Artilleriregementet
Till www.mil.se
linje
linje
Artreg - Artilleriregementet
Till startsidan - www.artreg.mil.se
emty
emty
Kompass: Artreg
 
OrganisationAdress:
Artilleriregementet
Bodens garnison
Box 9113
961 19  BODEN
exp-a9-boden@mil.se
0921-34 80 00
0921-34 86 98
Kontaktinfo
 
ISTAR och artillerilokaliseringsradarn ARTHUR
 Foto: Mats Rostadius, ArtSS.

En stor del av sensoravdelningen resurser åtgår till att utveckla artilleriet inom ramen för ISTAR. Artillerilokaliseringsradarenheten är en viktig del av det internationella konceptet ISTAR. Utomlands är begreppet ISTAR välkänt. Förkortningen står för Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Reconnaisannce (Underrättelse, Övervakning, Målinvisning och Spaning). Sammanhållande för utvecklingen är K3 i Karlsborg. Ingående komponenter kommer dessutom från S 1, Artilleriregementet, I 19 och Livgardet.

Huvudsyftet med funktionen är att sammanställa underrättelser från olika underrättelsekällor och delge dessa till olika funktioner inom en sammansatt stridsgrupp. Målet är att utveckla en fungerande organisation för Nordic Battle Group 2008. Vårt deltagande har till viss del påverkat utformningen av metoderna för ISTAR. Genom ett väl etablerat samarbete mellan de länder som har anskaffat eller leasat artillerilokaliseringsradarn ARTHUR har vi på sensoravdelningen tillgodogjort oss erfarenheter från Irak och Afghanistan.

För de länder som deltar i Irak och Afghanistan är beskjutningen av camper med granatkastare och raketer ett mycket stort problem. Små rörliga grupper avfyrar granater och raketer mot de aktuella camperna. Genom att nyttja ARTHUR har ett flertal länder byggt upp förvarningssystem som gör att personalen i camperna varnas om inkommande attacker.

Under övningsserien 05/06 har sensoravdelningen för avsikt att pröva ett svenskt "skyddskoncept" inom ramen för ISTAR. Vi har även för avsikt att analysera möjligheterna att ge "skyddskonceptet" en offensiv komponent, dvs. vi skjuter tillbaka mot upptäckta avfyringsplatser. Genom att integrera CAS inom konceptet ökar förmågan att offensivt bekämpa upptäckta hot.


Besök lumpensajten! 

Publicerad: 20 januari 2006 kl 8:00 av Stefan Bokvist Uppdaterad: 30 januari 2006 kl 11:33 av Stefan Bokvist
Kontakta webbredaktionen
Försvarsmakten, Adress: 107 85 STOCKHOLM, Telefon: 08-788 75 00, exp-hkv@mil.se
Ansvarig utgivare är Försvarsmaktens informationsdirektör. »  Läs om cookie »  Läs om Upphovsrätt och policy »