1111

Danskarna gör härtåg till Finland (= Samland).

a) Annal. Islandor. regii, tryckta i Script. Rer. Dan. III, sid. 69; b) ur Chron. Dan. –1286, tr. i Script. Rer. Dan. II, sid. 436; c) ur Hamsfortii Series regum Daniæ, –1585, tr. i Script. Rer. Dan. I, sid. 39; d) ur Petri Olai Annal. Dan. –1541, tr. i Script. Rer. Dan. I, sid. 179; e) ur Breve chron. Dan. –1194, tr. i Script. Rer. Dan. III, sid. 631; f) ur Chron. Dan. –1219, tr. i Script. Rer. Dan. III, sid. 261; g) ur Chron. Erici regis, –1288, tr. i Script. Rer. Dan. I, sid. 164; h) ur Anonymi chron. Dan. –1300, tr. i Script. Rer. Dan. IV, sid. 226; i) ur Annales Esrom. –1307, tr. i Script. Rer. Dan. I, sid. 242; k) ur Chron. Dan. præcip. Sialand. –1307, tr. i Script. Rer. Dan. II, sid. 622 o. 637; l) ur Chron. rer. memorab. –1323, tr. i Script. Rer. Dan. II, sid. 524; m) ur Annal. minor. Wisby. –1525, tr. i Script. Rer. Dan. I, sid. 253; n) ur Chron. Dan. –1317, tr. i Script. Rer. Dan. II, sid. 171; o) ur L. Stralii Annal. –1314, tr. i Script. Rer. Dan. III, sid. 307. (Flere av här anförda annaler är tryckta även uti Monum. Germaniæ hist., Scriptor. tom. XVI o. XXIX). Det är ögonskenligt att nedanstående uppgifter har en gemensam urkälla. Att i st. f. namnet Finland rätteligen bör stå ”Samland” har påpekats redan i Script. Rer. Dan. II, sid. 157 not q samt ibid. III, sid. 143 not x (se också Lagerbrings Hist. II, sid. 201). Denna förväxling grundar sig tydligen på en missläsning, i det att förra stavelsen i namnet ”Samland” tolkats som finn. För fullständighetens skull har dock dessa utdrag här tillagts.
a) MCXC. Daner vunnv Vindland. b) 1190. Expeditio facta in Finlandia et victa est a Danis. c) Dani vastant et populantur Finlandiam 1190. d) MCXC. Dani Finlandiam acqvisierunt. MCXCI (i marginalen: 1192) Expeditio facta est in Finlandiam per regem Kanutum, et vicit. e) 1191. Expeditio facta in Finlandiam, vicerunt Dani. f) 1191. Expedicio ad Finlandiam. g) Anno Domini MCXCI expeditio facta est in Flandria (!), qvam vicerunt Dani. h) MCXCI. Expeditio ad Finland, et est victa a Danis. i) MCXCI. Expeditio facta ad Finlandiam, que victa est a Danis manu forti. k) MCXCI. Expeditio ad Finland, qvæ devicta est a Danis (af senare hand tillagdt:) per Kanutum regem. l) Anno Domini MCXCI. Expeditio mittitur in Finland. m) MCXC primo. Kanutus duxit expeditionem in Fynland. n) Anno Domini MCXCII. Expeditio facta est in Finlandiam, qvam Dani vicerunt. o) MCXCII. Bellum in Finlandos, et Dani hostica occupant.
Takaisin/Tillbaka

 

Etusivu
Ingångssida
Tietokanta
Databasen
DF-prokekti
DF-projektet
Julkaisuperiaatteet
Redigeringsprinciper
Lyhenteet
Förkortningar