 

Homeopati - en bluff

 

Alternativmässan

 

Alternativmedicin - kvacksalveri

 

ABF:s seanser

 

Magnetreklam och kvacksalveri

 

Föryngrings-geschäftet

 

Vaccinering, autism och mässlingepidemier

 

Geschäftet Tarotkort

 

UFO-Sverige

 

Chopras mirakelkurer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irrationalism, mysticism och ockultism

   
Avdelningar:
 
Artiklar:
 
Länkar/Läs mer:
 
   

 

Parapsykologisk världskongress i Stockholm

Den 4 augusti 2006 samlades forskare i paranormala fenomen för en tredagars världskongress i Stockholm. Det är den internationella vetenskapliga organisationen Parapsychological Association PA som anordnar sin 49:e världskongress – ”Parapsykologi som vetenskap under 21 århundradet” (The Parapsychological Association 49th annual Convention). Under tre dagar ska ”forskareliten” inom detta pseudovetenskapliga område försöka förklara diverse olika s.k. paranormala fenomen – som exempelvis bön, föraningar, healing, klärvoajans, nära-döden-upplevelser, prekognition, psykokinesi, spöken och telepati. Samtidigt med denna världskongress pågår i Stockholm passande nog även den stora magikerkongressen, där världens elit av trollkarlar visar sina senaste lukrativa trick och bluffkonster.

Det är ingen tillfällighet att det är i Sverige som världskongressen anordnas. Sverige är ett land där pseudovetenskap, New Age, ockultism, religiös och politisk fundamentalism frodas. Inte minst tack vare statligt stöd till sådana verksamheter. Förra året inrättades den första professuren i parapsykologi – ”Psykologi, inkluderande parapsykologi och hypnologi” – vid Lunds universitet. Innehavaren av denna Thorsen-professur är den mexikanska hypnosforskaren Etzel Cardeña. Idag bedrivs parapsykologisk forskning på tre svenska universitet. Det är sålunda inte för inte Göran Brusewitz, ordförande för Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, konstaterar att ”Sverige får en allt viktigare roll i den parapsykologiska forskningen”.

Än så länge intar flertalet vetenskapsmän en mycket avvisande hållning till denna pseudovetenskap. Ty eftersom paranormala fenomen inte existerar är det synnerligen svårt att bevisa icke-existensen av sådana fenomen.

GH

Publicerad: 2006-08-04

Irrationalismens utbredning i Storbritannien

(2005-11-08) Att så många engelsmän tror på den antropogena växthuseffekten förvånar ingen med tanke på väderlekens betydelse för den dagliga konversionen. Inte heller att så många i Adam Smiths hemland tror på den taoistiska "osynliga handen". Därför är det kanske inte så förvånande att hela 68 procent av alla britter tror på spöken och andar. Inför Halloween-helgen presenterades enligt Sky News en undersökning som visar att det är fler britter som tror på spöken och andar än på Gud. Uppenbarligen har mängder med TV-serier och filmer, som t.ex. "The Blair Witch Project", präglat verklighetsuppfattningen, vilket ånyo visar på detta mediums stora genomslagskraft och ytterligare bekräftar våldsfilmernas betydelse för våldsbrottslighetens utveckling. Flertalet som tror på spöken uttalar också i undersökningen att det är dessa program och filmer som övertygat dem om att spöken verkligen existerar. 26 procent tror dessutom på UFO:n, vilket säger något om "Arkiv-X" genomslagskraft, och 19 procent tror på reinkarnation, vilket visar att den österländska mysticismen inte bara påverkat marknadsfundamentalisternas verklighetsuppfattning och deras marknadsspöke.

 

Källa: SvD 2005-11-08 och Sky News.

Landmark Education lägger ned verksamheten

(2004-06-08) Det suspekta amerikanska kursföretaget Landmark Education som ger kurser i "personlig utveckling", dvs. extatiska väckelsemöten blandat med "hjärntvätt", lägger ner verksamheten i Sverige efter den förtjänstfulla och kritiska granskning som bl.a. TV4 utfört. Sedan granskningen påbörjades har antalet deltagare sjunkit och därför lönar sig det inte längre med detta geschäft i Sverige.

"Tidigare liv"

(2004-03-21) Återigen sänder Kanal 5 en ockult TV-serie. Förra året sändes "Förnimmelse av brott". En serie där bluffmakare, s.k. medier, talade med döda för att klara upp oupplösta mordgåtor, vilka självklart förblev olösta även efter TV-serien. Denna gång är det en serie i tio hela avsnitt som heter "Tidigare liv". Serien handlar om personer som tror sig att levt tidigare. Tron på reinkarnation har ökat markant sedan den kommersiella lanseringen av New Age rörelsen påbörjades för drygt tjugo år sedan. Denna irrationella rörelse har haft stor framgång i västerlandet och idag finns det alltför många vuxna människor som tror på och accepterar all sköns stolligheter. Reinkarnationstron och tron på karma - dvs. det man gör i det nuvarande livet påverkar ens nästa liv som människa, djur eller växt - finns inom hinduism, jainism, buddhism och sikhism. Med ockultismen, som t.ex. spiritismen, teosofin och antroposofin, spreds dessa vidskepelser till Europa och USA. Inte minst inom det tyska nationalsocialistiska ockulta ledarskapet var tron på reinkarnation utbredd. I Sverige är det idag främst antroposoferna och New Age rörelsen som sprider dessa bisarra idéer. Med tron på ufon kan nu också återfödelsen ske på andra planeter i universum. Dessvärre är det få program i media som granskar dessa irrationella stolligheter. Ett undantag var Robert Aschbergs samhällsprogram Insiders i TV3 den 26 februari 2004. Där granskades och avslöjades några medier och deras humbug. Liksom myter om slagrutor och Lunds universitets skandalösa parapsylogiska forskning. En verksamhet som definitivt sänker detta universitets vetenskapliga anseende.

Mässlingsfallen ökar i EU

(2003-07-11) Enligt EU:s bulletin över smittsamma sjukdomar, Euro Surveillance, ökar antalet fall av mässling kraftigt. År 2002 inrapporterades 17 928 fall, vilket är en ökning med 41%. Ökningen beror på att allt fler barn inte vaccineras. De flesta fallen finns i Tyskland och Syditalien, där endast 60-70% av barnen är vaccinerade. För att undvika mässlingepidemier krävs att minst 90% av befolkningen är vaccinerade. Ii Sverige, som förra året endast hade åtta kända fall varav sju smittats utomlands, är andelen idag nästan 90% och antalet vaccinationer ökar nu återigen. Huvudorsakerna till underlåtenheten att vaccinera sina barn är de senaste årens osakliga skrämselpropaganda mot MPR-vaccinering och antroposofernas verksamhet. Den ogrundade rädslan för att MPR vaccinering ger upphov till hjärnskador som autism avfärdas emellertid av en rad tunga utredningar. Senast avfärdades påståendet i en brittisk rättegångsprocess. Antroposoferna är relativt stora i Tyskland, vilket syns tydligt i mässlingsstatistiken. I Sverige förekommer mässlingfallen framförallt i Järna, där antroposofernas bedriver sin pseudovetenskap.

W.B. Yeats ockultism lanseras på svenska

(2003-05-13) I den New Age dominerande postmoderna "svenska kulturen" sker en målmedveten lansering av ockultism i alla dessa former. Syftet är uppenbarligen att förstärka svenskens irrationella och asociala sidor, dvs. att dehumanisera människan och förvandla henne till hobbeskt vilddjur. Ett exempel är Malmöförlaget Alastor Press som nyligen givit ut William Butler Yeats (1865–1939) ockulta författarskap under 1890-talet och samlat dessa i boken "Flamman och skuggan", dvs. texter från "Stories of Red Hanrahan", "The Secret Rose" och "The Celtic Twilight".  Nobelpristagaren Yeats ockulta författarskap, som definitivt inte var orsaken till priset år 1923, har inte tidigare varit översatt, men år 2003, i en tid då kulturpessimismen och gnosticismen dominerar passar denna bok väl in. Med New Age och intresset för satanism, spiritism, allsköns magi och övernaturliga upplevelser är ockultisten Yeats idag politisk korrekt, men inte år 1923. Precis som New Age rörelsen predikande han den kristna erans stundande undergång, dvs. fiskens tidsålder ska ersättas av Vattumanna-konspirationen, och en salig blandning av keltisk mytologi, teosofi, spiritism, kabbala och ockultism. Han var en rabiat motståndare till industrialismen och dess alienerande materialism. Yeats var medlem i den kusliga ockulta svarta orden "The Isis-Urania Hermetic Order of the Golden Dawn". En ordern som bildades av satanisten Aleister Crowley och hade flera framträdande nazister som medlemmar, t.ex. geopolitikern Karl Haushofer, spökskrivaren till "Mein Kampf".

De irrationella européerna

(2003-05-10) EU-kommissionen har sedan år 1973 låtit testa sina medborgares kunskaper i naturvetenskap (Eurobarometer) och jämfört dessa med amerikanernas. Resultatet är förskräckande och visar på hur illa ställt i verkligheten med talet om "informations- och kunskapssamhället". Vågen av irrationalism, New Age flum och den torftiga upplevelsekulturen har satt sina tydliga spår. Så här få procent av européerna och amerikanerna svarade rätt på följande frågor:

  • Går solen runt jorden? Nej. Europa: 66% USA: 75%

  • Kan antibiotika döda virus? Nej. Europa: 39% USA: 51%

  • Är elektronen mindre än atomen? Ja. Europa: 41% USA: 48%

"Förnimmelse av mord" eller förnimmelse av nonsens

(2003-02-25) Kanal 5, som ingår i en internationell mediekoncern som ägs av SBS Broadcasting, sänder en rad eländigt urusla serier, som t.ex. Big Brother, Kultjägarna, Temptation Island, Fråga Olle, Fotbollsfruar. Den 16 mars börjar Kanal 5 även att visa den ockulta serien "Förnimmelse av mord". Här kommer tv-tittaren följa fem medier, som ska lösa tio svenska olösta mord och försvinnanden med hjälp av människor på "andra sidan" och berätta deras historia. Det är den ockulta motsvarigheten till TV3:s Efterlyst. Irrationalismen slår nya rekord i lågbudget-TVn.  Nu ska tydligen även polisarbetet bli en klärvoajant mystisk verksamhet. För den svenska polisen är detta alternativ attraktivt med tanke på krympande resurser, ty det är billigare än traditionellt polisutredningsarbete. Emellertid uttalar Staffan Kellerborg, informationsdirektör på Rikspolisstyrelsen, till Metro den 25 februari, att polisen "anlitar aldrig medier för att lösa mord. Vi ska ägna oss åt vetenskap, inte åt skrock".

 

(2003-08-30) Resultatet av att använda klärvoajanta medier i TV5:s makabra serie "Förnimmelse av mord" var som väntat fullständigt meningslösa. Trots välbetalda medier (läs bedragare) lyckades andarna inte att ge polisen några som helst ledtrådar i de tio behandlade mordfallen. Kriminalkommissarierna kallar programserien för rent nonsens och professor i kriminologi Jerzy Sarnecki anser att programmet bör upphöra så fort som möjligt. Sarnecki hävdar i Aftonbladet den 28 augusti att "det är cyniskt, djupt oetiskt och handlar bara om att tjäna pengar. Det kan jämföras med kvacksalvare som utnyttjar cancersjuka som inte anses kunna få mer hjälp av sjukvården."

Homeopati - en bluff

(2003-02-03) I Vetenskapens värld den 3 februari 2003 visades en BBC dokumentär om "Homeopati - tro eller vetenskap". Återigen bekräftades att homeopati är en bluff, en pseudovetenskap. I BBC reportaget redovisades återigen ett vetenskapligt experiment som visade att det inte finns några vetenskapliga belägg för att "vatten kan minnas". Homeopatisk medicin innebär nämligen utspädning till en sådan grad att det inte finns en enda molekyl kvar av ämnet i preparatet. Och trots en utspädning på C15, dvs. motsvarande en droppe i alla världens hav, eller t.o.m. C30 (dvs. 30 nollor) tror homeopater på dessa placebopreparats effekter. Orsaken till att denna myt fått så stor spridning är dess sanktionering av institutioner som t.ex. det brittiska kungahuset. Ända sedan drottning Viktorias dagar tror det kungahuset på homeopati och därmed också miljontals auktoritetsbundna britter. I BBC reportaget intervjuades drottning Elizabeth II privata homeopat, Peter Fisher. Tack vare James Randi och CSICOP:s verksamhet kunde återigen homeopatin visas vara en pseudovetenskap. Läs mer i tidskriften Folkvett om homeopatin.

"Alternativmässan"

(2002-11-11) Den 9-10 november 2002 pågick "Alternativmässan" i Stockholm. Ett jippo där man fick lära sig "tala med" djur, få sin framtid spådd i tarotkort eller kaffesump, eller bara delta i "masshealing". Till det faksila priset av 150 kronor för en flaska vatten kunde den lättlurade lätt bli av med sina pengar. Ett alternativ till PPM-fonderna.

Alternativmedicin - kvacksalveri

(2002-09-27) Nyheterna TV4 har haft ett par bra reportage om kvacksalveriet. Den utbredda vidskepelsen och irrationalismen i samhället har resulterat i uppsvinget för alternativmedicin och kvacksalveriet. Enligt socialstyrelsen har ett antal cancerpatienter avlidit som en direkt följd av "alternativa" behandlingsmetoder. Enligt en uppskattning söker en tredjedel, dvs. 15.000 svårt cancersjuka personer per år någon form av alternativ vård. Nyheternas granskning visar att flera patienter har tagit direkt skada av kvacksalveriet. I ett inslag visas en privat praktiserande läkare ordinera en cancersjuk konserveringsmedel på burk mot sjukdomen. En annan läkare hävdar att borttagande av fotsvamp bekämpar cancern. Problemet är emellertid inte charlataner och kvacksalvare, utan att stora delar av befolkningen agerar irrationellt och misstror vetenskap och beprövad erfarenhet. En irrationell befolkning under sociala och ekonomiska kristider bäddar för uppkomsten av bl.a. fascistiska massrörelser. Sverigedemokraternas valresultat är ett exempel på irrationalismens utbredning i Sverige.

Källa: TV4 Nyheterna 25-27 september 2002.

ABF:s seanser

(2002-09-26) Arbetarnas Bildningsförbund (ABF) bildades utifrån ett folkbildningsideal, där rationalitet och moral var viktiga ledstjärnor för verksamheten. Syftet var att öka samhällskunskaperna och därmed möjligheterna för arbetarklassen att förändra världen. Men numera har ABF:s kursinnehåll alltmer lämnat de jordnära frågorna - det verkliga livet - och istället satsat på blaha-kurser och rent flum. I höstens kurskatalog för ABF i sydvästra Götaland kan man finna föredrag som har nyandligt innehåll, dvs. New Age inspirerad irrationalism. Bland föredragshållare finns mediala rådgivare, healer och t.o.m. en häxa. Föredrag ska ge studiedeltagarna möjlighet att få kontakt med "skyddsänglar" och ”guider”. I programmet står: "När någon närstående har lämnat oss har vi möjlighet att få kontakt med dem. Kom och ta del i en medial demonstration, där får du kanske svar på dina funderingar. Kom i god tid. Glöm ej stänga av mobiltelefonen.” Med seanser ska nu ABF få fler deltagare till sina kurser.  Genom de dödas närvaro ska antalet deltagare öka och därmed hoppas ABF få ökade offentliga bidrag.

Magnetreklam och kvacksalveri

(2002-09-20) Andreas Johansson skriver i DN den 2 september 2002: "Terapimetoder och hälsopreparat som är för bra för att vara sanna är sällan det. Konsumentombudsmannen (KO) har nu förbjudit företaget Naturhuset AB att fortsätta med sin vilseledande reklam för magnetmadrasser. Reklam ska enligt lagen vara saklig och trovärdig och allt som påstås i reklamen ska också kunna bevisas. Naturhuset AB har i reklam för sina produkter påstått att man kan 'sova sig frisk' med hjälp av magnetmadrasser, och att deras produkter hjälper mot 'astma', 'sömnproblem' och 'alla slags smärtor'. KO menar att det inte finns bevis för något av dessa påståenden. Naturhuset AB är inte det enda företag som säljer magneter som påstås bota allehanda sjukdomar och krämpor. Det finns även magnetarband, magnetkuddar och magnetterapi, vars påstådda effekter har förblivit obevisade. Bevisat är emellertid ett månghundraårigt samband mellan magnetterapi och kvacksalveri."

Föryngringsgeschäftet

(2002-09-20) I en intressant rapport, skriven av ledande forskare inom området, har geschäftet föryngringsmedel avslöjats. Rapporten visar med all tydlighet att det inte finns något vetenskapligt stöd för att denna industris produkter eller råd hjälper för att påverka åldrandet. Inga livsstilsförändringar, kirurgiska ingrepp, vitaminer, antioxidanter, hormoner eller gentekniska förändringar kan påvisas påverka åldrandet. Tidskriften Scientific American, juni numret år 2002, har gjort en sammanfattning av rapporten.

Vaccinering, autism och mässlingepidemier

(2002-09-20) Mässling är en dödlig sjukdom för barn som lever i fattigdom och lider av undernäring. Under åren 1861-90 dog ca. 33.000 av mässlingen i Sverige. Det effektivaste sättet att skydda sig mot mässlingen är vaccinering, dock under förutsättningen att andelen vaccinerade är över 90% av befolkningen. I annat fall riskerar epidemier att bryta ut bland ovaccinerade.

 

Det är en tydlig tendens i Europa att antalet fall av mässling ökar kraftig. I Storbritannien har haft 126 mässlingsfall under första kvartalet 2002, vilket är fyra gånger så många som under föregående kvartal. Läkare i London varnar för större epidemier i framtiden. I en epidemi under våren 2002 utanför Neapel, Italien, har 24.000(!) personer insjuknat. Fyra personer har dött.

 

På senare tid har vidskepelse, vilket är idag svenskens mest omfattande religion, och alternativa medicinska läror spridits i Sverige. Ett exempel är antroposofernas medicin, som hävdar att vaccinering är skadligt. I Norge smittades 44 barn i mindre epidemier 1994-97, samtliga i antroposofiska miljöer. Ett mässlingsutbrott med 235 inrapporterade fall har förekommit i Järna 1994-96. Även bland kristna fundamentalister finns motstånd mot att människan ska gripa in i Guds plan (predestinationsläran). I ett känt bibelbälte i Nederländerna insjuknade 2.300 personer i mässlingen åren 1999-2000, som orsakade något dödsfall.

 

De senaste årens osakliga debatt om att vaccinering riskerar att orsaka autism har också medfört att vaccineringarna har minskat, vilket är allvarligt. Det finns emellertid inget vetenskapligt stöd för denna oro. Forskarna har utfört omfattande studier men inte funnit något sådant samband mellan vaccinering och autism.

 

(Källor: BBC 2002-06-29, Medikament 1/2001, s. 18-23, Fri tanke 7/2000, s. 4-5.)

(2002-11-06) Enligt en dansk studie, publicerad i New England Journal of Medicine, som omfattar 537.000 danska barn födda 1991-1998 orsakar mässlingvaccin inte autism. Forskarna fastslår att finns ingen skillnad i förekomst av autism mellan barn som var vaccinerade eller inte.

Geschäftet Tarotkort

(2002-05-09) Ekot hade den 6 maj 2002 ett bra inslag om geschäftet med Tarotkort. Via dyra betallinjer kan vilsna och okunniga människor få råd av spågummor och spågubbar som lägger tarotkort. Naturligtvis kan tarotkort inte ge någon vägledning och hjälp för de som betalar de hutlösa telefonavgifterna (16-18 kronor per minut). Men de som tjänar på betallinjerna är de stora telekomföretagen och de minst sagt suspekta företag som tjänar storkovan på tarotkort och sextjänster. Tala om geschäft. Och förutsättningen är att människor tydligen vill bli bedragna.

UFO-Sveriges årsmöte

(2002-05-08) I helgen träffades 300 personer i föreningen UFO-Sverige i Sundsvall. Varje år får föreningen omkring 350 rapporter om mystiska UFO:n som ska granskas. I år ska särskilt två rapporter granskas. Ett är i från en "trovärdig" tant som år 1980(!) iakttagit någon mystisk farkost. Det andra är ett mystisk "ljuskula" från år 1997. Ordförande i UFO-Sverige är Clas Svahn, 44, journalist på Dagens Nyheter.

Deepak Chopras mirakelkurer: ”Bli yngre!”

(2002-04-02) Axelsons gymnastiska institut anordnar ett seminarium med författaren Deepak Chopra. Med hjälp av ”österländsk visdom” utlovar han att seminariedeltagarna kan ”sänka sin biologiska ålder” genom bl.a. kost och fysisk träning. Man undrar hur en sådan person kan behålla sin läkarlegitimation, som så uppenbart sprider irrläror i strid med beprövad erfarenhet och vetenskap?

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressant litteratur

 

Jesper Jerkert (red.) "Fakta eller fantasier: föreställningar i vetenskapens gränstrakter" (Leopard Förlag, 2007). 

 

Jesper Jerkert och Sven Ove Hansson "Vetenskap eller villfarelse" (Leopard förlag 2005).

 

Sven Ove Hansson "Vetenskap och ovetenskap - om kunskapens hantverk och fuskverk" (Norstedts Akademiska Förlag 2003).

 

Jesper Jerkert (red) "Antroposofin - en kritisk granskning" (Leopard förlag 2003).

 

Olav Hammer: "På spaning efter helheten: New age - en ny folktro?" (Wahlström & Widstrand 2004).

   Läs även Olav Hammer "Osunt förnuft - En bok om intuitivt och kritiskt tänkande" (Wahlström & Widstrand 2002) och "Profeter mot strömmen. Essäer om mystiker, medier och magiker i modern tid".