Centrum medievistických studií Praha 

 

Český raný středověk Frühmittelalter in Tschechien - High Middle Ages in Czech lands

Dušan Třeštík necnon sodales amicique


 

 

 


 

 

 

 

 

Jsem přesvědčen, že falešné je nejenom to, co říkám, ale i to, co se proti tomu řekne. Přesto o tom musíme začít mluvit;  pravda neleží v takovém případě uprostřed, ale  okolo jako pytel, který mění svůj tvar  s každým novým míněním, které do něj nacpeme, je ale stále pevnější.  Robert Musil, Das hilflose Europa (1922) 

 

 


  

 

 

Tato stránka je věnována raněstředověkým dějinám Čech a Moravy, tedy počátkům českých dějin. Marc Bloch říkal, že počátky jsou  fetišem kmene historiků, modlou, okolo níž  kmen pořádá své rituály a k níž stále vzhlíží. Je to ale také prastaré obecně lidské přesvědčení, že podstata věcí je dána jejich počátky v prapůvodním mýtickém čase, kdy se ustavoval pořádek světa. "Vědecké " zdůvodnění našel tento mytologém v evolucionismu, který předpokládal nutný a zákonitý vývoj k jakémusi dokonalému stavu, totožnému konec konců se slavnou současností.  Tento jejich vývoj se pro evolucionisty dál samopohybem, bez podstatných vnějších vlivů, vlastně tedy množením a bujením jakéhosi prapůvodního stavu (od rodiny ke kmenu a ke státu, od původního nedokonalého komunismu prvobytně-pospolné společnosti k dokonalému komunismu epochy spasení proletářskou revolucí), výsledek musel být jaksi uložen již v počátcích. Dokonale fungoval vědecký mýtus počátků při tvorbě starých i moderních národů. Už každý kmen si představoval, že pochází od jednoho předka a když vznikaly moderní národy, nahradili historikové pouze praotce "pranárody". Francouzi dostali za praotce Gally, Němci Germány, Čechové Slovany nebo už přímo Čechy. Od těchto pranárodů vedla pak přímá cesta nutného vývoje k současnému národu, který tak byl ospravedlněn a "dokázán" svými počátky. 

Že je to čistá mythologie si tady v Evropě, méně už v Čechách a na Moravě, začínáme uvědomovat teprve nyní. Je pro nás stále těžké přiznat, že Čechové 11.-12. století a natožpak Čechové, příslušníci "lidu-kmene" Čechů v 7.-10. století,  nebyli přímými "předky" Čechů 19.-21. století, stejně tak jako panství prvních Boleslavů a pak knížectví "všech Čechů" pod vládou Přemyslovců, nebylo přímým předchůdcem dnešní České republiky. Obojí, národ i stát, byly v raném středověku něčím podstatně jiným než jsou dnes. Nebylo to proto, že byly "primitivní", že ještě nedosáhly naší domnělé dokonalosti, byly prostě jiné, dobré či špatné, pro jinou dobu a jiné poměry. Jiní ale nebyli lidé, žili své životy stejně klopotně, úspěšně i neúspěšně, jako my, pouze v jiných poměrech a v jiné kultuře. 

Nemáme s nimi společnou "krev" nebo - moderněji řečeno - geny. Krev se nám za těch asi třicet generací, které se zde na tomto území vystřídaly, dokonale promíchala přes hranice jazyků a také kultur, jsme příbuzní každý s každým a tedy s nikým. Co máme s lidmi raného středověku společného, není "vývoj", ale prostě a jednoduše jejich dílo, to co  zanechali v řečišti času, ty balvany, které proud sice ohlazuje, ale neodnáší. Jsou to konstanty, něco s čím všechny generace musejí počítat. To, že všechny cesty v Čechách směřují (před vybudováním dálnic) ke Praze, je konstanta vzniklá v 10. století spolu se vznikem přemyslovského panství, to, že Morava nemá a zřejmě také nebude mít své hlavní město je konstanta vzniklá roku 1055, když Břetislav přišel se svým geniálnm řešením poměru Čech a Moravy v "údělech", jedinečném a dobře fungujícím institutu. Je samozřejmě možné jít na balvany v řečišti s dynamitem a mnoho jich také skutečně už dávno vyletělo do vzduchu, moudrý lodivod s nimi ale spíše počítá a vyhne se jim nebo jich využije přinejmenším k navigaci, ne-li k ukotvení své lodi. 

Pak jsou tu také nespočetné, nekonečné příběhy lidí o nichž přece víme, že se od nás nijak podstatně nelišili. Jsou to tedy naše příběhy jsou vyprávěny pro nás a o nás. Staly se jak se staly, víme jak dopadly, to ale neznamená, že tak dopadnout musely. Naopak, byly přece stále otevřené mnoha koncům  a mnoha "poučením". Právě proto, proto, že až do samotného svého konce  nebyly definitivní, jsou pro nás fascinující. My totiž (na rozdíl od budoucích historiků)  konce našich příběhů neznáme. 

Platí to vše pro nás profesionály stejně jako pro "veřejnost". Naše práce se ovšem do velké míry vyčerpává v úmorném ručním rýžování fakt v písčitých nánosech řeky času. Radujeme se z každého zrníčka drahého kovu, které se nám objeví na pánvi, neměli bychom ale zapomínat, k čemu je použijeme, proč to všechno děláme.

 

 

Co zde najdete:

  Aktuality Co se zajímavého děje teď a tady v Praze/Brně/Göttingen/Vídni/Paříži/Leedsu/Kalamazoo: Neznámý spis sv. Vojtěcha; CD-Rom databáze online; Střed Evropy okolo 1000; Přemyslovský stát kolem r. 1000; První anglická kniha o přemyslovských Čechách (L. Wolverton);

  Novinky. Seznam toho co neúnavnou pílí mou a kolegů  za poslední dobu přibylo na těchto stránkách.

  Velká Morava "Statement" k "nacionalistické" Velké Moravě a k objevům pánů Boby, Bowluse a Eggerse. Několik posledních článků ke stažení. Podrobný obsah  mé knihy o počátcích Velké Moravy, která nedávno vyšla. Diskuse o středočeských hradištích.

  Čechy v 10. století Články.

  Čechy v 11.-12. stol. Několik posledních článků ke stažení. Také rozsáhlý soubor prací mnoha kolegů.  Diskuse k mezinárodnímu obchodu v 10. stol.

Něco málo teorie a publicistiky 

  Česká mythologie „Staré pověsti české“ (Kristián, Kosmas, Dalimil) ve světle srovnávací mythologie. Několik textů a poznámek.

Prameny Digitalizované texty několika pramenů: Kristián, Crescente česká i bavorská, Gumpold, Vojtěchovo Ammonitio; 

  Střed Evropy okolo roku 1000. Mezinárodní výstava (při jejíž přípravě úpělo v posledních letech celé CMS)."Statementy" k ideji výstavy. 

  Fontes rerum Bohemicarum in usum scholarum - Prameny dějin českých. Studijní vydání. Nakladatelství Lidových novin a CMS.  

  Ediční řada České dějiny v Nakladatelství Lidových novin. Ujal jsem se redigování ediční řady České dějiny, kterou vydává Nakladatelství Lidových novin. Úvodní slovo k edici, dosavadní výsledky, výhledy.  

   Můj život s Billem (Gatesem) Software. Praktické tipy. 

  Odkazy  Instituce; Katalogy knihoven online; Další užitečné odkazy

 

 


 

Tato stránka nechce být ani osobní stránkou v obvyklém slova smyslu, ani portálem pro raný středověk. V žádném případě pak nemá být nějakou sbírkou zajímavostí pro milovníky středověku. Je pokusem o čistě pracovní nástroj. Má sloužit pohotové komunikaci odborníků, proto jsou zde většinou ještě netištěné práce nebo aktuality pro tisk vůbec neurčené. Nabízím ji také všem kolegům, kteří potřebují něco rychle zveřejnit. Mnoho z nich také této možnosti využívá a jsem jim za to vděčen. Texty jsou kromě češtiny v němčině, angličtině, polštině a slovenštině, pro nikoho z kolegů by to němelo dělat potíže.

Všechny soubory jsou pečlivě kontrolovány na viry! Stránka je přizpůsobena SVGA obrazovkám 800x600. a novějším prohlížečům (MSIE 4.0 a výše).

Stránka byla (ve verzi z roku2000)   pochvalně recenzována D. Kalhousem v Archeologických rozhledech 53, 2001, str. 185-188. Nová grafika a celková reorganizace byla dodána 9. března 2002

 

 

Pošlete mi mail 

 

Hledejte v tomto Webu

 

 

 

Napište klíčové slovo a stiskněte Najdi. Zobrazí se seznam stránek obsahujících zadaný výraz. 

Na stránkách můžete dále hledat pomocí funkce Úpravy/Hledat. "Mapa" je přehledná mapa Webu. 

Nezapomeňte, že můžete zadávat i německé a latinské výrazy.

 

Přístupy [CNW:Counter] (od 5.3.01)

 

 

Poslední aktualizace 18. dubna 2002

 

t