Ustaw jako stronę domową Dodaj do ulubionych Dziś mamy: 2007-08-28, Wtorek, 240 dzień roku


ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Razem Bezpieczniej
bezpieczne_wspolnoty
RIMADIMA
Wykaz placówek służby zdrowia z woj. śląskiego objętych codziennym monitoringiem w związku
z akcjami protestacyjnymi


Kliknij na mapkę aby zobaczyć szczegółowe informacje:

Województwo Śląskie


dodaj usuń
o newsletterze

Rezerwaty przyrody województwa śląskiego
W chwili obecnej na terenie województwa śląskiego znajduje się ...

Powierzchnie podane w wykazie są zgodne z rozporządzeniami w sprawie utworzenia rezerwatów przyrody.
Nazwa rezerwatu Pow. [ha] (otulina) Rok utw.
podst. prawna
Powiat
gmina
nadleśnictwo
Typ
przedmiot ochrony
Babczyna Dolina Galeria zdjęć rezerwatu 76.25  2002-01-31 Rozp. Woj. Śl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 4, z 1 lutego poz. 216 Pszczyński
Suszec
Kobiór
Leśny
układy biocenotyczne charakterystyczne dla dolin rzecznych położonych w pobliżu wododziału Wisły i Odry w zachodniej Części Kotliny Oświęcimskiej
Barania Góra 383.04  1953-11-05 Zarz. ML M.P. Nr A-107, poz. 1436 + Zarz. MLiPD z 03.05.1965r. M.P. Nr 26, poz 131 Cieszyński
Wisła
Wisła
Leśny
obszar leśny na Baraniej Górze
Borek 64.7  1953-03-19 Zarz. ML Nr A-30, poz 386 +Zarz. MLiDP z 03.05.1965r. M.P. Nr 33, poz. 180 Częstochowski
Koniecpol
Gidle
Leśny
kompleks leśny o urozmaiconych wielogatunkowych drzewostanach, posiadających cechy zespołów naturalnych
Bukowa Góra Galeria zdjęć rezerwatu 1.06  1959-05-05 Zarz. MLiPD M.P. Nr 60, poz 298 + Zarz. MLiPD z 20.10.1965r. M.P. Nr 63, poz. 346 Kłobucki
Lipie
Kłobuck
Leśny
fragment lasu bukowego z licznymi źródłami
Bukowa Kępa Galeria zdjęć rezerwatu 52.84  1995-12-11 11.12.1995r. Zarz. MOŚZNiL M.P. Nr 2, poz 24 Częstochowski
Janów
Złoty Potok
Leśny
zbiorowisko lasów bukowych na podłożu wapiennym i lessowym
Butorza Galeria zdjęć rezerwatu 30.08  1961-07-27 27.07.1961r. Zarz. MLiPD M.P. Nr 73, poz.311 + Rozp. Woj. Śląskiego z 30.01.2004r. Dz.U. Woj. Śl. Nr 9, poz 341 Żywiecki
Rajcza
Ujsoły
Leśny
dolnoreglowy drzewostan świerkowy
Cisy koło Sierakowa Galeria zdjęć rezerwatu 8.05  1957-05-17 17.05.1957r. Zarz. MLiPD M.P. Nr 52, poz. 331 Lubliniecki
Ciasna
Lubliniec
Florystyczny
naturalne stanowisko cisa
Cisy nad Liswartą 21.16  1957-05-17 17.05.1957r. Zarz MLiPD M.P. Nr 52, poz 329 Lubliniecki
Herby
Herby
Florystyczny
naturalne stanowisko cisa
Cisy w Hucie Starej Galeria zdjęć rezerwatu 2.07  1957-05-17 Zarz. MLiPD M.P. Nr 52, poz. 330 + Zarz. MLiPD z 08.07.1963r. M.P. Nr 57, poz. 289 Myszkowski
Koziegłowy
Siewierz
Florystyczny
naturalne stanowisko cisa
Cisy w Łebkach Galeria zdjęć rezerwatu 23.84  1957-05-17 Zarz. MLiPD M.P. Nr 50, poz. 316 +Rozp. Woj. Śl. z 11.10.2006r. Dz.Urz. Woj. Ślaskiego Nr 119, poz. 3362 Lubliniecki
Herby
Herby
Florystyczny
naturalne stanowisko cisa
Czantoria Galeria zdjęć rezerwatu 97.71  1996-11-12 Zarz. MOSZNiL M.P. Nr 75, poz. 676 Cieszyński
Ustroń
Ustroń
Leśny
dolnoreglowe zbiorowiska leśne o charakterze naturalnym
Dębowa Góra Galeria zdjęć rezerwatu 5.43  1953-12-18 Zarz. ML M.P. Nr A-1, poz. 19 + Zarz. MLiPD z 20.10.1965r. M.P. Nr 63, poz. 347 Kłobucki
Kłobuck
Kłobuck
Leśny
fragment liściastego lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego
Dolina Łańskiego Potoku Galeria zdjęć rezerwatu 47.07  1998-12-23 Rozp. MOŚZNiL M.P. Nr 164, poz. 1187 + Rozp. Woj. Śl. z 08.11.2005r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 135, poz. 3357 Bielski
Jasienica
Bielsko
Leśny i borowy
naturalne zbiorowiska podgórskiego łęgu jesionowego i nadrzecznej olszyny górskiej
Dolina Żabnika Galeria zdjęć rezerwatu 47.99
(214.03)
1996-06-14 Rozp. Woj. Śl. z 30.05.2005r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 71, poz. 1889 Jaworzno
Jaworzno
Chrzanów
Wodny
biocenozy wodne, torfowiska niskie i przejściowe ze stanowiskami gatunków chronionyh i rzadkich
Dziobaki Galeria zdjęć rezerwatu 13.06  1995-12-11 Zarz. MOŚZNiL M.P. Nr 2 z 1996r. poz. 27 Żywiecki
Ujsoły
Ujsoły
Leśny
buczyna karpacka, jaworzyna ziołoroślowa w reglu dolnym
Gawroniec Galeria zdjęć rezerwatu 23.69  1995-12-11 Zarz. MOŚNiL M.P. z Nr 2 1996r. poz. 28 Żywiecki
Świnna
Jeleśnia
Leśny
buczyna karpacka z dużym udziałem sosny
Góra Chełm Galeria zdjęć rezerwatu 12  1957-08-30 Zarz. MLiPD M.P. 20.09.1957r. Nr 75, poz. 462 Zawierciański
Łazy
Siewierz
Leśny
las bukowy o charakterze naturalnym na wzgórzu wapiennym
Góra Grojec 17.53  1996-10-31 Zarz. MOŚZNiL M.P. Nr 67, poz.634 Lubliniecki
Woźniki
Koszęcin
Leśny
drzewostan z jaworem, bukiem, jodłą rosnący na wapiennym wzgórzu
Góra Zborów Galeria zdjęć rezerwatu 45  1957-08-30 Zarz. MLiPD M.P. Nr 75, poz. 461 Zawierciański
Kroczyce
Lasy prywatne
Przyrody nieożywionej
liczne skały wapienne tworzące grupę ostańców
Grapa 23.23  1996-06-14 Zarz. MOŚZNiL M.P. Nr 37, poz. 372 Żywiecki
Żywiec
Miasto Żywiec
Leśny
łęg jesionowy, grąd z licznym udziałem chronionych gatunków flory i fauny
Hubert Galeria zdjęć rezerwatu 19.26
(35.38)
1958-04-04 Rozp. Woj. Śl. z 25.04.2003r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 44, poz. 1231 Gliwicki
Wielowieś
Rudziniec
Leśny
las mieszany o cechach naturalnych
Jaworzyna Galeria zdjęć rezerwatu 40.03  2003-08-25 Rozp. Woj. Śl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 85, poz. 2281 Bielski
Bielsko-Biała
Bielsko
Leśny
naturalne lasy górskie reprezentowane przez jaworzynę górską, kwaśną buczynę górską, żyzną buczynę karpacką
Jeleniak Mikuliny Galeria zdjęć rezerwatu 37.54  1957-12-18 18.12.1957r. Zarz. MLiPD M.P. Nr 2, poz. 7 Lubliniecki
Koszęcin
Koszęcin
Wodno-Torfowiskowy
zbiorowiska z pierwotną roślinnością i torfowiskami lęgowisko ptaków
Kaliszak Galeria zdjęć rezerwatu 14.64  1953-12-18 Zarz. ML M.P. Nr A-1, poz. 20 Częstochowski
Janów
Złoty Potok
Leśny
las mieszany, jodłowo - sosnowy z domieszką innych gatunków o cechach zespołu naturalnego
Kępina Galeria zdjęć rezerwatu 89.58  2005-08-19 Rozp. Woj. Śl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 103, poz. 2775 Zawierciański
Irządze
Koniecpol
Leśny i borowy
naturalne zbiorowiska leśne w postaci niżowego lasu łęgowego, olsu porzeczkowego i ziołorośli wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny oraz źródlisk i wywierzysk
Kopce Galeria zdjęć rezerwatu 14.77  1953-12-18 Zarz. ML M.P. Nr A-1, poz. 21 Cieszyński
Cieszyn
Ustroń
Leśny
las z domieszką lipy, żyły skały wulkanicznej, tzw. cieszynit
Kuźnie Galeria zdjęć rezerwatu 7.22  1995-12-11 Zarz. MOŚZNiL M.P. Nr 5, poz. 46 Żywiecki
Lipowa
Węgierska Górka
Przyrody nieożywionej
zgrupowanie wychodni skalnych, jaskiń oraz dorodny drzewostan świerkowy
Lasek Miejski nad Olzą 3.23  1961-10-21 Zarz. MLiPD M.P. Nr 84, poz. 352 Cieszyński
Cieszyn
Ustroń, Misto Cieszyn
Florystyczny
fragment lasu mieszanego o charakterze pierwotnym, stanowisko cieszynianki wiosennej
Lasek Miejski nad Puńcówką Galeria zdjęć rezerwatu 7.73  1961-10-21 Rozp. Woj. Śl. z 06.11.2006r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 128, poz. 3679 Cieszyński
Cieszyn
Miasto Cieszyn
Florystyczny
stanowisko cieszynianki wiosennej
Las Murckowski Galeria zdjęć rezerwatu 100.67  1953-12-18 Zarz ML M.P. Nr A-1, poz. 18 + Zarz. MOŚiZN z 10.05.1989r. M.P. Nr 17, poz. 119 Katowice
Katowice
Katowice
Leśny
las mieszany o cechach zespołu naturalnego
Łęg nad Młynówką Galeria zdjęć rezerwatu 126.79  2007-01-18 Rozp. Woj. Śl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 275 Lubliniecki
Ciasna
Lubliniec
Leśny
Biocenozy leśne, wodne i bagienne w postaci naturalnego lasu łęgowego wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny
Łężczak Galeria zdjęć rezerwatu 396.21  1957-01-23 Zarz. MLiPD M.P. Nr 14, poz. 109 Raciborski
Kuźnia Raciborska
Rudy
Leśny
tereny leśno-stawowe z zespołami wielogatunkowego lasu łęgowego, starorzecze Odry ze stanowiskiem orzecha wodnego, aleje zabytkowych drzew, miejsca masowego gnieżdzenia się ptactwa
Madohora 33.23  1960-02-01 Zarz. MLiPD M.P. Nr 24, poz.117 + Zarz MLiPD z 07.10.1967r. M.P. Nr 62, poz. 297 Żywiecki
Ślemień
Jeleśnia
Leśny
zespoły buczyny dolnoreglowej i świerczyny górnoreglowej, wschodnie skalne
Modrzewiowa Góra 49.27  1957-05-17 Zarz. MLiPD M.P. Nr 47, poz. 293 Kłobucki
Panki
Kłobuck
Leśny
las mieszany z udziałem modrzewia polskiego
Morzyk Galeria zdjęć rezerwatu 10.25  1996-11-12 Rozp. Woj. Śląskiego z 25.08.2003r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 85, poz. 2283 Bielski
Jasienica
Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Gródźcu Śl.
Leśny
las o charakterze grądu subkontynentalnego i buczyny karpackiej
Muńcoł Galeria zdjęć rezerwatu 45.2  1998-12-23 Rozp. MOŚZNiL Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 166, poz. 1227 Żywiecki
Ujsoły
Ujsoły
Florystyczny
stanowisko śnieżyczki przebiśnieg w żyznej buczynie karpackiej
Ochojec Galeria zdjęć rezerwatu 26.77  1982-03-26 Zarz MLiPD M.P. Nr 10, poz. 74 Katowice
Katowice
Katowice
Florystyczny
stanowisko liczydła górskiego
Ostrężnik Galeria zdjęć rezerwatu 4.1  1960-02-01 Zarz. MLiPD M.P. Nr 29, poz. 138 + Zarz. MLiPD z 25.08.1964r. M.P. Nr 65, poz. 308 Częstochowski
Janów
Złoty Potok

fragment naturalnego lasu bukowego przy dawnym zamczysku
Oszast Galeria zdjęć rezerwatu 46.27  1971-10-13 13.10.1971r. Zarz. MLiPD M.P. Nr 53, poz. 346 + Rozp. Woj. Śl. z 05.12.2005r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 159, poz 4394 Żywiecki
Ujsoły
Ujsoły
Leśny
las bukowo - jodłowo -świerkowy regla dolnego, będący fragmentem pierwotnej Puszczy Karpackiej
Parkowe Galeria zdjęć rezerwatu 153.22  1957-09-03 Zarz. MLiPD M.P. Nr 75, poz. 464 + Zarz. MLiPD z 15.05.1962r. M.P. Nr 50, poz. 247 Częstochowski
Janów
Złoty Potok
Krajobrazowy
obszar doliny rzeki Wiercicy z dobrze zachowanymi fragmentami lasu o charakterze pierwotnym i z licznymi wapiennymi tworami powierzchniowymi
Pilsko 105.21  1971-10-13 Zarz. MLiDP M.P. Nr 53, poz 346 + Rozp. Woj. Śl. z 05.01.2005r. Dz.U. Woj. Śląskiego Nr 4, poz. 69 Żywiecki
Jeleśnia
Jeleśnia

zbliżone do naturalnych fragmenty świerczyny górnoreglowej oraz ekosystemy nieleśne kosodrzewina i murawy krzewinkowej wraz z ich całym bogactwem gatunkowym
Pod Rysianką Galeria zdjęć rezerwatu 27.54  1970-03-31 Zarz. MLiPD M.P. Nr 11, poz 96 Żywiecki
Jeleśnia
Jeleśnia
Leśny
las jodłowo-świerkowo-bukowy regla dolnego, będący fragmentem pierwotnej Puszczy Kaprapckiej
Rajchowa Góra Galeria zdjęć rezerwatu 8.2  1959-09-14 Zarz. MLiPD M.P. Nr 83, poz. 441 Lubliniecki
Boronów
Koszęcin
Leśny
las mieszany naturalnego pochodzenia
Romanka Galeria zdjęć rezerwatu 124.5  1963-07-08 08.07.1963r. Rozp. Woj. sl. z 30.05.2005r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 71, poz. 1888 Żywiecki
Jeleśnia/ Węgierska Górka
Jeleśnia/ Węgierska Górka
Leśny
pierwotny fragment dawnej Puszczy Karpackiej w postaci ekosystemów leśnych regla dolnego i górnego
Rotuz Galeria zdjęć rezerwatu 40.63
(136.29)
1966-12-30 30.12.1966r. Zarz. MLiPD M.P. Nr 10, poz. 59 + Rozp. Woj. Śl. z 28.07.2004r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 74, poz. 2176 + Rozp. Woj. Śl. z 05.11.2005r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 4, poz. 68 Bielski
Cieszyński, Czechowice Dziedzice, Chybie
Bielsko
Torfowiskowy
torfowiska śródleśne z fragmentami boru bagiennego i wilgotnego
Ruskie Góry Galeria zdjęć rezerwatu 153.65  2000-10-10 Rozp. Woj. Śl. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 39, poz. 575 Zawierciański
Pilica
Olkusz
Leśny
płaty żyznej buczyny sudeckiej i jaworzyny górskiej,
Segiet 24.54
(81.31)
1953-04-27 27.04.1953r. Rozp. Woj. Śl. z 28.10.2002r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 79, poz. 2812 + Zarz. Rozp. Woj. Śl. z 31.05.200r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 72, poz. 2027 Bytom
Tarnowskie Góry, Bytom
Brynek
Leśny i borowy
fragment naturalnego lasu bukowego wraz z całym bogactwem gatunkowym fauny i flory
Skarpa Wiślicka Galeria zdjęć rezerwatu 24.17  1996-11-12 Zarz. MOŚZNiL M.P. Nr 75, poz. 688 Cieszyński
Skoczów
Ustroń
Leśny
drzewostany bukowe oraz łęgi z pomnikowymi okazami buka i jesionu
Smoleń Galeria zdjęć rezerwatu 4.32  1959-11-25 Zarz. MLiPD M.P. z 1960r. Nr 15, poz. 71 Zawierciański
Pilica
Olkusz
Leśno-Krajobrazowy
skupienia ostańców jurajskich z ruinami zamku porosłe lasem bukowo-grabowo-modrzewiowy
Sokole Góry 215.95  1953-12-30 08.12.1953r. Zarz. ML M.P. Nr A-116, poz. 1509 + Zarz. MLiPD z 26.04.1963r. M.P. Nr 47, poz. 233 Częstochowski
Olsztyn
Złoty Potok
Leśny
różne typy lasów mieszanych i sosnowych, wychodnie skał wapiennych uformowane i wyżłobione przez erozję, jaskinie
Stawiska Galeria zdjęć rezerwatu 6.28  1959-05-05 Zarz. MLiPD M.P. Nr 61 , poz 309+ Zarz MLiPD z 20.101965r. M.P. Nr 63, poz. 349 Kłobucki
Lipie
Kłobuck
Leśny
las dębowy z pomnikowymi drzewami
Stok Szyndzielni Galeria zdjęć rezerwatu 54.96  1953-11-05 Zarz. ML M.P. A-107, poz. 1438 Bielski
Bielsko-Biała
Bielsko
Leśny
las bukowy z domieszką jaworu, jodły i świerka, położony w terenie górskim na pograniczu regla dolnego i górnego
Szachownica Galeria zdjęć rezerwatu 12.7  1978-10-11 Zarz. MLiPD M.P. Nr 33, poz. 126 Kłobucki
Lipie
Kłobuck
Przyrody nieożywionej
proglacjalna jaskinia, profil geologiczny
Szeroka w Beskidzie Małym Galeria zdjęć rezerwatu 49.51  1960-02-01 01.02.1960r. Zarz. MLiPD M.P. Nr 22, poz. 107 Żywiecki
Gilowice
Jeleśnia
Leśny
karpacki las bukowy regla dolnego, naturalnego pochodzenia
Śrubita Galeria zdjęć rezerwatu 24.99  1957-12-28 Zarz. MLiPD M.P. Nr 9, poz. 52 Żywiecki
Rajcza
Ujsoły
Leśny
pierwotny las jodłowo- bukowy, regla dolnego
Wielki Las Galeria zdjęć rezerwatu 32.12  1953-03-19 Zarz. ML M.P. Nr A-30, poz. 385 Częstochowski
Przyrów
Złoty Potok
Leśny
las olszowo-jesionowy
Wisła Galeria zdjęć rezerwatu 17.61  1959-06-25 Zarz. MLiPD M.P. Nr 62, poz.321 Cieszyński
Wisła
Wisła
Faunistyczny
ochrona pstrąga w najbardziej naturalnych warunkach bytowania
Zadni Gaj Galeria zdjęć rezerwatu 6.39  1957-08-30 Zarz. MLiPD M.P. Nr 75, poz. 463 Cieszyński
Goleszów
Ustroń
Florystyczny
naturalne stanowisko cisa
Zamczysko 1.35  1953-04-27 Zarz. ML M.P. Nr A-42, poz. 512 Kłobucki
Wręczyca Wielka
Kłobuck
Leśny
fragment lasu dębowego, pozostałości średniowiecznego zamku
Zasolnica 16.65  1973-01-23 Zarz. MLiPD M.P. Nr 5, poz. 38 Bielski
Porąbka
Andrychów
Leśny
fragment starodrzewu buczyny karpackiej na stromym stoku Zasolnicy
Zielona Góra Galeria zdjęć rezerwatu 19.66  1953-04-27 Zarz. ML M.P. Nr A-42, poz 510 + Zarz MLiPD z 08.07.1963r. M.P. Nr 57, poz 290 Częstochowski
Olsztyn
Złoty Potok
Leśny
wzgórza wapienne z różnymi typami lasów mieszanych, wychodnie skał, jaskinie
Żubrowisko Galeria zdjęć rezerwatu 742.56  1996-10-31 Zarz. MOŚZNiL M.P. Nr 67, poz 635 Pszczyński
Pszczyna
Kobiór
Faunistyczny
ośrodek hodowli żubra
Razem: 3935.27
(467.01)
     

jak szukać

Wymień stary dowód
Paszport biometryczny

AZBESTSprawozdanie z realizacji najważniejszych zadań Wojewody Śląskiego
w roku 2006


Aglomeracja
09:30 Wojewoda śląski Tomasz Pietrzykowski ...
 zobacz plan pracy

PRACA W URZĘDZIE
zatrudnienie
praktyki
staże/przygotowanie zawodowe
Państwowy Zasób Kadrowy
 

Przyjęcia w sprawach skarg i wniosków

Ustawa lustracyjna weszła w życie
Simik
Bezpłatny kurs informatyczny
Wydział Prawny Wojewody Śląskiego
Polityka antykorupcyjna
Aktywni w administracji
POMOST
Realizacja: IntraCOM
Śl.U.W. w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, tel. (32) 207-77-77
Aktualności | Urząd Wojewódzki | Województwo Śląskie | Fundusze unijne | Unia Europejska | Centrum Zarządzania Kryzysowego
Adresy www | Pozostałe informacje | English version
PREZYDENT RP SEJM RP SENAT RP KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY