Ar??iv: 'Tasar覺m Kal覺plar覺' Kategorisisoyle bir toparlanin bakayim !

Cok tembel bir insan oldugumu ara sira dusunurum ama yaptigim islere bazen soyle bir donup baktigimda gercekten tembel bir insan oldugumu goruyorum. Nesneye yonelik programlamayi ogrenmenin cok guzel bir yolu oldugunu dusundugumden GoF kitabinda yer alan tasarim kaliplarini teker teker anlatmak icin 2006 nin mart ayinda yola cikmisim. Aradan bir yildan fazla bir […]

Delphi Blog Delphi kullan覺c覺lar覺n覺n ya da fanatiklerinin delphi hakk覺nda yazmak isteyecekleri ??eyleri d羹zenli-d羹zensiz, kar覺??覺k-d羹zg羹n, iyi t羹rk癟eyle-berbat t羹rk癟eyle yaz覺p payla??abilecekleri bir blogdur. Ayr覺ca Delphi Blog Delphi ( Delphi derken asl覺nda Pascal, Borland, Codegear,Lazarus, FPC ve bilumum benzer ??eylerden bahsediyoruz. Bir 癟at覺 gibi ) ile ilgili her t羹rl羹 ??eye elinden geldi??ince destek verir. Bir??eyler payla??mak i癟in […]

Kullan覺c覺(nesnel) isteklerinin nesnelere d繹n羹??t羹r羹lerek i??lenmesini olas覺 k覺lar. Bu sayede farkl覺 kullan覺c覺lar覺n istekleri nesnel kay覺tlara d繹n羹??t羹r羹lerek kuyruk ya da kay覺tlarda tutulabilir. Bu sayede yap覺lan i??lemlerin geriye d繹n羹??t羹r羹lmesine de olanak sa??lan覺r.
Command pattern, uygulayaca??覺m覺z komutlari belirli bir kalip icerisinde tanimlayip
istedigimiz bir vakit bu komutlara yeniden ulasabilmemizi saglayan bir yapi. Temel felsefesi yapacagimiz isleri bir nesne haline getirmek […]

Tasar覺m kal覺b覺n覺n do??ru 癟al覺??覺p 癟al覺??mad覺??覺n覺 kontrol etmek i癟in TFactory s覺f覺na birim testleri yazma ihtiyac覺 hissediyorum. TMedya, TCDR, TDVDR s覺n覺flar覺n覺 test etmeme ??imdilik gerek yok zira yapt覺klar覺 bir i??te yok…

??eklikde ki gibi di??er metodlar覺 iptal ederek sadece TFactory.getBackupMedya i癟in birim testi olu??turaca??im覺 belirtiyorum ve DUnit ilgili uniti olu??turuyor. Bana da testi yazmak d羹??羹yor…

unit Unit2Tests;
interface
uses
  Unit2,
  TestFrameWork;
type
  […]

Nesne yarat覺m覺 i癟in kullan覺lan tek aray羹z alt覺nda nesnenin nas覺l yarat覺laca??覺n覺 kal覺t覺m yoluyla alt s覺n覺flara b覺rakarak, aray羹zle nesne yarat覺m i??levlerini birbirinden ay覺r覺r.

Bazen birbirine 癟ok yak覺n nesnelerle 癟al覺??覺r覺z. Mesela bo?? cd ve bo?? dvd. Aralar覺ndaki terk fark sahip olduklar覺 kapasiteleridir. Birisi 650 mb l覺k veri depolayabilirken di??eri 6 gb veriye kadar 癟覺kabiliyor. Geriye kalan unsurlar覺 (癟ok detaya […]

Ak??amlar覺 evde kitap okumaktan s覺k覺ld覺n覺z ve i癟inizden “ah bir televizyonum olsa da cnbc-e de South Park izleseydim” diye bir d羹??羹bce ge癟ti. Ertesi g羹n tv fiyatlar覺n覺 sormak i癟in 癟ar??覺ya gittiniz ve televizyon satan iki d羹kkan覺n tam olarak ortas覺nda durdunuz. D羹kkanlardan birisi Sony marka televizyon sat覺yor di??eri de Regal marka televizyon sat覺yor.
-Kurgulad覺??覺m覺z senaryo gere??i her markan覺n […]

Hemen DUnit ile bir test projesi olu??turuyorum.
NewTestModule diyerek test unitini olu??turuyorum.

TSingleTests = class(TTestCase)
  private
   Single1, Single2 :TSingle;
  protected
    procedure SetUp; override;       //bunu kullanacam laz覺m bana
//    procedure TearDown; override; //buna gerek yok…
  published
    // Test methods
    procedure TestNewInstance;
    procedure TestFreeInstance;
  end;

ilk 繹nce nesnemizin NewInstance metodunu test edelim. […]

ara vermeden singleton kal覺b覺n覺 yazay覺m dedim :)
Bir s覺n覺ftan sadece bir tane nesne yarat覺lacak ??ekilde k覺s覺tlama sa??lar. S繹z konusu nesneye uygulaman覺n her yerinden ula??覺labilir. Nesne ilk kez kullan覺lana dek yarat覺lmayabilir.

Nas覺l ki her otobusun bir ??繹f繹r羹, her geminin bir kaptan覺, her devletin bir ba??bakan覺 olmas覺 gerekiyorsa uygulama i癟erisinde de baz覺 nesnelerimizin tek olmas覺 gerekir. Bu tip nesnelerin […]

Vakti zaman覺nda bi??eler 羹reten baz覺 amcalar baz覺 problemlerin s羹rekli olarak kendisini tekrar etti??ini farketmi??ler. Sonra bu amcalar kendini tekrar eden bu problemlere baz覺 癟繹z羹mler 羹retmi??ler ve bunlar覺 saklam覺??lar. Problem kar??覺lar覺na 癟覺kt覺k癟a ellerindeki haz覺r 癟繹z羹mlerle kolayca 羹stesinden gelmi??ler problemlerin.

Yaz覺l覺mla u??ra??an amcalarda “lan bizim neyimiz eksik, her projede ayn覺 sorunlar kar??覺m覺za 癟覺k覺p duruyor” demi??ler ve onlarda kendi […]