FÖRBUNDSINFO
GAMES ONLINE
BILJETTER
LANDSLAG
TÄVLING
MARKNADSINFO
MEDIASERVICE
HISTORIK/STATISTIK
UTVECKLING/UTBILDNING
DOKUMENTBANK
ISHOCKEYSVERIGE
KONTAKTA OSS
LÄNKAR
FÖRBUNDSPORTALEN
IN ENGLISH 
FÖRBUNDSFAKTA
STIPENDIER
FÖRSÄKRINGAR
STADGAR
BESTÄMMELSER
ELITLICENS
REGLEMENTE FÖR SKILJENÄMNDEN
ERSÄTTNINGSREGLEMENTE OCH RESEPOLICY
TÄVLINGSBESTÄMMELSER
INNEHÅLL
KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
KAP 2 ARRANGEMANG
KAP 3 AVGIFTER M.M.
KAP 4 REPRESENTATIONS-BESTÄMMELSER
KAP 5 TÄVLINGSVERKSAMHET
KAP 6 EKONOMISKA KRAV PÅ FÖRENINGAR
KAP 7 MÄSTERSKAPS-TÄVLINGAR
KAP 8 INTERNATIONELLA MATCHER
KAP 9 PROTESTER M.M.
KAP 10 DOMARE
KAP 11 REKLAM
 SÖK

Kap 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1:1 ALLMÄNT

Svenska Ishockeyförbundet ansvarar (ytterst) för ishockeyns organisation och tävlingsregler inom Sverige. Alla matcher ska spelas enligt Svenska Ishockeyförbundets (SIF) och/eller Internationella Ishockeyförbundets (IIHF)
Officiell regelbok och bestämmelser.
Om inte annat beslutas av SIF styrelse, ex. NHL-Challenge (NHL-regler).

Om särskilda skäl föreligger kan tävlingsnämnden bevilja dispens från gällande tävlingsbestämmelser. Ansökan om dispens ska göras skriftligen och åtföljas av expeditionsavgift enligt TB 3:4.
Innan tävlingsnämnden beslutar i sådant ärende ska berörda parter beredas tillfälle att inom två veckor yttra sig i saken.

Med förening avses i tävlingsbestämmelserna (TB) även Idrotts AB enligt SIF:s stadgar kap. 11.

§ 1:2 OFFICIELL REGELBOK - ISBANA

Match ska spelas på isbana, som godkänts eller anvisats av SIF, region eller distriktsförbund (SDF).
Match ska ledas av godkänd matchfunktionär.
Isytan ska vara vit och reklam får anbringas enligt vad som anges i kap. 11.
Spelytans storlek ska vara 60x30 m. Se Officiell regelbok 119 - målområdet.

Matchur ovanför isbanan ska ha en fri höjd av 5,5 m och vara så placerad att belysningen på banan inte försämras.
Flexible Goal pegs ska finnas i varje Förbundsseriearena (fr.o.m. säsongen 2004/2005).

§ 1:3 TÄVLINGSMATCH

Match kan antingen vara nationell (match mellan svenska lag) eller internationell (match mellan ett svenskt och ett
utländskt lag eller två utländska lag).
Nationell match kan vara tävlingsmatch (match i nationell serie eller mästerskapstävling) eller träningsmatch.
Tävlingsmatch är match i serie-, SM- eller DM-spel och annan av SIF, region eller distriktsförbundet arrangerad
tävling.

§ 1:4 SPELÅR

Med spelår avses tiden 16 maj - 15 maj.

§ 1:5 MATCHTID

Ordinarie speltid omfattar:
Seniorer 3 x 20 min effektiv speltid
Damer 3 x 20 min effektiv speltid
Juniorer 20 - 17 år 3 x 20 min effektiv speltid
Ungdom 16 - 15 år 3 x 20 min effektiv speltid
Ungdom 14 - 12 år 2 x 15 min effektiv speltid
Flickor 18 - 12 år 3 x 15 min effektiv speltid
Barn 11år - enligt distriktsbeslut

Periodpaus i tävlingsmatch i nationell serie (TB 1:8) och mästerskapstävling får vara högst 18 minuter. Periodpaus i internationell match är 15 minuter om inte annat anges. Serieadministratör för regions- och distriktsmatcher kan
fatta beslut om annan speltid och periodpaus inom ramen för ovan angivna totala speltider. Längden på periodpaus ska vara lika för samtliga matcher inom en och samma serie eller mästerskap.

§ 1:6 ANTAL SPELARE

Förening i nationell serie och mästerskap har rätt att i varje match använda sig av högst 22 spelare, varav två målvakter vid matchstart. I Förbundsserier (TB 1:9) krävs två målvakter vid matchstart medan serieadministratör av regions- och distriktsserier har rätt att fatta annat beslut angående antalet målvakter.
Ovan nämnda krav gäller även Play Off och kvalserier till nämnda serier.

§ 1:7 ÅLDERSINDELNING OCH LICENSINDELNING

Följande åldersindelning gäller för nationella serier och mästerskap:

35 - år Veteraner C- licens
21 - år Seniorer A- licens
19 - 20 år Juniorer J20/19 A- licens
17 - 18 år Juniorer J18/17 A- licens
15 - 16 år Ungdom U16/15 B- licens
13 - 14 år Ungdom U14/13 B- licens
11 - 12 år Ungdom U12/11 B- licens
9 - 10 år Barn (Ungdom) U10/09 Björnligan
7 - 8 år Barn (Ungdom) U08/07 Björnligan
18 - år Damer Dam
12 - 18 år Flickor D18/D12 Dam

Spelare som under kalenderåret då spelåret slutar uppnår angiven ålder tillhör respektive ålderskategori.

§ 1:8 NATIONELLA SERIER

Nationella serier uppdelas i förbunds-, regions- och distriktsserier.

FÖRBUNDSSERIER: Elitserien, HockeyAllsvenskan, Division 1, J20 SuperElit, J18-Allsvenskan samt Play Off och kvalserier till dessa serier.

REGIONSSERIER: J20 Elit, J18 Elit, samt damserier.

DISTRIKTSSERIE: Övrig serieverksamhet.

REGION kan överlåta administration av seriegrupp inom J20 Elit, J18 Elit och damserier till distriktsförbund (SDF).

DISTRIKTSSERIER administreras av vederbörande distriktsförbund (SDF).

I det fall att annat inte särskilt anges inkluderas Play Off och kvalserier i ovan nämnda begrepp.

§ 1:9 SERIESAMMANSÄTTNING

FÖRBUNDSSERIER fastställs av förbundsstyrelsen.

REGIONSSERIER fastställs av regionsmötet.
Bestämmelser fastställs av SIF:s tävlingsavdelning när kvalificering för upp- och nedflyttning genomförts.

DISTRIKTSSERIER samt bestämmelser fastställs av respektive distriktsförbund.

Tävlingsnämnden kan om tvist uppstår mellan distrikt besluta om serieindelning och seriebestämmelser i regionsserier och distriktsserier.

Region- och distriktsserier får ej ha samma benämning som förbundsserier.

§ 1:10 HUVUD-, HALS- OCH ANSIKTSSKYDD

Vid träning, uppvärmning och match är spelaren skyldig att bära av SIF godkänd hjälm och godkänt halsskydd.
Spelare som är född 1966 eller senare ska dessutom bära av SIF godkänt visir eller heltäckande ansiktsskydd.
Spelare född 1984 eller senare ska använda tandskydd tillverkat av tandläkare/tandklinik i kombination med visir.
Målvakt ska bära av SIF godkänd hjälm och ansiktsmask för målvakter. Målvaktens hjälm och ansiktsmask ska vara godkända som en enhet. Även spelarnas ansiktsskydd/visir och hjälm ska vara godkända som en enhet.
J18-, ungdoms- och damishockeyspelare ska bära av SIF godkänt heltäckande ansiktsskydd och detta gäller även om
spelaren deltar i J20- eller seniormatch. Spelaren ska vara försedd med sådant skydd under träning, uppvärmning
och match.

§ 1:11 MATCHDRÄKTER

Om två lag har alltför lika dräkter ska bortalaget spela i annan särskiljande tävlingsdräkt. Det åligger bortalaget att i förväg ta reda på motståndarlagets dräkt.
Färger på tröja och damasker ska överensstämma enligt regelboken (240).
Vid match på neutral bana är den hos SIF först registrerade föreningen hemmalag.
Vid nationella flerlagstävlingar gäller spelordningen för hemma- respektive bortalag.

§ 1:12 DELTAGANDE I LANDSLAG/DISTRIKTSLAG

Spelare som uttagits till och genom avtal eller på annat sätt godkänt sitt deltagande i svenskt landslag eller distriktslag eller förberedelser för sådant lag får inte utan SIF:s eller distriktsstyrelsens medgivande undandra sig deltagande utan giltigt skäl. Denna bedömning görs av förbundsstyrelsen eller respektive distriktsstyrelse.

§ 1:13 INSTÄLLANDE AV MATCH P.G.A. LANDSLAGS- ELLER

DISTRIKTSLAGSSPEL

Uttagning av spelare enligt TB 1:12, undantag förberedelser för sådant lag, får inte medföra att match uppskjuts, såvida inte mer än två spelare från samma lag uttagits. Denna regel avser inte utländska spelare enligt TB 4:3.
Serieadministratör fattar i samråd med de båda lagen beslut om nytt speldatum.

§ 1:14 FRIBILJETTER

Vid matcher av nationell (Elitserien - HockeyAllsvenskan) och internationell karaktär har innehavare av de av SIF utfärdade legitimationshandlingarna (förbundskort) rätt till fri entré (sittplats i mån av biljettillgång). Innehavare av SIF:s speciella legitimationer i anledning av utmärkelser såsom Guldmedalj, Stora Grabbars märke eller
Damernas Stora Märke, har alltid rätt till sittplats.
Denna bestämmelse gäller inte (av IIHF arrangerade matcher, som) t.ex. OS, VM och World Cup.
Vid matcher i Elitserien och HockeyAllsvenskan har de av SIF utsedda funktionärerna (supervisor, domargranskare, förbundskapten etc.) rätt till fri entré (sittplats) för sina uppdrag.
Biljettbokning ska göras senast två dagar före match.

§ 1:15 TRÄNARLEGITIMATIONER

Tränare inom svensk ishockey ska vid match och träning ha utbildning enligt utbildningsstegen.
Kategori 1 är tränare i Elitserien och HockeyAllsvenskan.
Kategori 2 är tränare i Division 1 och Junior.
Kategori 3 är övriga tränare.

För utländska tränare gäller att de ska ha utbildning motsvarande utbildningsstegen.
Fortbildning av tränare ska genomföras enligt förbundets utbildningsplan för att legitimationen ska vara giltig.

Förening som söker dispens från utbildningsstegen, för att utbilda sin tränare enligt uppgjord utbildningsplan med
distriktsförbundets utbildningsansvarige, ska betala en garantiavgift. Garantiavgiften återfås när aktuell tränare har
fullföljt utbildningsplanen. Utbildningen ska genomföras under aktuell säsong.

Följande garantiavgifter gäller:
Kategori 1 20.000 kr
Kategori 2 10.000 kr
Kategori 3 4.000 kr

Uppföljning av förbundsserier görs av SIF:s tävlingsavdelning och övriga serier görs av respektive distrikt.
Distriktens utbildningsansvarige är ansvarig för att utbildningsplan upprättas och följs upp.

Förening som inte följer tävlingsbestämmelserna beträffande tränarlegitimationer kan ådömas påföljd enligt TB 9:7, alternativ uteslutning. 
 Skriv ut Tipsa en kompis


 BO BRA PÅ SCANDIC

 TRE KRONOR SOUVENIRER

 TIDNINGEN HOCKEY

   Svenska Ishockeyförbundet
Box 5204, 121 16 Johanneshov
Tel: 08-449 04 00, fax: 08-91 00 35
I samarbete med N3sportIshockeyns Huvudsponsor
Tre Kronor huvudsponsorer
Tre Kronors 
Huvudsponsorer

Tre Kronor Partners