81
Nousis 1234
Biskop Thomas i Finland överlåter för beständigt åt sin kapellan Vilhelm en jordlott i Masko samt hälften av ön Taipale.

Sv. Dipl. I n:o 290, 291. Svartboken n:o 10. Svartboken: Fol. 102, där brevet, konfirmerat den 7 novemberr 1295 av biskop Magnus i Åbo, finns intaget i en av biskop Thomas i Växjö den 23 januari 1351 utfärdad vidimation, som har överskriften: Transumptum bullarum super quibusdam prediis in Masko dictis Lunda et Taypala. I delvis vårdslösare form läses samma brev, med nedan anmärkta avvikelser, även på fol. 103, där det ingår i en annan, den 22 januari 1351, av samme biskop Thomas i Växjö utfärdad vidimation av detta brev, vilken vidimation, som även avser Harald Torstenssons brev av 30 juli 1306, bär överskriften: De prediis Lunda parrochiis Masko. Jfr. bullan av 20 Okt. 1232!
Thomas, Dej gracia finnorum episcopus, vniuersis(1) tam clericis quam laycis, presentibus et futuris, salutem(2) presentem pariter et eternam. Vniuersitati vestre notum facimus, nos quandam terram in parrochia de Maska, cultibus ydolatrie olim deditam, et medietatem cuiusdam insule que Taypale dicitur,(3) capellano nostro Wilhelmo jure perpetuo contulisse possidendam. Nos autem hanc donacionem, ratam volentes in posterum obseruari, presenti scripto et sigillo nostro apposito confirmamus,(4) sub excommunicacionis sentencia inhibentes, ne quis omnino tam commendabile factum infringere presumat aut attemptat.(5) Si qua vero ecclesiastica seu secularis persona hanc donacionem presumpserit infirmare, ipsum extunc(6) excommunicatum denunciamus(7). Datum apud Nosis(8) anno(9) Dominj m°cc°xxxiiij. Varianter i Svartb. fol. 103: (1) gracia finnensis Aboensis, vniuersis (2) futuris, has litteras visuris vel audituris salutem (3) et medietatem cuiusdam insule que Taypale dicitur är bortlemnadt (4) supposito eandem confirmamus (5) contemptet (6) ipsum extunc saknas (7) denunciamus innodandam (8) Nousiam (9) anno ab incarnacione.
Takaisin/Tillbaka

 

Etusivu
Ingångssida
Tietokanta
Databasen
DF-prokekti
DF-projektet
Julkaisuperiaatteet
Redigeringsprinciper
Lyhenteet
Förkortningar