6567

Novgoroderfursten Jaroslav gör år 1226 ett härnadståg mot jämerna.

Laurentins'ska krönikan.
År 1226 – – – Samma vinter begaf sig Jaroslav, Vsevolods son, från Novgorod öfver hafvet mot Jämerna, där (härintills) icke en enda af de ryska furstarne kunnat uppehålla sig (dit – – – vågat sig); och han intog hela landet och återvände till Novgorod lofvande och prisande Gud samt medförande en mängd af fångar; men då de, som voro med honom, icke kunde medtaga alla fångarna, nedhöggo de en del men lössläppte en myckenhet andra.
Takaisin/Tillbaka

 

Etusivu
Ingångssida
Tietokanta
Databasen
DF-prokekti
DF-projektet
Julkaisuperiaatteet
Redigeringsprinciper
Lyhenteet
Förkortningar