Til forsiden
Til forsiden
Havlit (Clangula hyemalis)

Beskrivelse
Havlitten er en karakteristisk, lille dykand, som forekommer almindeligt i de danske farvande i vinterhalvåret. Den har overvejende lys krop og ret ensfarvede mørke vinger. I vinterdragt har hannen lyst hoved med mørkt om øjet, i sommerdragten er det lige modsat. I begge dragter kendes hannen let på sine forlængede halefjer. Om vinteren kan man høre havlittens kald, au-AU-li, som har givet inspiration til artens danske navn.

Levested
Havlitten er blandt verdens mest almindelige andefugle med omkring 7 millioner fugle. Havlitten forekommer i arktiske områder på størstedelen af den nordlige halvkugle, hvor den yngler både ved kysterne samt ved søer og floder. I Europa yngler arten i Norge, Sverige, Finland og det nordlige Rusland. I Danmark er havlitten en meget sjælden gæst om sommeren, men en meget almindelig træk- og vintergæst.


Havlitpar i sommerdragt, hannen med de lange halefjer. Foto: DOF-arkiv

I milde vintre forekommer i størrelsesordnen 100.000 fugle i vores farvande, overvejende i den vestlige Østersø, men i hårde vintre kan tallet være noget højere. Den samlede vinterbestand i Østersøen er vurderet til at være på omkring 4.200.000. Arten opholder sig ofte langt til havs, hvor den søger føde på ret dybt vand. Undersøgelser har vist, at den kan dykke ned til over 100 m dybde.

Føde
Havlitten lever især af muslinger og krebsdyr. Desuden indgår ofte en del småfisk i føden.

Bestandsudvikling
Inden for de sidste par årtier har olieforurening i Østersøen gået hårdt ud over de overvintrende havlitter. Den tilbagegang, der har været i visse af ynglebestandene, kan muligvis skyldes denne olieforurening.


Han i vinterdragt. Foto: Tage Stampe

Hør fuglens stemme

Fakta
Vingefang: 73-79 cm.
Længde: 58-60 cm.
Længde (hun): 37-41 cm.
Vægt: 600-900 g.
Kuldstørrelse: 6-9 æg
Antal kuld: 1
Rugetid: 24-29 dage
Ungetid: 35-40 dage

Fredningsforhold
Rødliste: -
Gulliste: -
Birdlife SPEC: -
Fugledirektivet: -
Jagttid: 1.10-15.2
Forrige artLink til denne sideNæste art