Skriv ut www.polisen.se Stäng fönster
[ 2006-11-23 Rikspolisstyrelsen ]

Ny analysmetod avslöjar olagliga musiksamplingar


. ©
Ljudanalysgruppen vid Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, använder sig av en ny analysmetod för att upptäcka olagliga samplingar av upphovsrättskyddad musik.
Att sampla innebär att man kopierar sång eller musik och använder den i ett nytt sammanhang. För att få sampla krävs enligt lag samtycke av den som innehar upphovsrätten till materialet. 

Hittills har SKL använt analysmetoden för att avgöra ett privatärende, vilket endast görs om ingen annan myndighet eller organisation kan ta sig an uppgiften.

Musikproducenten Jonas Ekfeldt, alias Robin Cook, gjorde 1996 en cover på Nick Kershaws låt ”I won’t let the sun go down on me”. Ett år senare gjorde P3-programmet Rally en parodi på låten.

Jämförde två versioner
Jonas Ekfeldt hävdade att Rally samplat grundarrangemanget i hans låt. Sveriges Radio, SR, svarade att de hade gjort en egen inspelning av låten och därför inte var skyldiga till låtstöld.

SKL:s ljudanalysgrupp kunde, genom att lägga in de båda versionerna parallellt i ett dataprogram och stegvis ta bort olika typer av ljudpålägg, få fram mätbara bakgrundsljud och jämföra de båda versionerna.

– När analysen av versionerna var färdig kunde vi konstatera att det fanns flera likheter i materialen och att de måste ha kommit från samma källa, säger Erik Achrén, forensisk ingenjör vid SKL:s ljudanalysgrupp.

Sedan de båda parterna valt att göra upp i godo betalade SR ut ett skadestånd till Jonas Ekfeldt.

Elin Törnqvist