Logo
logo
linka
Vývěska1


Ročník: 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, 2000, 1999,
Číslo
vydání

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Vydání 2/2006
Vydání 2/2006 ve formátu Adobe Acrobat
Co uhádáš to máš!
Ondřej Žáček
Pre-press specialista
Agfa Czech Republic


Ano souhlasím, to je celkem příhodné pojmenování dnešního vztahu mezi řadou zadavatelů a tiskáren či DTP studií.

Dosti často se zejména při diskusích o barevnosti a reklamacích barevnosti setkávám s odmítavým stanoviskem ke standardizaci tiskových parametrů, právě s odkazem na neochotu zadavatele cokoliv standardizovat. Případný počet reklamací se tak často odvíjí od lukrativnosti zákazníka, jeho ekonomické síly a výše aktuálně prodaného nákladu. Tento přístup není pouze výsadou zadavatelů tisku. Subjektivní hodnocení kvality je často preferováno na obou stranách z důvodů předpokládané, ale opravdu jenom předpokládané, ekonomické výhodnosti pro obě strany.

Z hlediska obsahu nezbývá než povzdechnout kam se během honby za rychlostí zpracování a aktuálností poděly léty ověřené a propracovávané kontrolní postupy redakčních a autorských korektur dodávání imprimovaných rukopisů.
 
Dnes  |  Včera  |  14 dní  |  Předchozí čísla  |  Inzerce
Objednávka novin  |  Vydavatel


© horac