23

Svenskarna bekrigar novgoroderna i Ladoga.

l:sta Novgorodska krönikan.
År 1164. Kommo Svearne under Ladoga, och Lädogaboarne uppbrände sina hus, men instängde sig själfva i staden med posadniken Neschata och skickade efter fursten och Novgoroderna. Men de (Svearne) framryckte mot staden om lördagen och uträttade intet emot staden, utan ledo stor förlust och drogo sig undan till staden Voronaj (nu Voronovka). På femte dagen [därefter] hann furst Svjatoslav med Novgoroderna och posadniken Zacharias fram och vände sig emot dem den 28 maj, på den helige Elladij dag, om en torsdag, på dagens 5:te timme, och besegrade dem med Guds bistånd, nedhögg några och gjorde andra till fångar; ty de hade kommit med 55 snäckor, och de (Novgoroderna) borttogo 43 snäckor; och få af dem (Svearne) undkommo och dessa sårade.
Takaisin/Tillbaka

 

Etusivu
Ingångssida
Tietokanta
Databasen
DF-prokekti
DF-projektet
Julkaisuperiaatteet
Redigeringsprinciper
Lyhenteet
Förkortningar