Izdanje za:  27.09.2007

     
 
Rubrike  
 
NaslovnaPolitika
DruštvoSvijet
RegioniPodgorica
KulturaSport
ArhivMediji
Zabava
 
Dodaci  
 
Nacrt ustava Crne Gore
 

 
Biznis i berza
On-line
Auto
Sport
Dom
Art
Puls
 

USERNAME
PASSWORD
Arhiva

 
Linkovi  

  • PC NEN
  • B92
  • PODGORICA
  • KNJIZARA ONLINE
  • The New York Times
  • Guardian
  • KONKURS SVJETSKE BANKE


 
DRUšTVO

RISTOVI� U SPU�U


Aleksandar Ristovi� priveden je sino� uz krivi�nu prijavu kod istra�nog sudije Vi�eg suda u Podgorici Mu�ike Dujovi�a, koji ga je nakon saslu�anja uputio u Spu�. Sudija Dujovi� odredio je Ristovi�u pritvor do 30 dana.
"Vijesti" nezvani�no saznaju da se Ristovi� pred policijom branio tvrdnjom da je izgubio kontrolu nad "mercedesom", kada su ga zaslijepili farovi nepoznatog automobila.
Sagovornik iz policije ispri�ao je da je tokom istrage utvr�eno da je u trenutku nesre�e Ristovi� bio pijan i da se kretao velikom brzinom.
- Tokom uvi�aja do mjesta udara konstatovani su tragovi ko�enja od oko 50 metara. Jo� toliko je "mercedesu" trebalo da se zaustavi na uzvi�enju sa desne strane puta - naveo je izvor "Vijesti".�ESTORO DJECE OSTALO BEZ OCA


Kujtim Beri�a, koji je za sobom ostavio suprugu Saniju i �estoro maloljetne djece, sahranjen je ju�e u Beranama.
Njegova porodica vjeruje da je Kujtim nastradao slu�ajno i odbacuje sumnje o mogu�oj likvidaciji.
Beri�a je sa porodicom od 1999. godine privremeno bio smje�ten u izbjegli�kom naselju Riversajd u Beranama.
Beri�e su u �oku posljednja dva dana zbog gubitka mladog �lana porodice, a i zbog �injenice �to je ostalo nezbrinuto �estoro djece, jer je i Kujtim te�ko obezbje�ivao egzistenciju porodice.
- Nikada nas niko nije obavijestio da je neko od nas, pa i sam Kujtim, na spisku svjedoka u Ha�kom sudu. Ta informacija nas je jako potresla, taman onoliko koliko vijest o pogibiji na�eg �lana - izjavio je sino� "Vijestima" jedan od �lanova porodice Beri�a.
- Mi nijednog momenta ne sumnjamo da je neko imao zlu namjeru da ubije Kujtima i ubije�eni smo da se radi o klasi�noj saobra�ajnoj nesre�i sve dok se suprotno ne doka�e - tvrdi sagovornik "Vijesti".

R.L.

   
Copyright © 2003 Vijesti . All rights reserved.
Design by ICG

Da li �e Crna Gora pristupiti EU do kraja 2012?
Da
Ne
Ne znam