Ar??iv: Ocak, 2006xxxxx@yahoo.com (E-posta Adresi Do??rulanmad覺):
solemey覺 unuttm dun n覺sanland覺m

garibimin akl覺 daha nisanda u癟tu gitti :) allah hay覺rl覺 u??urlu etsin ulas. dar覺s覺 bizim ba??覺m覺za …

Gitmek mi Zor Kalmak m覺

?

ankaraya 繹yle yak覺??覺rd覺 ki kar

fotolar覺n devam覺 i癟in http://www.kcelebi.com/kugulu/
??iir i癟in y覺lmaz erdo??an - ankara :)

test first

tdd konusunda eski blogta bi??eler karalam覺??t覺k. konuya devam edelim. eski yaz覺larda teste dayal覺 yaz覺l覺m geli??tirme (癟ok alakas覺z bir isim asl覺nda) yaparken ??繹yle bir yol izlendi??ini g繹rm羹??t羹k.
??nce test yaz覺l覺yor ard覺ndan as覺l kod. Ba??lang覺癟ta biraz kafa kar覺??t覺ran bir ifade 癟羹nk羹 olmayan bir kodun testi nas覺l yaz覺l覺r? diye bir soru geliyor insan覺n akl覺na. YazilimMuhendisligiTurkiye grubundaki arkadaslar saolsun bu […]

D羹nden Bug羹ne…

Bence en g羹zelleri 6 ile 7.

Eski yaz覺lar覺m覺zda Zengin Yedek Kulubesi ad覺 alt覺nda 羹zerine gitti??imiz bir konu vard覺. Amac覺m覺z tek programla birden fazla veritaban覺n覺 desteklemekti. Bunun i癟in 癟e??itli y繹ntemler 羹zerinde durmu?? dbexpress ile de ufak bir 繹rnek yapm覺??t覺k.
Bu konunun ard覺ndan Interface’ler konusuna girip birka癟 yaz覺da bu konuyla ilgili yazm覺??t覺k. ??imdi ise interfaceler sayesinde zengin yedek kulubesi olu??turman覺n bir ba??ka yolunu […]

Interface’ler - III

Interfaceler hakk覺nda bir yaz覺….
http://www.csharpnedir.com/makalegoster.asp?Mid=274&hide=1
haz覺r buraya gelmi??ken http://www.csharpnedir.com/makalegoster.asp?MId=270 buraya da g繹z at覺n .
madem buraya kadar geldiniz.
buradaki interface ve soyut s覺n覺flar k覺sm覺na da g繹z at覺n :)

Interface’ler - II

interfaceler ve guid aras覺ndaki ili??kinin ne oldu??unu anlamaya 癟al覺??覺rken yard覺m覺m覺za yine marco cantu amcam覺z ko??arak geldi ve bize g羹zel ipu癟lar覺 verdi. delphi 7 kitab覺ndaki interfacler b繹l羹m羹nden bir notu aktar覺yorum buraya.
Her ne kadar interfacler bir GUID belirtmeden derleyerek kullanabilseniz de genellikle bunu yapmaman覺z gerekir. ??羹nk羹 QueryInterface i??leminin ger癟ekle??tirilebilmesi ve bu interface tipi kullan覺larak dinamik “as” tip […]

Interface’ler

Nedense interfaceleri akl覺mda hep com ile ili??kilendirdi??im ve com’dan da 癟ok fazla ho??lanmad覺??覺m i癟in hep uzak durdum. Kar??覺ma 癟覺kt覺??覺nda ise hep ??繹yle g繹zucuyla bakarak ortamdan s覺v覺??ma yolunu se癟tim. Genelde java 繹rnekleri bulunan bir kitapta s覺kl覺kla interfacelerden s繹z edilmesi, baz覺 tasar覺m kal覺plar覺n覺 uygularken interfaclerin kullan覺lmas覺, baz覺 tekniklerin uygulanmas覺 s覺ras覺nda interfaclerin ne kadar i??e yarad覺??覺ndan bahsedilmesi ve […]
Oysa, yaz覺l覺mda ba??ar覺s覺zl覺klara yol a癟an sorunlar覺n daha 癟ok teknik olmayan becerilerle 癟繹z羹lebildi??ini g繹r羹r羹z. VPAK, yaz覺l覺m projelerine teknik ve teknik olmayan bak覺??覺 dengeleyerek, “kaliteli yaz覺l覺m” ve “ba??ar覺l覺 proje y繹netimi” sa??laman覺z, yaz覺l覺m projelerinde ba??ar覺ya ula??man覺z i癟in benzerlerini bulamayaca??覺n覺z bir e??itim program覺 sunuyor.
Kod De??erlendirme S羹re癟leri 1 G羹n
Code Review Process
Refactoring […]

As覺m’覺n ders notlar覺 - I

Lanet olsun sana ey zalim nesne,
Beni de??irmende ta??a d繹nd羹rd羹n
Kendi kendine ne m覺r覺ldan覺p duruyon As覺m ? Gel yan覺ma sana bi??eler g繹sterecem.
Geliyom abi…
…..
…..
??imdi yapaca??覺m ??ey baz覺 veritaban覺 i??lemleri i癟in kendi nesnemi olu??turup i??lemleri bu nesneye y覺kmak, As覺m. Ben nesneye sadece “??u hesaptan ??u hesaba ??u miktar覺 havale yap” diye emir verip i??lemin nesne taraf覺ndan yap覺lmas覺n覺 sa??layacam. […]

Zengin yedek kulubesi - III

dbExpress ile muhabbetimize devam ediyoruz. Bir ka癟 ufak ara??t覺rmadan sonra 2 nolu yaz覺da ba??lant覺 i癟in yazd覺??覺m覺z onlarca parametrenin fazlal覺??覺ndan ??ikayet etmi??tim.
Google’da biraz ara??t覺r覺nca TSqlConnection bile??eninin LoadParamsOnConnect 繹zelli??inin bu i??e yarad覺??覺n覺 繹??rendim. Ger癟i ad覺 zaten b繹yle bir??eyi 癟a??r覺??t覺r覺yor ama haz覺ra al覺??m覺??覺z bi kere :(
Neyse efenim, bu parametreyi True yapt覺??覺m覺z vakit Firebird veritaban覺na ba??lanmak i癟in kulland覺??覺m覺z […]

Zengin yedek kulubesi - II

??imdi dbexpress ile ufak bir 繹rnek yapacaz. Bu 繹rnekteki ama癟 tek bir uygulama ile iki farkl覺 veritaban覺na ayn覺 yap覺 i癟erisinde kay覺t eklemek, d羹zenlemek ve silmek…
bunun i癟in gerekli olan alet edevat覺m覺z ??u ??ekilde :
1- Firebird 1.5
Kullanaca??覺m覺z birinci veritaban覺 sunucusu
2- IBExpert
Firebird y繹netim arac覺
3- MySql 4.1
Kullanaca??覺m覺z ikinci veritaban覺 sunucusu
4- MySql Front
MySql y繹netim arac覺
5- dbExpress driver for MySQL (http://crlab.com/dbx/download.html)
Delphi […]

Zengin yedek kulubesi

Yapt覺??覺n覺z bir yaz覺l覺m覺n birden fazla veritaban覺 ile gayet sorunsuz 癟al覺??t覺??覺n覺 d羹??羹n羹n. Program覺 癟al覺??t覺r覺yorsunuz, program size bir liste i癟erisinde kullanabilece??iniz veritabanlar覺n覺n bir listesini g繹steriyor ve siz listeden size uygun olan覺 se癟erek program覺 癟al覺??t覺r覺yorsunuz.
Bunun hem size hem de kullan覺c覺ya maddi anlamda 癟ok b羹y羹k bir rahatl覺k getirece??i a??ikar. Daha fazla h覺z ve daha fazla g羹venlik istenen bir ortamda […]

select r.rdb$relation_name from rdb$relations r
where r.rdb$system_flag = 0
Tabloya ait field listesi
select r.rdb$field_name from rdb$relation_fields r
where r.rdb$relation_name = ‘TABLOADI’

PeekNamedPipe

function RunConsolApp(const cmd: string): string;
var
StartupInfo: TStartupInfo;
ProcessInformation: TProcessInformation;
SecurityAttributes: TSecurityAttributes;
hReadPipe, hWritePipe,hReadError,hWriteError: THandle;
Buffer,ErrorBuffer: array [1..4096] of char;
dwRead,dwReadError: integer;
dwExitCode:dword;
dwBytesAvail,dwBytesRead,dwBytesReadError:cardinal;

begin
fillchar(SecurityAttributes, SizeOf(TSecurityAttributes), 0);
SecurityAttributes.nLength := sizeof(TSecurityAttributes);
SecurityAttributes.lpSecurityDescriptor := nil;
SecurityAttributes.bInheritHandle := true;
if CreatePipe(hReadPipe, hWritePipe, @SecurityAttributes,0) then
begin
[…]